Fotó: Máté Gyöngyi

A Csemadok Várhosszúréti Alapszervezete tizenkilencedik alkalommal rendezte meg az Egyházi Énekkarok Találkozóját. Az eseménynek a Buzgói Máriácska búcsújáró kegyhely ad otthont, amely nemcsak Várhosszúrét, de a környékbeli falvak keresztény magyarjainak zarándokhelye is.

„A rendezvény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz azokat az embereket, akik különböző vallással, de ugyanazon nyelven – az ének szárnyán hirdetik a hitet. Hiszem, hogy rendezvényünk bizonyíték arra, hogy vallási felekezetre való tekintet nélkül magyar nyelven tudjuk vallani hitünket. Magyarságunk megtartásának két erős pillére az iskola és a templom. Itt ma az anyanyelvért és a hitért éneklünk” – mondta köszöntőjében Borsodi Katalin, a helyi szervezet elnöke.

Fotó: Máté Gyöngyi

Vadkerti István plébános beszédében kiemelte az énekek szépségét. Az énekkarok számára az ének öröm forrása, nem csak egy feladat. A résztvevőkkel, ezen a kegyhelyen, ezt az örömet osztják meg.

„Az énekek elénk tárják lelkünk vágyát, Istent és a Boldogságos Szűz Máriát akarják köszönteni és magasztalni. Az éneklés által az ember tüdeje megtelik levegővel, a vére fürgébben kering, az agya felgyorsul, így lesz a szomorú dallamból vidám zene. Kívánom, hogy az énekkarok énekeljenek bátran és örömmel, ahogy az angyalok énekeltek Jézus születésekor, hallgassuk áhítatos és fogékony lélekkel, hogy a vallásos énekek lelki örömöt és feltöltődést szerezzenek mindnyájunknak.”

Vadkerti István (Fotó: Máté Gyöngyi)

Záróbeszédében Ulman István, a helyi Csemadok-alapszervezet oszlopos tagja köszönetét fejezte ki a csoportoknak. „Ezen a kegyhelyen történjenek olyan események, melyeket az anyanyelvért, a magyar kultúráért teszünk. Ma ide a csoportok olyan értékeket hoztak – amelyek az ezeréves Magyarországot dicsérik – egyházi énekeket. Egy nemzetet alkotunk, a Csemadoknak is kötelessége, hogy erősítse ezt a hitet az emberekben. Nekünk a szülőföldünkön sok a tennivalónk, kívánom, hogy minden embernek legyen számtalan tennivalója” – mondta Ulman István.

Ulman István (Fotó: Máté Gyöngyi)

A rendezvényen a Bokréta énekkar Szádalmásról, a Péderi Vegyeskar, a Kecsői Hagyományőrző Csoport, a Berkő Népdalkör Berzétéről, valamint a hazai Gyöngyvirág énekkar és a Mákvirág férfi énekkar lépett fel.

A találkozó szeretetvendégséggel zárult.

Máté Gyöngyi felvételei

 

(Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)