Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma

Hagyományosan a Tiszti pavilonban tartotta Komárom város önkormányzata első alakuló ülését. Az ünnepi eseményen a város díszlobogóját követve a Klapka-indulóra vonult be a város vezetése, majd elhangzott a szlovák himnusz. Az ünnepi ülésen jelen voltak az egyházi méltóságok, a városi intézmények, szervezetek képviselői, illetve a komáromi lakosok.

Az alakuló ülésen a városi választási bizottság ismertette a választások eredményét, majd átadta a megbízóleveleket a polgármesternek és a képviselőknek, akik ezt követően letették az esküt.

A képviselő-testület az alábbi képviselőkből áll: Ondrej Gajdáč, Vetter János, Ruman Patrik, Bujna Zoltán, Bende Štefan, Szabó Csilla, Szayka Róbert, Ryšavý Baltazár, Filkóová Gabriela, Horváth Attila, Ipóth Szilárd, Vlček Erik (igazoltan hiányzott), Varga Tamás, Kovács Dávid, Keszegh Margit, Stubendek László, Szénássy Tímea, Kopják Angelika és Molnár Marian – ők mindannyian a Függetlenek Komáromért – 4KN csoport tagjai. Független képviselőként került be az új testületbe Feszty Zsolt és Korpás Péter képviselő. A Szövetség színeiben Andruskó Imre, Orosz Örs és Tárnok Magda kerültek be a komáromi képviselő-testületbe.

Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma

Keszegh Béla ünnepi beszédében kiemelte, a választások alkalmával véleményt mondtak a komáromiak, kiértékelték az elmúlt négy év önkormányzati munkáját és döntöttek arról, kikre szeretnék bízni ügyeik képviseletét a következő ciklusban. Mint mondta,

25 képviselőből 21-et újraválasztottak, ami véleménye szerint visszaigazolja, hogy a megkezdett munka folytatását szeretnék látni a választók.

„Ilyen arányú újraválasztásra még nem volt példa Komáromban” – húzta alá. Országos viszonylatban is rendhagyónak ítélte meg, hogy 25 képviselőből 22 független.

Keszegh megjegyezte, nehéz helyzetben kellett helytállni, hiszen a járvány, majd a szomszédban dúló háború felülírta a terveket és gazdasági nehézségeket okozott az előző testületnek. „A látható nehézségek mellett még az emberi kapcsolatok is szétzilálódtak. Gyakori hiánycikk a kölcsönös tisztelet, ami az érdemi vita alapja” – fogalmazott, hozzátéve, romlott a politikai kultúra, holott a játékszabályok tisztelete a konstruktív viták elkerülhetetlen eleme, vélekedett. Mint mondta, abban bízik, hogy Komáromban példát mutatnak arra, hogy lehet más a politikai kultúra. Egy olyan várost szeretne,

„ahol a vélemények különbözőségét természetesnek vesszük és a kölcsönös tisztelet terén is példát mutatunk. Ahol békességben élnek szlovákok és magyarok, együttműködve és egymást gazdagítva. Ahol az egyházakkal és a civil szervezetekkel összefogva tudunk odafigyelni egymásra”

– mondta, kiemelve, a képviselő-testületet a jó ügyek és a lakosság szolgálata kell, hogy összekösse. Munka pedig van bőven, mindenkinek jut, tette hozzá.

Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma

Az alakuló ülés hivatalos részében Keszegh Béla kinevezte helyetteseit. Ahogy az elmúlt négy évben, úgy ebben a választási ciklusban is Varga Tamást nevezte ki első számú alpolgármesternek, míg Gajdáč Ondrej továbbra is részmunkaidőben tölti be a tisztséget. Elhangzott, a politikai csoportosulásokkal egyeztetve a bizottságokba arányosan kerültek képviselők. Egyhangúlag szavazták a Városi Tanács tagjait, akik a következők: a két alpolgármester mellett Keszegh Margit, Bende István, Stubendek László, Vetter János, Andruskó Imre és Feszty Zsolt.

Az új képviselőtestület öt, az elnökökkel együtt kilenc főből álló szakbizottságot hozott létre, ezek elnökéről és tagjairól is döntöttek. Keszegh Béla a változtatásokról szólva megjegyezte, az idegenforgalmi bizottság megszűnik, a szociális és lakásügyi bizottságot pedig összevonták a közrendvédelmi bizottsággal. A képviselők egyhangúlag megszavazták a pénzügyi bizottság elnökének Ruman Patrikot, a városfejlesztési bizottság elnökének Bujna Zoltánt, az iskolaügyi és kulturális bizottság elnökének Szénássy Tímeát. Ez utóbbi bizottságban az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények vezetői is tanácskozási joggal bírnak majd. A sport- és ifjúságügyi bizottság elnökének Kovács Dávid képviselőt, a szociális, lakásügyi és közrendvédelmi bizottság elnökének pedig Tárnok Magdát választották.

Az alakuló ülésen határoztak a polgármester fizetéséről is. Horváth Attila (4KN) módosító javaslatában (mivel eredetileg nem szerepelt a programpontok között) a törvényileg meghatározott alapösszeg 30 százalékos emelését javasolta.

Ezt azzal indokolta, hogy Keszegh Bélára a választók kétharmada szavazott, és az elmúlt négy évben elvégzett munkája is érdemessé teszi a fizetésemelésre. Kérte a képviselők támogatását a javaslat elfogadására. 

Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma

Feszty Zsolt (független) képviselő a beterjesztéshez kapcsolódóan hozzáfűzte, a testület csupán négyévente dönthet a polgármester fizetéséről. Szempontként megjegyezte, Komárom első emberének fizetése ne legyen kevesebb, mint egy kisebb város polgármesteréé. Andruskó Imre (Szövetség) hozzászólásában elmondta, valóban nagy többséggel választották meg Keszegh Bélát, ám kellemetlen témának számít most a polgármester fizetésének emelése, mivel szociális válság van. Viszont azt is hozzátette, a 30 százalékos emelés nagyságrendileg havi 5000 eurós bruttóbért jelent, ami nem kiemelkedően magas a környező települések polgármesteri fizetéseihez viszonyítva sem. 

Gajdáč Ondrej hozzászólásában leszögezte, Keszegh Béla az előző négy évben mindössze a törvényben rögzített alapfizetését vette fel, amelyre nagyon kevés példa van az országban. „Az egyik legalacsonyabb fizetése volt a Komáromi járásban a falvakat és a városokat is beleértve” – mondta, hozzátéve még, hogy a polgármesterek nem kaphatnak sem jutalmat, sem jutalékot kinevezésük alatt. 

A képviselő-testület végül egy tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta Keszegh Béla alapfizetésének 30 százalékos emelését, ami a gyakorlatban 5050 euró körüli összeg a vonatkozó jogszabályok értelmében.

A képviselők egyúttal határoztak a következő testületi ülés napjáról is, amelyre december 15-én kerül sor és legfőbb programpontja a város költségvetésének elfogadása lesz.

Szalai Erika/Felvidék.ma