A mintegy 8 százaléknyi magyarság jóval számarányán felül került be a megyei parlamentekbe az október 29-én tartott választásokon. A 419 lehetséges mandátumból csak a Szövetség párt szerzett 54 képviselőt, azaz a mandátumok 13%-át, rajtuk kívül azonban további magyarok is kerültek a megyei önkormányzatokba.

Kiválóan teljesített a felvidéki magyarság (a választópolgárok és jelöltek egyaránt) a megyei választásokon, ami elmondható a Forró Krisztián vezette Szövetségről is. Az önállóan induló pártok között a Szövetség juttatta be a legtöbb képviselőt a megyei parlamentekbe. Most platformok szerint is ismertetjük az önkormányzati képviselőket.

A magyarok által lakott járások közül csak a Dunaszerdahelyi és a Komáromi járásban élnek többségben a magyarok, ezeken kívül azonban a Szövetség még további 6 járásban megszerezte a mandátumok többségét, nevezetesen a Galántai, Lévai, Vágsellyei, Rimaszombati, Rozsnyói, Tőketerebesi járásokban, azaz összesen 8 magyarok által lakott járásban. Itt még fontos megjegyezni, hogy miután az Érsekújvári járást két választási körzetre osztották, a Párkányi körzetben is érvényes ez.

És egyértelmű, hogy nagyon jó eredményt ért el a Szövetség két megyei elnökjelöltje is.

Berényi József Nagyszombat megyében 38 056 szavazatot kapott, 21,04%-os eredménnyel lett a második Jozef Viskupič (38,56%) mögött. Győzött a Dunaszerdahelyi (68%) és Galántai járásban (36%) is. Ha a kormánypártok két erős jelöltet indítanak, akkor akár „elsülhetett volna a magyar kapanyél“ is. Berényinek kilenc kihívója volt, köztük az ugyancsak magyar Hakszer Roland Dunaszerdahelyről, akire 3129-en szavaztak.

Berényi József több mint 38 ezer szavazata egyértelműen a legnagyobb számadat, amit a Szövetség jelöltjei közül bárki is elért a megyei választáson. Az MKP Platform elnöki tisztségét is betöltő politikus képviselőjelöltként is indult a Galántai járásban, s fölényesen győzött ott is.

Csenger Tibor Nyitra megyében 35 604 szavazatot gyűjtött, 16,65%-kal a harmadik lett a megyei elnökválasztáson Branislav Becík (27,49%) és Milan Belica (21,85%) mögött. Összesen 11 induló volt. Csenger nemcsak a magyar többségű körzetekben győzött (Komáromi járás: 47%, Párkányi körzet: 55%), hanem „odahaza“, a Lévai járásban (25%) is. Berényihez hasonlóan kimagasló eredményeket ért el képviselőjelöltként is, a Lévai járást ott is megnyerte.

Az eredményeknél tudatosítanunk kell, hogy Szlovákiában a magyarság számára hátrányosan rajzolták meg a megyehatárokat. Nagyszombat megyében a tavalyi népszámlálás során 20,46%, Nyitra megyében 22,31% vallotta magát magyarnak az első nemzetiségre vonatkozóan (a második nemzetiségnél a magyart 0,8%, illetve 1,38% jelölte meg ebben a két megyében)

Ami a részvételi arányt illeti, annak segített az, hogy a megyei választást összevonták az önkormányzatival. Legutóbb, 2017-ben csak a lakosság 30%-a választott, most 43,74% volt az országos részvételi arány.

Maradt az erős MKP-dominancia a Szövetségben is, amelynek 54 megyei képviselője közül 31-en az MKP Platformból jutottak be, a Most-Hídé 17, az Összefogásé a többi. 2017-ben a Szövetség elődpártjai összesen szereztek 42 megyei mandátumot, most további 12-t.

Nézzünk szét a magyarok által lakott megyék régióiban a megyei mandátumokat nézve:

Pozsony megye (összesen 53 megyei képviselő, 1 a Szövetségből)

Pozsony városából nem jutott be a Szövetségből képviselő, magyarok viszont vannak, mégpedig Ozsvald Erzsébet és Schwartz Zsuzsa személyében.

A Szenci járás választókörzetekre volt osztva, Neszméri Tünde (MKP Platform) egymandátumos körzetben győzött, és ezzel egyedül biztosította a Szövetség számára a megyei parlamentben való részvételt.

