A Csemadok licei hsz. leány tánccsoportja, részt vettek a jelzett gyűjtésen. Vez. Miklós Lászlóné. OKÜ. 1962, Gombaszög. F. Illés Endre, T.A.. leváltárából/Fórum Intézet

2021 nyarán felkérést kaptam a Gömöri Kézművesek Társaságától, hogy a hagyományos nemzetközi XV. Gömöri Kézműves Vásár várhosszúréti rendezvénye keretében tartsak előadást Gömör hagyományos tánckultúrájáról.

Az előadás vázlatának felhasználásával próbálom folytatásos írásban összefoglalni a Gömör tájegységben végzett néptáncgyűjtéseimet, illetve a jelenlétemben végzett gyűjtéseket. Az előadás bevezetőjében elmondott fontos tényt itt is, és minden folytatás elején közölni szándékozom, hogy „az elődeinktől a XX. század első felével bezárólag semmilyen írásbeli hagyaték nem maradt ránk a gömöri tánckutatást illetően, legalábbis kutatásaim alkalmával én nem találkoztam vele”.

x x x

1976-ban Méry Józsefné, a Csemadok KB tárgyi néprajzi szakelőadója az V. Néprajzi Nyári Tábort a Rozsnyói járásban rendezte meg. A tárgyi hagyományok gyűjtése mellett nagy gondot fordítottunk a tánc- és dalhagyományok gyűjtésére is. Az Ifjú Szivek MDTE-től kölcsönkért 16/mm-es kamerával dolgozhattunk. Én is részt vettem rajta, mivel Méryné nem értett a filmezőgép kezeléséhez és ő volt a tábor felelős vezetője, tehát nem is lett volna rá ideje. Ezért elintézte Varga Jánosnál, a Csemadok KB titkára és a pártszervezet elnökénél, hogy a tábor idejére a párt függessze fel az 1968-as tevékenységemért kiszabott tíz évre szóló pártbüntetésemet, melynek értelmében kizártak a pártból, visszahívtak a vezetői funkcióimból és tíz évre megvonták, felfüggesztették mindenféle publikálási jogomat.

A táborban betöltött szerepem: a tánchagyományt gyűjtő csoport vezetése és a kamera kezelése csak külön engedéllyel fért bele. Méryné közbejárása sikeres volt, részt vehettem a táborban, végezhettem a munkámat és így kerülhetett a táncmozgalom tudomására, hogy milyen gazdag hagyománnyal rendelkeznek a Rozsnyói járás községei. A gyűjtés jegyzőkönyvét példás pontossággal Szőllős Sándor a Csemadok Rozsnyó járási titkára vezette. Sajnos a filmek mielőtt valaki láthatta volna a felvételeket, eltűntek.

A jegyzőkönyv alapján közreadom, hogy melyik faluban, milyen táncokat és kiktől sikerült feltárnunk. Talán segítek azoknak a tánccal foglalkozóknak, akik a közlés alapján újra utána járnak az egyszer már kezünkbe került kincsnek.

A kincsek a falvakban megvannak, mert több falu Csemadok csoportja a későbbi években a hagyományos táncokat és tánccal kapcsolt játékokat is bedolgozta a „Tavaszi szél” országos ének, zene, tánc vetélkedő valamelyik későbbi évfolyama műsorába.

Az előkészített falvakban egy-egy napra kiszállt az egész tábor. A helyi előkészítést mindenütt Szőllős Sándor, a Csemadok Rozsnyó járási titkárának a szorgalmazására a Csemadok h.sz. biztosította. Ide írom  a táncokban résztvevők nevét és zárójelben, hogy akkor hány évesek voltak. A két adat alapján a kutató könnyebben megtalálhatja a tánc akkori bemutatóját és újra közreműködésre kérheti. Akkor filmezés volt a következő falvakban:

Licén – Tavaszi leány sortánc, bújócska és karikázó, huszár verbunk, Vasvári verbunk, huszár tánc, csárdások: magyar csárdás, magyar kettes, Vasvári, csárdás és ugrós, ugrós csárdás, friss csárdás, és cigánytánc. Miklós László volt miniszterünk édesanyja volt a helyi Csemadok tcs. vezetője, mozgósította az egész falut. Gicéről is áthozták az adatközlőket. Itt énekelte Micski István az …”Amott láttam egy gyönyörű bacsó lányt” betyárballadát… Jó csárdás nóta lett belőle. Táncoltak: Szesztina Adél /14/, Szlamka Aranka /15/, Bene Edit /13/, Bene Katalin /16/, Micski Jolán /15/, Micski Mária /15/, Dúdor Mária /17/, Veszelovszky Erika /13/, Tamás Jánosné /36/, Hunyák Lászlóné /44/, Bene Istvánné /66/, Moravcsyk Istvánné /67/, Micski Géza /64/, Székely István /58/, Szlamka Ilona /35/, Zsiga Kálmánné /51/, Horváth Erzsébet /20/, Szamkó Imréné /51/, Szonka Gézáné /34/, Oravecz Lajosné, Melléte /48/, Juhász István, Melléte /63/, Micski István, Mikócsány /74/, Pataki Lajosné, Mikócsány /46/, Fábián Lajos, Mikócsány /69/.

