Illusztráció

Október 15-én, Bacsfán, a szentantali Könnyező Szűzanya kegyhelyén megtartott Isten szolgája Esterházy Jánosnak szentelt emléknap fontos eseményeként Schranko László plébános atya imaszövetség létrejöttét hirdette meg. Az újonnan megalakult lelki közösség Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek védnöksége alatt fő feladatának tekinti, hogy tagjai naponta imádkozzanak Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért.

Az imaszövetség tagjai egyúttal ígéretet tesznek arra is, hogy követve Esterházy János Istenre való ráhagyatkozásának példáját, elősegítik lelki örökségének kibontakoztatását többek között azáltal, hogy:

  1. hűségesek maradnak Krisztus Urunkba vetett hitükhöz és szülőföldjükhöz,
  2. imádkoznak nemzetükért és a népek közti kiengesztelődésért,
  3. a testvéri egységet erősítve imádkoznak szeretteikért, jótevőikért, valamint Egyházunk, civilizációnk és nemzeteink ellenségeiért.

Az imaszövetség védnökségét vállaló Bábel Balázs kalocsai érsek homíliájában többek között Mika Waltari református lelkész könyvéből idézve elmondta:

„A szentek visszatérnek, mert üzenetet hoznak számunkra”. Ilyen aktuális mondanivalója van számunkra Isten szolgája Esterházy János életszentségének is.

Az ő egész élete egy tanúságtétel, mert a szentek, a történelemben velünk élő Isten gondviselő szeretetének tanúi. Ezt a hozzánk lehajló gondviselő Istent ismerhetjük fel a vértanú Esterházy János életében is, és ennek felismerését még jobban elősegítené az ő boldoggá avatása is. Ezért, Esterházy János lelki családjaként összefogással kell imádkoznunk erre a szándékra.

A bacsfa-szentantali Mária-kegyhelyen meghirdetett Isten Szolgája Esterházy János Imaszövetséghez az esterhazyima@gmail.com címen lehet csatlakozni a pontos név és e-mail, vagy postai elérhetőség megadásával.

A szervezők a csatlakozók részére megküldik a boldoggá avatási imát is tartalmazó tagságigazoló lapot és a továbbiakban erre a címre továbbítják az Esterházy Jánossal kapcsolatos tájékoztató anyagokat, értesítőket.

Az Isten Szolgája Esterházy János Imaszövetséget, illetve a boldoggá avatási folyamatot a Reconciliatio Esterházy János Egyesület alábbi számlaszámán lehet támogatni:

Bankszámla adatok forint befizetésre:                         Deviza bankszámla adatok euróban

Számlaszám: 12100011-10657830                             IBAN: HU26121000111065784700000000
IBAN: HU54121000111065783000000000                    SWIFT KOD: GNBAHUHB

Szeretettel várjuk a boldoggá avatási folyamatot imáikkal segíteni kívánó testvérek csatlakozását. Nagylelkű felajánlásaikért a Jóisten áldását és Isten szolgája Esterházy János égi közbenjárását kérjük minden lelki és anyagi támogatónk számára.

Dr. Schranko László plébános                                                      fr. Pawel Cebula OFM, posztulátor

(Sajtóközlemény)