A vírusveszély ideiglenes elmúltával megélénkültek a Kassán és a keleti végeken működő szervezetek, átadták a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontot és leleplezték Thököly Imre lovasszobrát is Késmárkon. Bemutatkozik a lapban az Eperjesi Egyetemen tíz éve működő Magyar Nyelv és Kultúra Intézete, de olvashatunk Leczo Bence debütáló prózakötetéről is.

„Szerencsénkre mégsem lett szomorú ez a vasárnap, és »szép reményink hajnalcsillaga« után Szent István országában azt énekelhetjük: »Felkelt a napunk, István a mi urunk. Árad a kegyelem fénye ránk. Hálás a szívünk, zengjen az örömünk, Szép Magyarország, édes hazánk!« Mondjunk hálát a Mindenhatónak mindezekért: a megpróbáltatásokért és az újabb erőpróbákért egyaránt, amelyekre újabb esélyt kaptunk, hogy népünk szekere továbbra is jó úton és jó irányban haladjon, s mutasson jó példát véle szomszédainak is!” – értékeli a vasárnapi magyarországi választásokat Mihályi Molnár László.

Április lévén nem feledkezik meg a lap Kassa híres szülöttjéről, Márai Sándorról, aki 122 éve született, s ezt írja a húsvétról: „Gyerekkoromban a húsvéti ünnepet megelőző napok tragikusan hatottak rám. Egyszerre megváltozott a levegő színe és íze: sápadtsággal, nemes és gyászos virágszaggal, gyertyafénnyel telt meg a levegő. A dominikánusok terén körmenetek vonultak el, zászlókkal, melyre a Gyermeket és a Bárányt hímezték, s a tót asszonyok fájdalmas hangon énekeltek, mintha valamilyen jóvátehetetlen gyász szakadt volna a világra… »Keresztények sírjatok« – énekelték a templomban, s ilyenkor mindig sírnom kellett. Mintha személyes közöm lenne a húsvéthoz, mintha a harangzúgásból, az énekből hozzám is szólna valami végzetes és magánügyszerű. Az emberben van valamilyen isteni anyag, ami nem pusztulhat el, s van benne emberi anyag, mely irtózatosan tud szenvedni. Ezt éreztem. Ezért féltem.”

A lap beszámol a régió elmúlt havi eseményeiről (volt belőlük bőven, így több hagyományos rovat is kimaradt), a Borsiban megtartott Rákóczi-ünnepségről, a Várhosszúréten megrendezett kézműves műhelyről, a márciusi szabadságharcra emlékező rendezvényekről. Köszöntik Tóth Lászlót és Hodossy Gyulát, akik neves állami kitüntetést vehettek át nemzeti ünnepünkön.

Együttműködési megállapodást kötött a királyhelmeci és a sacai kórház, Átadták az egyházi iskolaközpontot Szepsiben, bemutatták Czáboczky Szabolcs – Kék a sátram recece… című könyvét, míg a Tőketerebesi Múzeumba látogatók 40 kiállítótól származó, eredeti galamb-, tyúk-, pulyka-, lúd- és strucctojásból készült hímes tojást csodálhatnak meg.

Kassán bemutatták a Fő utca szintje alatt található, megújult Déli kapu régészeti komplexum új interaktív tárlatát, amely határon átnyúló együttműködés keretében jött létre. A föld alatti bemutatótér rövidesen újra látogatható lesz.

A kassai MaJel Rovás központban Bene Gábor Erős várunk az alkotmányunk? című könyvének bemutatására került sor, a kassai Haring utcai zsinagógában, Kultúra határok nélkül címmel teltházas jótékonysági koncertet szerveztek az ukrajnai háborús menekültek támogatására a szlovákiai bolgár és zsidó kisebbség képviselői. Nem hiányozhatott a lap tudósítója a Késmárkon a napokban leleplezett Thököly-szobor átadásáról sem.

Búcsúzik a Kassai Figyelő Kováts Miklós tanár-színháztörténésztől, aki 84 éves korában hagyott itt bennünket. Némety Gaál Alexandra az Eperjesi Egyetemen működő, immár tízéves Magyar Nyelv és Kultúra Intézetét, Juhász Dósa János pedig Leczo Bence A falu összes férfija című prózakötetét mutatja be.

A Kassai Figyelő kapható a jobb felvidéki magyar könyvesboltokban, illetve megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein (Hernád Kft. Kiadó, 040 01 Kassa, Komenský u. 24., kassaifigyelo@gmail.com, tel.: 0948/753 013.

(giv/Felvidék.ma)