A Feszty-díjasok megkoszorúzták az iskola névadójának domborművét (Fotó: Feszty Árpád Alapiskola)

Az ógyallai alapiskola 2006-ban vette fel a helyi születésű híres festőművész, Feszty Árpád nevét. Azóta több jelentős momentuma is említésre méltó névadó ünnepségüknek, a  Feszty dombormű leleplezése és a Feszty Árpád tiszteletére kialakított emlékszoba, melyben a névadó relikviái és festményei mellett látható fő művének kicsinyített mása, a Körkép is.

A  Feszty hetek életre hívásával, melyek során minden évben megrendezésre kerül a sportvetélkedő, színdarabok, koncertek sora, képzőművészeti verseny kiértékelése, a Feszty műveltségi vetélkedő és a hét megkoronázásaként megszervezett záróünnepély, amelyen többek között megjelent a pápai városvezetés és az ottani testvériskola, illetve a szintén Feszty Árpád nevét viselő, dél-komáromi általános iskola küldöttsége. Továbbá az ógyallai városi önkormányzat képviselői – élükön Peter Závodský polgármesterrel és Hamran Mária alpolgármesterrel, valamint a Feszty-leszármazottak közül Csíziné Feszty Zsuzsanna és Nagy Sára, s az egyházi méltóságok, a Csemadok Városi Szervezete és a Bastrnák László Társulás vezetői.

Az ünnepi kultúrműsorban az intézmény tanulói versekkel, dalokkal, táncokkal léptek fel (Fotó: Feszty Árpád Alapiskola)

Deme László, az iskola igazgatója mondott ünnepi beszédet: „Az iskolában kétéves kihagyás után, újra megrendezésre kerül a Feszty-hét.

Évfordulók sokasága előtt tisztelgünk e héttel és a záró emlékünnepségünkkel. Iskolánk fennállásának 70., névfelvételének 15. és Feszty Árpád halálának 108. évfordulójára emlékezünk tisztelettel.

A Feszty-hét ma az ünnepélyes megnyitóval kezdődött, melynek része volt Gál Tamás előadása. A színművész Petőfi Sándor művét, A helység kalapácsát állította színpadra. Az évek során kialakult rendezvényeinken keresztül, a rengeteg közös munka során folyamatosan alakítjuk iskolánk egyediségét, arculatát. Itt van számunkra egy csodálatos festőművész, kinek értékeit nem kis túlzással hungarikumként is lehet kezelni.

Nekünk, mint nevét viselő intézménynek méltóképpen kell példát mutatnunk ma is és a jövőben egyaránt. Gyermekeinket olyan képességekkel, készségekkel és jártasságokkal igyekszünk ellátni, melyek segítik őket az önmegvalósításban, a sikeres továbbtanulásban, a további életükben.

Minden tőlünk telhető módon törekszünk megfelelni az elvárásoknak, hogy minden gyermekben megtaláljuk a jót. Hiszen mindenki jó valamiben. Mindenkiben lakozik valami elrejtett önkifejezés, amelyet ki kell bontakoztatnunk, melynek feltárásával jól érzi magát közösségen belül a gyermek. Minden tanuló érezheti, hogy ő is számít és a fejlődés szikrája lángra lobban lelkében, s így méltó lesz iskolánk, közösségünk és Feszty Árpád hagyatékához. Intézményünk a következő időszakra célul tűzte ki a dinamikus fejlődést, infrastrukturális, ill. az oktató – nevelő tevékenység terén egyaránt. Ma már egy olyan korban élünk, amikor a pedagógus nem magyaráz a katedra előtt, hanem csoportmunkában dolgoztatja, irányítja tanítványait, s közben minden lehetséges új módszert és eszközt bevet, hogy tanulói minél sikeresebbek legyenek.

A Feszty-életműdíjasoknak Csíziné Feszty Zsuzsanna adta át az elismerést l (Fotó: Feszty Árpád Alapiskola)

Ennek érdekében mi mindent megteszünk, hogy intézményünk valamennyi tantermében ez a magas szintű munka folyhasson. A továbbiakban is el lehessen mondani, hogy tevékenységünket a szakmaiság, gyakorlatiasság, igényesség, az emberi értékek tisztelete, a hagyományőrzés, az egészséges nemzeti öntudat és az önbizalom jellemzi.”

