Immáron nyolcadik alkalommal adták át Komáromban a Szlovákiai Civil Becsületrend díját. Május 7-én a Duna Menti Múzeum dísztermében ünnepélyes keretek között vehette át a díjat Simek Viktor nyugalmazott rajztanár és karnagy Zoboralja zenei és népművészeti kincseinek értékmentéséért.

A vendégeket Klemen Terézia, a díj alapítója üdvözölte. Az ünnepi eseményen köszöntőt mondott Keszegh Béla, Komárom polgármestere, aki a díjazottról szólva úgy fogalmazott, sokoldalú életművével mutatva példát iránytű lehet az életünkben.

Klemen Terézia a Szlovákia Civil Becsületrend Polgári Társulásról elmondta, céljuk értékelni azokat, akik a tevékenységükkel, önzetlenségükkel a humánumot és a civil bátorság értékeit képviselik. „Mert mi az értékeket, az értékes emberi cselekedeteket keressük. Olyan személyt, aki eddigi élete során tetteivel, személyes példaadásával követendő példává válhatott a közössége számára” – fogalmazott.

Klemen Terézia, a díj alapítója (Szalai Erika/Felvidék.ma)

„A Civil Becsületrend Kuratóriumának tagjai ‒ Albert Sándor, Csiffáry Károly, Dunajszky Géza, Dusza János, Fibi Sándor, Élesztős Pál, Hulkó Gábor, Katona Márta, Klemen Diána, Klemen Terézia, Kollár Zoltán, Vasik János ‒ személyükben hordozzák azt a szellemi-erkölcsi tőkét, mely az általuk odaítélt kitüntetések értékét, azoknak a társadalomban elfoglalt rangját jelenti” – húzta alá.

A 2022-es év díjazottjáról, Simek Viktorról elmondta, több évtizedes zenepedagógiai, valamint környezetének zenei és népművészeti kincseinek megmentésén dolgozott. A Dunajszky Géza által írt méltatást Hulko Gábor olvasta fel, melyben elmondta, a Zsérén kántor-tanító családba született Simek Viktor életét meghatározta gyermekkora, amelyben „népdal szólt az utcán, a mezőn és a házakban”, és a népszokások, a népdal kötötte össze a falusiakat. Gyermekkora óta meghatározó szerepet töltött be életében a zene és a rajz, valamint a festészet.

A Duna Menti Múzeum dísztermében (Szalai Erika/Felvidék.ma)

A tanítói oklevél megszerzése után Ipolyszalkán, Köbölkúton majd Nagykéren tanított. 1971-ben Gímesre került, majd 1990 óta 2003-as nyugdíjba vonulásáig az iskola magyar tagozatáért felelős igazgatóhelyettese volt. A méltatásból kiderült, művészi tevékenysége szerteágazó. Nyolc éven át a Nyitrai Pedagógiai Főiskola Zenei Tanszékén karvezetést és vezénylést tanított. A magyar énekkar karnagya volt és 1963 óta néhány éneklő csoport és énekkar alapítója és karnagya. Oktató és nevelő tevékenységének jelentősebb állomásai Zoboralján: Nagykér, Gímes, Kolon, Csitár és Zsére. A népdalok mellett egyházi énekeket is feldolgoz, már kórusgyűjteménye is megjelent.

Simek Viktor a zoboralji népdalokon keresztül jutott el a táj népviseletének tanulmányozásához és művészi ábrázolásához, derült ki a méltatásból. Alkotásai mellett könyveket is jelentetett meg, illetve három hanghordozója is megjelent már, amelyeken a környék népdalait ismerteti. 2003-ban megalapította a Csitári Menyecskekórust, melyet jelenleg is vezet. 1991-től a mai napig a Zoboralja Zsérei Női Kar karnagya, amellyel Szlovákia-szerte és külföldön is szerepelnek különböző fesztiválokon és énekkari találkozókon.

Klemen Terézia gratulál a díjazottnak, Simek Viktornak (Szalai Erika/Felvidék.ma)

1976 óta több kiállításon vett részt Szlovákiában, Magyarországon, Cseh- és Németországban. Az énekkari mozgalomban elért eredményekért, valamint a határon túli magyar kulturális örökség megőrzéséért több elismerést kapott. 2002-ben Budapesten a Magyar Kultúra Napja alkalmából lovaggá ütötték. 2014-ben a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Országos Elnöksége a magyar oktatásügyben és kultúrában végzett sok évtizedes kiemelkedő és áldozatos tevékenységéért Életműdíjat adományozott neki. 2021-ben nem sokkal a nyolcvanadik születésnapja előtt kapta meg a rangos Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat.

„A Szlovákiai Civil Becsületrend kuratóriuma ezekhez az elismerésekhez kíván csatlakozni azzal, hogy az idei 2022-es év Civil Becsületrend díját dr. Simek Viktornak ítélte oda. A nevezett életműben az értékmentés és az értékteremtés olyan szinten jelenik meg, amely nem csak szlovákiai viszonylatban, hanem az egész Kárpát-medencében élő nemzetek viszonylatában is kiemelkedő és példaértékű” – hangzott el a díjátadón.

A díjazott, Simek Viktor családja körében és a díj kuratóriumának tagjaival (Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az ünnepi eseményen a Gaudium vegyes kar lépett fel Stirber Lajos vezényletével, Kodály Zoltán és Koltai Gergely műveit adták elő. Az ünnepi eseményen közreműködött Naňo Nimród, a Selye János Gimnázium diákja.

Szalai Erika/Felvidék.ma