A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökét, Szász Jenőt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevezte ki a feladatra. A miniszteri biztos kinevezése 2022. november 1-től érvényes és két évre szól.

A Magyar Közlöny szerint a kinevezéshez önálló titkárság nem jár Szásznak. Új feladatának ellátásában a Nemzetstratégiai Kutatóintézet is segíti, melynek elnöki posztját továbbra is betölti majd, hiszen az intézmény alapító okirata szerint annak célja 

„a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek, hagyományainak, valamint társadalmi és gazdasági helyzetének elemzése, kutatása, azok koordinációja; a társadalmi és gazdasági tér fejlesztése és a határokon átnyúló nemzeti összetartozás erősítése érdekében a magyarság nemzeti erőforrásainak kutatása, elemzése, azok koordinációja.” 

A szakmai műhely az elmúlt években számos konferenciának és rendezvénynek adott otthont, és számos tanulmányt publikált, abból a célból, hogy tudatosan építsék a magyarság jövőjét. A kutatóintézet elnöke, Szász Jenő szavai szerint a nemzet határokon átívelő újraegyesítéséhez egységes magyar rendszer szükséges.

Szász Jenő okleveles faipari mérnök-közgazdász, a közigazgatási menedzsment mesterszakos végzettje 1996 és 2008 között volt Székelyudvarhely Ezüstlánc-díjas polgármestere. Alapító elnöke, majd elnöke volt a Magyar Polgári Pártnak, amely megteremtette a választás szabadságát az erdélyi magyarság számára. 2009-től 2012-ig Székelyudvarhely alpolgármestere, majd

2013-tól a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, amely az elmúlt tíz évben a kormány háttérintézményeként segítette a nemzetpolitikai és nemzetstratégiai célok megvalósulását. 

Közéleti munkásságáért, illetve a magyar nemzet újraegyesítéséért és a szülőföldön való boldogulásáért kifejtett tevékenységéért – többek között – a Széchenyi Társaság Díjával, Szent István Emlékéremmel, illetve a Babeş-Bolyai Egyetem tiszteletbeli szenátori címével honorálták. Birtokosa továbbá az Árpád Fejedelem Díjnak, amit magyar kulturális intézmények alapításáért kapott, a székelyudvarhelyi Emlékezés Parkjáért Magyar Művészetért Díjjal, a Székelyföldi Filharmónia megalapításáért pedig Bartók Béla-díjjal ismerték el. Alapítója a Tiszteletbeli Székely Címnekaz ő polgármestersége idején állították vissza Székelyudvarhelyen a román hadsereg által lerombolt Vasszékely szobrot, illetve a Millenniumi Emlékoszlopot. Idén másodszorra az Ábel a Székelyföldi Gyermekekért Alapítvány  átadta a “Kovászember emlékdíjat”, amelyet a Kelemen Levente nemzetépítő munkásságát továbbvivő hazafiak kaphatnak meg. Az elismerésben idén Szász Jenő ésTeremi László, Szamoskér volt polgármestere részesült – idézi a PestiSrácok.hu. 

„Ha minden magyar megfogja egy másik magyar kezét, akkor a keblünkre ölelhetjük a Kárpát-medencét. Ez a magva annak a szakmai munkának, amelynek célja, hogy az örökségvédelem, a magyarság múltjáról, jelenéről és jövőjéről történő gondolkodás a Kárpát-medence horizontjáig terjedjen. A határon túli területeken még mindig vannak olyan magyar emlékhelyek, amelyek kapcsán komoly kihívást jelenthet a szomszédos államokkal való együttműködés. Ugyanakkor ez egy olyan terep, amelynek kapcsán fontos, a kölcsönös megismerésen alapuló párbeszédeket lehet elindítani. Egy ilyen munkának az is a küldetése lehet, hogy ezt a fajta tudást, ezt a fajta ismeretterjesztést megtegyük” – nyilatkozta még korábban a PestiSrácoknak az újonnan kinevezett miniszteri biztos. 

Csonka Ákos, a PestiSrácok.hu nyomán/Felvidék.Ma