Az SZK Pénzügyi Igazgatóságának július 8-án kelt levele szerint országosan az idei évben 13 adóhivatali fiókot szándékoznak bezárni, mégpedig Ógyalla, Gúta, Galgóc, Nagyrőce, Gyetva, Szinna, Lőcse, Sztropkó, Szepsi, Szobránc, Somorja, Nagykapos és Gölnicbánya városában.

A levél indoklásában e lépés egyik oka, hogy kevés, illetve csökken az adott fiókhoz tartozó adóalanyok száma. A pontosság kedvéért, a somorjai fiók esetében egy alkalmazottra 493 adóalany jut, a megszüntetésben nem érintett Stubnyafürdő estében viszont ez a szám 255! List Financnej spravy SR

2022. július 28-án Csallóközcsütörtökben találkoztak a régió polgármesterei, akik közös fellépést szorgalmaznak az adóhivatal megtartása érdekében, hiszen az ügyintézés polgárokhoz közel tartása elsődleges célunk.

A polgármesterek petíciót indítanak és arra kérik a polgárokat, hogy támogassák kezdeményezésüket. A petíciós bizottság tagjai: Orosz Csaba, Sojka Zoltán, Fehér Tibor, Karika József, Berner Lajos, Horváth Attila, valamint Őry Péter.

PETICIA PETICO_adohivatal, somorja

A petíció szövege:
A Szlovák Köztársaság alulírott polgárai ezúton kérjük, hogy a Nagyszombati Adóhivatal somorjai fiókja továbbra is elérhető legyen Somorja város és környéke polgárai számára. A Szociális Biztosító Rt. júniusban új kirendeltséget nyitott Somorja városában, melynek célja, hogy növelje szolgáltatásainak elérhetőségét a Somorján és környékén elő emberek számára, illetve tehermentesítse a dunaszerdahelyi kirendeltséget. Az adóhivatal somorjai fiókjának esetleges megszüntetése negatív gazdasági hatással lenne a Somorja városában és környékén élő emberek számára, mivel ebben az esetben a dunaszerdahelyi kirendeltséget kellene látogatniuk, s ezáltal indokolatlanul az le is lenne terhelve. A Szociális Biztosító Rt. a somorjai és környékbeli lakosok javára nyitotta meg somorjai kirendeltségét, melynek hatékonysága viszont csökkenne, amennyiben az adóhivatal somorjai fiókja bezárásra kerülne. A leírtak alapján kérvényezzük a Nagyszombati Adóhivatal somorjai fiókjának beszüntetésére vonatkozó döntés felülbírálását.

(Őry Péter polgármester, Csallóközcsütörtök/Felvidék.ma)