A prágai székhelyű Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért 2022. január 5-én tartotta rendkívüli tisztújító közgyűlését a Prágai Magyar Katolikus Plébánia parókiájának közösségi termében, három tucatnyi lelkes résztvevővel.

A közgyűlés a Társulás névadójáért, Isten szolgája gróf Esterházy Jánosért mondott imával kezdődött Balga Zoltán plébános úr vezetésével, aki a Társulás tiszteletbeli tagja.

A Társulás ellenőre, Labancz László megnyitó beszédében tájékoztatást adott a rendkívüli közgyűlés összehívásának körülményeiről és okairól. A helyzetet elhúzódóan válságosnak minősítette, rámutatott, hogy a 2020. évet lezáró közgyűlést, ami a múlt év elején volt esedékes, mindmáig nem tartották meg. Tavaly februárban lemondott tisztségéről és kilépett a Társulás elnöke és néhány vezetőségi tagja, utódjaik megválasztására pedig nem került sor, a szervezet működésképtelenné vált, azóta nem tapasztalható gyakorlatilag semmilyen aktivitás.

A felszólalók fontosnak és sürgősnek tartották az új vezetőség megválasztását a jelenlegi helyett, melynek hároméves mandátuma lejárt, továbbá szorgalmazták a Társulás első éveiben tapasztalt sikeres tevékenység folytatását, az újrakezdést, új vezetőséggel.

Kocsis László Attila tiszteletbeli elnök javasolta a plébános úr megválasztását az elnöki posztra, méltatva pótolhatatlan munkásságát Esterházy János kultuszának ápolása, örökségének terjesztése terén, aktív tevékenységét vértanúnk boldoggá avatási folyamatában. Zoltán atya éppen ez utóbbi miatt, melyet legfőbb feladatának tart az előttünk álló időkben is, az összeegyeztethetetlenség gyanújának elkerülése érdekében, az elnöki tisztséget nem tudta elvállalni, és új elnöknek az alapító első elnököt, a jelenlegi tiszteletbeli elnököt, Kocsis Lászlót javasolta. Hasonlóan nyilatkozott Buczkó István nagykövetségi tanácsos úr is, aki mint a Társulás rendes tagja, szintén elismeréssel szólt Kocsis László érdemeiről, s támogatta a javaslatot.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta az új vezetőséget a következő összetételben: elnök Kocsis László Attila, alelnök Pelišová Helena, pénztáros Vargha Renáta, elnökségi tagok Gawlik Stanislav, Kövér Erzsébet, Lőrincz Tamás, valamint Szakács Panni, ellenőr Veres Gergely.

Az újonnan megválasztott elnök az új vezetőség nevében és személyesen is ígéretet tett, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Társulás újra életre keljen, sikeresen végezze tevékenységét, a küldetéséhez híven.

A közgyűlés 12 személy tagfelvételét hagyta jóvá. Az új tagok többségben fiatal, Prágában, vagy Prága környékén élő értelmiségiek, így nemcsak a vezetés, de a tagság is részben megfiatalodott, amit a jelenlévők pozitívan értékeltek.

A jelenlévők elbúcsúztak tagtársuktól, Buczkó Istvántól, Magyarország Prágai Nagykövetségének tanácsosától itteni külügyi szolgálatának közelgő befejezése alkalmából. Az elnöki búcsúztatóban méltatták a Társulásnak nyújtott önzetlen segítségét, példásan aktív részvételét a csehországi magyarság közösségi életében, a csehországi magyarok összefogásának erősítésére irányuló igyekezetét, a szervezeteik közötti együttműködés fejlesztésének ösztönzését. Mindezért a Társulás nevében kifejezett hálás köszönetet a közgyűlés vastapssal erősítette meg. Az elköltözése miatt megszűnő rendes tagsága helyett a közgyűlés egyhangúlag hagyta jóvá tiszteletbeli taggá nyilvánítását.

Az ülés végén az elnök megköszönte a résztvevők közreműködését és sok sikert kívánt a közös munka folytatásához. A közgyűlés a Himnusz közös eléneklésével fejeződött be.

A rendkívüli tisztújító közgyűlés eredményesen és Esterházy János üzenetének jegyében méltóságteljesen zajlott le, ami jó okot ad a Társulat jövőjébe vetett bizakodásra.

(Hegedűs Máté/Felvidék.ma)