A gyerekek már reggel tortával kezdték az ünneplést (Fotó: Miriák Ferenc)

Az intézmény fél évszázados fennállását ünnepelték közösen a Szivárvány Óvoda egykori és jelenlegi óvodásai, a szülőkkel, nagyszülőkkel és persze óvodai dolgozókkal, valamint egykori kollégákkal együtt.

A gyerekek már reggel megkezdték az ünneplést tortával és a Kuttyomfitty Társulat Eltáncolt cipellők előadásával, amely egy mesés utazás a táncok világába, avagy táncos utazás a mesék világába.

Délután, Kerekes Beáta, az óvoda igazgatónője köszöntötte a megjelent vendégeket, köztük Fekete Irént, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökét, Karkó János polgármestert, Győző Andrea iskolaigazgatót és Nagy Zsolt református lelkészt.

Az intézmény fél évszázados fennállását ünnepelték közösen a Szivárvány Óvoda egykori és jelenlegi ovisai, a szülőkkel, nagyszülőkkel és persze óvodai dolgozókkal, valamint egykori kollégákkal együtt (Fotó: Miriák Ferenc)

„Mi most emlékezni jöttünk, arra az óvodára, mely az 1972/73-as nevelési éveiben fogadta az első gyerekeket falai között. Nehéz, de talán annál szebb fél évszázadra tekintünk vissza. Örömmel tölt el, hogy ilyen sokan összegyűltünk megadni a tiszteletet a múltnak, melyből a közösség minden tagjának van része, van emléke. Az óvodai nevelés napjaink gyorsan változó világában egyre nagyobb kihívást jelent. Az újítás, az innováció, a modern oktatási módszerek tudatos alkalmazása elengedhetetlen, csakúgy, mint régi értékeink, hagyományaink tisztelete, átadása a jövő nemzedékének.

Az alap pedig a következő: magas színvonalú, folyamatosan megújuló, korszerű nevelés és a gyermekek feltétel nélküli szeretete. Erre kell a jövőben is építkezni.

Az idei tanévben 30 gyermek látogatta az intézményt, két osztályban folyt az oktató- nevelő munka. 11 gyermek búcsúzott az óvodától a ballagáson. Ők a facsemetéink! Mindegyik egyedi, mindegyik különleges, más-más gondozást igényel. Van, amelyik hamarabb nő, van, amelyik később lombosodik. Egy dologban azonban egyelőek, a gyökereik, igaz, nem látszódnak, de azok tartják a fát. Ezt a biztos alapot nyújtja minden egyes óvodásnak családjuk mellett az óvoda” – mondta az óvoda vezetője.

(Fotó: Miriák Ferenc)

Búcs önkormányzata nevében a polgármester köszöntötte az óvodát. „A hely, ahol most állunk, 1972. április 20-án került átadásra. Mérföldkőnek számított az új óvoda átadása, hiszen az akkori időben egy korszerű, minden elvárásnak megfelelő létesítményt kaptak gyermekek és pedagógusok egyaránt. A valamikori csődörös istálló szomszédságában üzemeltetett oviban, ahova jómagam is jártam, sem az étkeztetést, sem a délutáni pihenést nem lehetett megoldani. Mégis csupa jó emlékek fűznek a helyhez és a pedagógusokhoz. Ennek az intézménynek nagyon nagy jelentősége van falunk életében, hiszen gyermekeink, a jövő nemzedéke itt kapja első útravalóját az életre. Büszkeséggel tölt el, hogy óvodánk a Nyitrai kerület egyik legjobb, legnívósabb óvodája. Köszönettel kell szólnom az óvoda korábbi  igazgatóiról – Briss Éváról, Szobi Eszterről, Kiss Erzsébetről, Madarász Andreáról –, valamint jelenlegi vezetőjéről, az egész személyzetéről, akik biztosítják a nyugodt hátteret a zökkenőmentes működéshez, ahhoz, hogy az apróságok komfortérzete meglegyen” – zárta ünnepi beszédét Karkó János.

Az önkormányzat felelősségteljesen áll az intézmény működéséhez.

2015-ben megkezdték az épület teljes felújítását, melynek köszönhetően egy modern, korszerű épületben folyhat a pedagógiai munka.

Legutóbbi beruházásuk az épület fűtésének korszerűsítése volt, melynek köszönhetően az ősztől már a geotermális furatoknak köszönhetően a föld hőenergiáját felhasználva fűtik az épületet.

Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke (Fotó: Miriák Ferenc)

Fekete Irén köszöntőjében elmondta: „A búcsi magyar tannyelvű óvoda úgy él a régió köztudatában, mint egy tárgyi feltételekkel ugyanolyan jól ellátott intézmény, mint a korszerű és a hagyományos gyermeknevelést kitűnően ötvöző pedagógusok gárdájával.

Egy oktatási intézmény sikere, népszerűsége, megbecsültsége mindig is az oktatók-nevelők hozzáállásán múlott, képzett, kezdeményező, új utakat kereső, innovatív szellemiségén.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy közelről ismerem mind a program gazdáját, mind pedig az óvoda pedagógusait, hiszen a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett képzések alatt megszilárdult kapcsolat tart szorosan össze mindannyiunkat, és az első helyszín, ahol nyilvánosan elmondhatom, hogy 2022. május 12-én, az Óvodapedagógusok Országos Konferenciáján a búcsi óvoda igazgatónőjét, Kerekes Beátát megválasztottuk az Országos Óvodapedagógiai Társulás elnökének. Meggyőződésem, hogy ez a közös munka csak jót hozhat nekünk, és az óvodának is, ahol a család érték, a gyermek pedig kincs. Egy 50 esztendős intézménynek azonban nemcsak jelene, hanem jelentős múltja is van. Ideje van hát a főhajtásnak azok felé, akik ezt az intézményt felépítették, megtartották, védelmezték – legyenek azok a község vezetői, egyházi emberek, óvónők, a falu lakosai, a szülők, és mindazok, akik szívükön viselik a felvidéki magyar közoktatás ügyét.

Kisebbségi létben nem könnyű megmaradni, identitást, nyelvet, kultúrát, hagyományokat, szellemiséget megőrizni. Búcson ez sikerült, helytálltak a nehéz időkben, közösséget építettek a sokféle gondolkodású pedagógusból, akik a természet törvényei szerint mind másféle tervekkel érkeztek a gyerekek közé, végül pedig összetartó pedagógusgárdát tudtak létrehozni, ahol mindenki a maga eszközeivel járult hozzá az intézmény profiljának kialakításához.

Isten éltesse az 50 esztendős óvoda minden egykori és mai pedagógusát, a gyermekközösséget és mindenkit, aki őket segíti, támogatja és munkájukat megbecsüli.

A Kuttyomfitty Társulat előadásával egy mesés utazáson vehettek részt a gyerekek (Fotó: Miriák Ferenc)

Szobi Eszter és Kiss Erzsébet nyugalmazott igazgatónők mondták el az óvoda történetét, élményeiket. Az ünnepnap a gyermek műsorával, az 50 évet felölelő fényképgyűjtemény megtekintésével, kötetlen beszélgetéssel, emlékek felidézésével fejeződött be.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)