Fotó: Új Krisztina

Június első keddjén rendezték meg rendhagyó módon – megközelítőleg 80 hívő jelenléte mellett – a nagyszombati szemeszterzáró misét. A 10. éve folyó havi magyar misék a főiskolai szemeszter hónapjaiban most már hónapról hónapra rendre megrendeződhetnek, megszakítások nélkül.

A hetedikei alkalomra ellátogattak autóbusszal, autókkal zarándokok Vágáról, továbbá Nagyfödémesről, Nagymácsédról, Galántáról is.

Szencről a Szenc és Vidéke Társulás elnöke elnöke, Duray Rezső és felesége voltak jelen. Ő más tevékenységei mellett zarándoklatokat is szervez. De az állandó tagok is ott voltak: Dercsikáról Katona Júlia zarándoklatszervező, Dunaszerdahelyről, Pozsonyból, Nyitracsehiből Csámpai Ottó; az egyetemi tanárok, s természetesen a nagyszombati helyi magyarok sem hiányozhattak.

Fotó: Új Krisztina

A zarándokcsoport lelki kísérője Szlovák Marián nagymácsédi plébános volt, aki koncelebrált. Az autóbusznyi hívősereg, köztük a Megbecsültek Társasága, szervezői pedig Forró Krisztián, a Szövetség párt elnöke, s neje, illetve Horváth Judit voltak. Forró elnök úr sajnos nem tudott jelen lenni, de 2020 szeptemberében már vendége volt egy alkalommal a közösségnek. E júniusi alkalomra már több hónapon keresztül szervezték a csoportos zarándoklatot Nagyszombatba.

A szentmise előtt gyónási lehetőség kínálkozott.

Fotó: Új Krisztina

Kiss Róbert atya, a szentmise főcelebránsa, 2012-től a Nagyszombati Főegyházmegye vikáriusa, kanonok, aki 2016-tól emellett komáromi esperesplébános is, jövő kedden, 14-én tartja paptestvéreivel együtt a pozsonyi Szent Márton-templomban ezüstmiséjét délután négy órától. Megemlékezett a misében Nagy Lajos király és Pázmány Péter bíboros városának magyar múltban gazdag történelméről, épületeiről, a város buzgó és nagy számú, az aktív dolgozók közül szép számban hétköznapokon is templomot látogató lakóiról.

Szólt a kezdetekről, amikor 20-30 Nagyszombatban tanuló, nemcsak katolikus vallású magyar diák ellátogatott a havi misealkalmakra, működött a Nagyszombati Diákklub. De öt év gyorsan elszáll, s mire elvégezték az egyetemet, kirepültek a diákok a nagyvilágba, újabbak viszont évről évre egyre kevesebben jönnek, sajnos.

Fotó: Új Krisztina

A keddi alkalomkor egyaránt évközi templomi, ahogy ifjúsági énekek is elhangzottak; a zenei aláfestést Fodor Attila orgona-, valamint Új Sámeul hegedűjátékával biztosította.

A szentmise végén Kiss Róbert atya megelőlegezve osztotta ki híveire ezüstmisés áldását a Mindenható Atyaistentől a Boldogságos Szűz Mária, a magyar szentek, boldogok, a jelenlévők védőszentjei közbenjárására.

Fotó: Új Krisztina

Végezetül a mise végén felcsendült a pápai és magyar himnusz. Ezt követően a templomkertben felköszöntötték énekkel, verssel, zenével a névnapját ünneplő Róbert atyát, valamint a közösség jubiláló tagjait. Bemutatkozott a zarándokcsoport, a Megbecsültek Társasága. Egy ideig a kellemes hangulatú templomkertben, a szabad ég alatt, majd az eső miatt a közösségi házban folytatódott a kötetlen beszélgetés. Legközelebb a tervek szerint szeptemberben találkoznának ismét Nagyszombatban.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)