A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége július elejére több tábort is szervez a gyermekek részére. A már hagyományosnak számító Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor és a Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor mellett Lego robotikai tábor is várja a fiatalokat.

A táborok életének középpontjában a tehetséggondozás, a készségek fejlesztése, valamint az ismeretátadás áll.

Lego Robotikai Tábor

Az SZMPSZ  július 4-e és 8-a között Komáromban Lego Robotikai Tábort szervez az alapiskolák 5–8. osztályos tanulói részére. A tábor programja szerint a résztvevők LEGO EV3 és LEGO Spike Prime robotkészletekből építenek  robotokat,  amelyeket  programvezérléssel  irányítanak.

Megmozgatják  a  modelleket, szenzorok és szervomotorok segítségével működtetik és irányítják. Kódolnak blokkos programozási nyelvekben és természetesen sokat játszanak majd – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben.

A foglalkozások folyamán 2–3 fős csoportokban építenek és programoznak a diákok. Előzetes programozási  ismeret nem  szükséges, robotikai készleteket  és laptopokat a táborban biztosítanak.

A foglalkozásokat Hanesz Angelika vezeti. A hét folyamán a tanulókra pedagógusok felügyelnek, és szervezik a táborozók szabadidejét. A tábor részvételi díja bentlakóknak 70 euró, hazajáróknak 50 euró, amit a tábor első napján, a  regisztrációnál kell befizetni.

Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2022. június 12-ig az alábbi linken. A táborban maximum 15 tanulót  tudnak  fogadni a bejelentkezés sorrendjében. További információk a Pályázatok rovatunkban olvashatók ITT. 

XVII. Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor

A pedagógusszövetség immár 17. alkalommal szervezi meg július 4-e és 8-a között a Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábort az alapiskolás tanulók részére.

Mint a közleményben olvasható:

Ez  a tábor a vers- és  prózamondást szerető,  tehetséges  gyermekek  tábora,  egyben felkészülés az elkövetkező versenyekre, fesztiválokra, másrészt a gyermekek adottságainak és a tehetségük kibontásának is teret ad.

A foglalkozásokat gyakorlott szakemberek vezetik. A tábor programjában szövegválasztás, szövegelemzés és előadás, valamint beszédtechnikai foglalkozások szerepelnek.

A tábor részvételi díja bentlakóknak 70 euró, hazajáróknak 50 euró, amit a tábor első napján, a regisztrációnál kell befizetni.

Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2022. június 12-ig az alábbi linken. A táborba maximum 40 tanulót tudnak fogadni a bejelentkezés sorrendjében. További információk a Pályázatok rovatunkban olvashatók ITT. 

X. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor

Az alkotótábort július 4-e és 8-a között immár tizedik alkalommal szervezik Komáromban az alapiskolák tanulói részére.

A tábor célja a fiatal tehetségek felkarolása és tehetségük kibontakoztatása a vizuális nevelés  eszközeinek  segítségével. Az  alkotótábort  olyan  pedagógusok  vezetik,  akik elsajátították és sikeresen  alkalmazzák  a gyakorlatban az  élményszerű  vizuális nevelés alapelveit, módszertanát.

A vizuális nevelés gyermekközpontú szemlélete fontosnak tartja az érzelmi intelligencia kialakítását és fejlesztését, előtérbe helyezi az élményközpontú, kreatív tevékenységi formákat, pozitív energiákat, alkotási kedvet szabadít fel a gyerekekben, segíti a tehetség kibontakozását.

A gyerek számára az a vonzó, amit élvezettel tesz, amihez élmény tapad, az válik maradandóvá számára. Sok látványos technika van, amellyel kifejezőeszközei gazdagíthatók, képességei fejleszthetők,  ezeknek  a  technikáknak az  elsajátítására  törekszünk az  alkotótábor foglalkozásain.

A tábor részvételi díja bentlakóknak 80 euró, hazajáróknak 60 euró, amit a tábor első napján, a regisztrációnál kell befizetni.

Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2022. június 12-ig az alábbi linken. A X. Harmos Károly  Képzőművészeti Alkotótáborban maximum 60 tanulót  tudunk fogadni a bejelentkezés sorrendjében. További információk a Pályázatok rovatunkban olvashatók ITT. 

Bővebb információt az SZMPSZ Központi Iroda szervezési és programkoordinátora, Németh  Éva  ad  a nemetheva.szmpsz@gmail.comlevélcímen,  illetve  a 0908  401840-es telefonszámon.

(PP/Felvidék.ma)