A Feszty-hét második napját Zsapka Attila, Vadkerti Imre és Sipos Dávid koncertje tette ünnepi hangulatúvá. A következő napon a gyerekeké volt a főszerep. Tűzoltó-bemutató, versenyek, ajándékok, tanár-diák foci, kutyás bemutató, ugrálóvár, mind-mind a gyerekek szórakoztatására szervezték.

Az idei Feszty Műveltségi Vetélkedő, amelyet Vrábel Sándor az iskola nyugdíjas pedagógusa szervezett, 7 iskola 9 csapata mérettette meg magát. A vetélkedő végeredménye: I. helyezett – Ógyallai Feszty Árpád Alapiskola „A” csapata – Flegel Tímea, Bobek Zsófia, Lacza József – 5. osztály. II. helyezett – az iskola „B” csapata – Petráš Bernadett, Gogola Kristóf és Garai Gergő – 8. osztály. III. helyezett – Katona Mihály Alapiskola, Búcs.

A műveltségi vetélkedő első két helyezettje: a Feszty Árpád Alapiskola két csapata l (Fotó: Feszty Árpád Alapiskola)

Az esemény további fénypontjaként kiértékelték Az iskola régen és ma című rajzpályázatot, amelyre a Feszty-hét során más-más témában küldhették be a műveiket az óvodások, az alsó és felső tagozatosok. Idén 16 hazai és magyarországi intézményből 82 pályamunkát kaptak, amelyeket az Ógyallai Művészeti Alapiskola pedagógusai, élükön Svitek György zsűri elnökkel értékeltek ki. Végül 3 kategóriában összesen 11 díjjal jutalmazták a legügyesebbeket, s valamennyi művet kiállították az egyik pavilonban.

A záróünnepségen kiosztották a Feszty- díjakat: Alsó tagozatosok kategóriája – Bašternák Anna és Flegel Tímea (5. osztály). Társadalomtudományi kategória – Lebó Klaudia és Lebó Nikoleta (9. osztály). Természettudományi kategória – Petráš Bernadett (8. osztály). Művészetek kategória – Molnár Bianka (8. osztály). Feszty-fődíjas – Fekeč Angelika (9. osztály). Feszty-életműdíjas – Író Mária és Kecskés Mária. Pedagógus Díj – Bagin Tünde.

Az intézmény több támogatójának, segítőtársának pedig emléklappal köszönték meg az áldozatkészségét.

Az ünnepi kultúrműsorban az intézmény óvodásai, alsó és felső tagozatosai szebbnél-szebb versekkel, dalokkal, táncokkal léptek fel. A legkisebbek jóvoltából lagziban is részt vehetett a közönség, a Bellő folklóregyüttes által bemutatott, vérpezsdítő gömöri táncokat mutatott be.

Tűzoltó-bemutató az iskola tanulóinak l (Fotó: Feszty Árpád Alapiskola)

A Feszty-leszármazottak közül Csíziné Feszty Zsuzsanna is szólt az ünneplőkhöz.

Az iskolaigazgató zárszavában elmondta: „Kívánom, hogy az elkövetkezőkben is bővelkedjünk olyan diákokban és pedagógusokban egyaránt, akikre büszkék lehetünk, akik méltón képviselik iskolánkat, bárhol, bármilyen helyzetben megállják helyüket és büszkék Feszty Árpád hagyatékára.” Beszédét Tamási Áron gondolatával zárta.” Egy ezredév alatt sok zivatar verte nemzetünket, de a zivatarok borújában is két fény mindig hű maradt hozzá. Az egyik a nemzet csillaga, mely vészek idején is áttört fényével a homályon, a másik pedig virrasztó költőink fáklyafénye, mely a magyarság számára ma is tanítás. Számunkra több is ennél, mert kötelező örökség!”

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)