Fotó: gyulaihirlap.hu

A környezetvédelmi témákat a kötelező tananyag részévé fogják tenni. Az iskolában tanítani fogják, hogyan kell aktívan hozzájárulni a klímagondok megoldásához. Ezt a tárca szerint a környezetszennyezés, a nem megújuló energiaforrások kimerülése és a globális felmelegedés indokolja.

A változás a tantervi reform gyakorlati bevezetését követően várható. A klímatémák a földrajz, polgári nevelés, kémia és biológia tantárgyakba épülnek majd be. A közoktatási reform részei lesznek a közvetlen természeti aktivitások, helyi közösségi projektek, s a tanulók saját megfigyelései és ötletei a környezetvédelem terén.

„A memorizálásról áttérünk az élményeken alapuló oktatásra. A tanulók a környezetvédelemről nem bemagolandó tételeket tanulnak majd, hanem a pedagógusok rávezetik őket a környezetvédelmi problémák aktív megoldására.

Tehát nemcsak ismereteket szereznek, de képesek lesznek azokat megérteni, majd tevékenyen felhasználni. Ez egy megfelelő módszer arra, hogy a jövő generációk képviselőit aktív hozzáállásra ösztönözzük, jobban tudatosítva, hogy tevékenységükkel különböző módokon befolyásolhatják a környezetet és a jövőt“ – közölte  Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter.

Az oktatás részét képezik majd a tanulók körében folytatott szakmai viták, melyek lényege az ellenérvekre való reagálás lesz azzal kapcsolatban is, vajon az egyén tehet-e a klímaváltozás enyhítése érdekében. A tanulók a saját tapasztalataikból és a szakmai tanulmányokból indulnak majd ki például az erdőirtással, a globális felmelegedéssel, a környezetszennyezéssel kapcsolatban.

A környezeti változások az oktatási tárca szerint hatással vannak a fiatalok lelki egészségére is. Tehát az alapiskolai oktatásnak aktív cselekvésre kell ösztönöznie ezen a téren is. Az egyik cél, hogy a fiatalok be tudjanak kapcsolódni a környezeti körülmények javításába.

„A tanulók környezeti témákban való jártasságának javítása fontos része az oktatási-nevelési tevékenységnek a fiatalok szempontjából is. Lényeges azonban, hogy ne csak elsajátítsák az aktuális ismereteket a témával kapcsolatban, hanem megértsék azok globális összefüggéseit és megtanulják aktívan befolyásolni szűkebb és tágabb környezetük állapotát“ – tette hozzá az Állami Pedagógiai Intézet igazgatója, Miroslava Hapalová.

A környezetvédelmi oktatás jelenleg az átfogó oktatási témák részét képezi és az iskola döntésén múlik, milyen mértékben építi be azt az oktatási programjába.

Felmérések eredménye alapján megállapítható, hogy a szlovákiai tanulók nemzetközi viszonylatban átlagos ismeretekkel rendelkeznek a környezetvédelmi témákról, s gondot okoz számukra a globális problémák megértése, melyek kritikai gondolkodást igényelnek.

Ugyancsak kevéssé tudatosítják saját cselekedeteik jelentőségét a környezetvédelmi problémák megoldása terén. A felmérésből kiderül, hogy a környezetvédelmi nevelés jelenleg az alapiskolák 53 százalékában épül be a tantárgyakba. Önálló tantárgyként az iskolák 5 százalékában oktatják. A gimnáziumok 77 százalékában építették be a tantervbe.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)