Nagyszombat megye (összesen 40 megyei képviselő, 14-en a Szövetségből)

Dunaszerdahelyi járás: Itt a hagyományos MKP-győzelmek szerint is „kötelező” volt a 100%-os eredmény a Szövetség számára, amit gond nélkül hoztak is. Az MKP Platform korábbi hat képviselője (Hájos Zoltán, Menyhárt József, Fenes Iván, Bacsó László, Orosz Csaba, Polák Ladislav) mellett Balódi László (Most-Híd Platform) és Nagy József (Összefogás Platform) kaptak mandátumot.

A Galántai járásban csak egyharmad arányban élnek magyarok, de a hét képviselői helyből hatot megszerzett a Szövetség: Berényi József, Forró Krisztián, Biró László az MKP Platformból, Agócs Gergely az Összefogás Platformból, Chomča Ervin és Horváth Zoltán a Most-Hídból.

Nyitra megye (összesen 54 megyei képviselő, 18-an a Szövetségből)

A magyar többségű Komáromi járásból mind a 8 képviselő magyar, közülük 7-en jutottak mandátumhoz a Szövetségből: Viola Miklós, Horváth Árpád, Becse Norbert, Gyarmati Tihamér (mind MKP Platform),  Bauer Ildikó és Orosz Örs az Összefogásból, valamint Andruskó Imre (Most-Híd Platform). Ugyancsak mandátumot szerzett a függetlenül  induló Jobbágy József.

A Lévai járás lakosságának alig negyede magyar nemzetiségű, mégis megszerezte a többséget a Szövetség, 9 mandátumból 5-öt: Csenger Tibor, Köpöncei Péter, Farkas Attila (MKP Platform) mellett bejutott a megyei parlamentbe Fekete Zoltán (Most-Híd Platform) és Zachar Pál (Összefogás Platform) is.

A Nyitrai járásban elszigetelve, szórványban él a magyarság. A valós számok ismeretében nem indult jelölt a Szövetség képviseletében.

Az Érsekújvári járást két választókörzetre osztották. A érsekújváriból nem jutott be képviselő az önkormányzatba  Szövetségből,  de a függetlenül induló Klein Ottokár ott van. A magyarok által többségben lakott párkányi választókörzet mindhárom helyét a Szövetség szerezte: Farkas Iván, Bolya Szabolcs (ők az MKP Platformból) és Vitkó Andrea (Most-Híd Platform).

A Vágsellyei járást 30%-ban lakják magyarok. A választáson négy lehetséges helyből hármat megszereztek: Agócs Kőrösi Ildikó, Baranyay Zsolt (az MKP Platformból), Tölgyesi Róbert (Most-Híd Platform).

Besztercebánya megye (összesen 49 megyei képviselő, 9-en a Szövetségből)

A Nagykürtösi járásból három képviselő jut a megyébe, ott van köztük a Szövetség MKP Platformjából Jámbor László is.

Az öt képviselői helyet adó Losonci járásban Agócs Attila győzött fölényesen (Most-Híd Platform), de mellette ott lesz Csúsz Péter is (MKP Platform).

A Nagyrőcei járás három mandátuma között ott van Antal Zoltáné (Most-Híd Platform) is.

A Rimaszombati járás pedig diadalmenet a Szövetségnek, hiszen annak 6 képviselői helye közül 5-öt szereztek: Juhász Péter, Cziprusz Zoltán, Auxt Ferenc, Mag Fodor Enikő az MKP Platformból, a Most-Hídból Vavrek István.

Kassa megye (összesen 57 megyei képviselő, 12-en a Szövetségből)

A Rozsnyói járás is nagy siker, négyből három hely jutott a Szövetégnek. Nagy György öt éve még függetlenként szerzett mandátumot, mellette Burdiga Pál (Most-Híd Platform) és Beke Beáta (MKP Platform) lettek megyei képviselők.

Kassa városban szórványban él a magyarság, a városból nincs mandátuma a Szövetségnek, ám a Kassa-vidéki járásból két személyt beválasztottak a megyei önkormányzatba, Gergely Papp Adriannát (MKP Platform) és Molnár Lászlót (Most-Híd Platform).

A Nagymihályi járásból most sem sikerült mandátumot szerezni, de a Tőketerebesi járásban taroltak a Szövetség jelöltjei, a 8 képviselői helyből hetet szereztek, nevezetesen Pataky Károly, Želinský József, Pandy Péter, Sačko Géza, Juhász János a Most-Hٳd Platformból, Furik Csaba és Kopasz József az MKP Platformból.

Oriskó Norbert, Felvidék.ma