(Fotó: pixabay.com)

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid elmenekül Jeruzsálemből, egyházmegyei nap Ekelen, beiktatták a nemeshodosi gyülekezet megválasztott lelkipásztorát.

Absolon összeesküvést szőtt apja, Dávid ellen, majd királlyá kiáltatta ki magát. Az izráeliek is hozzá pártoltak. Dávid egyedül maradt szolgáival és a hadinéppel együtt. Gyorsan parancsba adta, hogy mindenki meneküljön el, csak a másodfeleségeit hagyta a palotában. A történet üzenetéről Szabó Valéria komáromi beosztott lelkész szól igehirdetésében.

Komárom és Negyed után az ekeli gyülekezet adott otthont a Komáromi Református Egyházmegye harmadik egyházmegyei napjának. A reformáció 505. évében Gyülekezetek napja címmel valósították meg a rendezvényt. A helyi futballpályán zajló, istentisztelettel egybekötött alkalmon közel négyszázan vettek részt. Az egyházmegyei napról Szénási Szilárd esperessel és Rákos Loránt püspökhelyettessel beszélgetünk.

Virág Szilvia személyében új lelkipásztora van a nemeshodosi gyülekezetnek, akit ünnepi istentisztelet keretében Géresi Róbert püspök igei szolgálatával október 9-én Görözdi Miklós esperes iktatott be az egyházközség élére. Az esemény kapcsán őt és a gyülekezet tagjait kérdezzük.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság református egyházi műsor másnap, hétfőn a 16 órai hírek után ismét meghallgatható.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el:

Pozsony 227,36M Hz / 98,9 FM, Nyitra 213,360, Kassa 225,648 MHz, Besztercebánya 223,936 MHz, Dunaszerdahely 227,36 MHz  / 91.4 FM, Rimaszombat 220,352 MHz, Érsekújvár 94.6 FM, Kékkő 98.3 FM, Losonc 98.0 FM, Párkány 106.2 FM, Pozsony 98.9 FM, Rozsnyó 105.9 FM, Szenc 102.4 FM, Szepsi 105.8 FM, Tőketerebes 106.7 FM, Internet: icecast.stv.livebox.sk/patria_128.mp3.