Kuntapolcán – a csárdások különböző fajtái, a karaj, és a csalogató csárdás. Táncoltak: Demeter György /47/, Demeter Gy,-né /43/, Balázs Béláné/62/, Drenkó István /63/, Gyencs István /55/, Gyencs I.-né /45/, Tomi Lajos /49/, Demeter Matild /41/, Szedmák Béláné /69/, Demeter Lászlóné /74/, Bódis Lászlóné /36/, Demeter Otília /23/.

Csárdás, a Csemadok hsz. Hagyományőrző TE, Kéménd. Országos Folklór Fesztivál, Východná, (Fotó: Takács András/Fórum Intézet)

Várhosszúréten – lakodalmi tánc, gólyatánc, körcsárdás, páros csárdás, sarkantyús. Táncoltak: Bencze Anna /70/, Zsoldos Emma /54/, Zubricky Mária /69/, Korintus Mária /68/, Szalai Anna /50/, Lázár Erzsébet /34/, Korintus Erzsébet /47/, Bernáth Erzsébet /48/, Soltész Pál /50/, Nagy János /56/, Oros Ilona /56/, Rezes Béla /46/, Rezes Margit /51/, Szkokan István /72/, Lázár Ilona /54/, Nagy György /41/, Balázs Viktor /36/, Egri János /47/.

Barkán – Karaj, Csárdások, Verbunkos, Vasvári verbunk, Vasvári csárdás. Táncoltak: Fazekas Júlia, /65/, Icso Erzsébet /57/, Szirotnyák Rozália /63/, Elek Imréné /54/, Bernáth Mária /54/, Fazekas Béla /74/, Gallai Géza /50/, Kerekes Bálint /62/, Görgei János /79/, Szokol Lajos /65/, Karafa János, Lucska /62/, Soltész Istvánné /43/, Dányi Gyula, Kiskovácsvágása /75/, Dányi Eszter /37/, Kurta Ilona /56/ Vanyo Irén /44/, Vanyo Jánosné /62/, Bártfai Istvánné /?/, Bányász Istvánné /42/.

Jólészen – is voltunk, csak a jegyzőkönyvből kimaradt.

Kecsőben  – Csárdások, karaj. Táncoltak:Kálmán Józsefné /46/, Rezes józsefné /65/, Czabán Jánosné /65/, Kovács Lajosné /70/, Barkai Erzsébet /53/, Lőrincz Józsefné /49/, Hegedűs Béláné /43/, Kovács Istvánné /52/, Lőrincz Lászlóné /51/, Kubik Istvánné /42/, Garai Béláné /63/, Lőrincz Jánosné /68/, Lőrincz Béláné /36/, Garai Gyuláné /46/, Tóth Lajos /28/, Kovács Irma /70/.

Rudnán – Csárdások, karaj, Vasvári csárdás, körcsárdás. Táncoltak: Juhász János /80/, Burkuvszky Dezső /56/, Breznai Jolán /66/, Kerekes András /71/, Dul Erzsébet /78/, Kerekes Zsófia /58/, Demény Lászlóné /48/, Nagy Ernőné /42/, Dobos Ilona /35/, Szopko Anna /54/, Kis Ibolya /45/, Kohut Zoltánné /30/, Kiss Miklósné /64/, Kiss Béniné /77/, Kis Lajosné /71/, Bakos Erzsébet /77/, Dusza Klára /68/, Bencsok Lajosné /70/, Kiss Tiborné /45/.

Szilicén – Karikázó-karéjos. csárdások, páros kopogós, Vasvári verbunk, lakodalmi tréfás verbunk. Táncoltak:/?/

1977-ben az ONF műsorában a felgyűjtött tárgyi anyag kiállítási anyagként jelent meg.

Ez a kiállítás az elmúlt esztendőkhöz híven, az 1973-ban megkezdett „sorozat” amolyan jubileumi, sorrendben ötödikként került megrendezésre. Színpadi műsorként a kiállítással párhuzamosan került bemutatásra a… „Csak tiszta forrásból” c. műsorban, melynek célja volt összefoglalóan bemutatni Gömör vidék – Rozsnyói járás – népviseletekkel, szokásokkal kapcsolatos hagyományait, táncait, dalait. Ez Zselízen, a kultúrházban valósult meg.

Mind a kettőt Méry Józsefné felügyelte és rendezte/rendeztette. Tehát a néprajzi tábor által begyűjtött anyag került kiállításra és a műsorban bemutatásra.

Folytatjuk.

(Takács András/Felvidék.ma)