Illusztráció: Pixabay.com

Valószínűleg nem egy jelentéktelen mellékszereplőről van szó az élet színpadán, hiszen az Antikrisztust a Biblia több mint száz alkalommal említi – az Ószövetségtől kezdve az Újszövetségen át. A Jelenések könyve harminchat alkalommal „a vadállat”, „fenevad” vagy a „szörnyeteg” kifejezést alkalmazza rá. „Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút.” (1 János 2:22)

János apostol így jellemzi hát az Antikrisztus személyét, és ezzel el is mondta az Antikrisztus legfőbb és legjellemzőbb tulajdonságait: az Atya Isten és Jézus ellensége, aki tagadja Jézus Urunk messiási, tehát megváltói mivoltát és az Atya Isten létét.

Ez tehát az istentelen Antikrisztus, aki azon felül, hogy tagadja Isten létét, majd látni fogjuk, hogy ő maga akar istenné lenni, és istenként fog pózolni politikai hatalomra jutása után. Mert az Antikrisztus bizony élő, valóságos, hús-vér ember.

És most nézzük meg, hogy a Biblia legutolsó könyve, a Jelenések könyve, mely a jövőnkre vonatkozó igazságokat tartalmazza, mit ír az Antikrisztusról:

„Ekkor egy szörnyeteget láttam kiemelkedni a tengerből. Hét feje és tíz szarva volt. A szarvain tíz aranykorona, és a fejein Istent gyalázó nevek… A sárkány átadta neki a saját erejét, trónját és nagy hatalmát. A szörnyeteg egyik fején halálosan megsebesült, de a seb mégis begyógyult. A világon mindenki csodálta, és követte a szörnyeteget. Imádták a sárkányt, mert hatalmát átadta a szörnyetegnek. De imádták a szörnyeteget is, és azt mondták: „Ki olyan hatalmas, mint ő?! Ki tudna vele szembeszállni?!” A szörnyeteg hatalmat kapott arra, hogy nagy dolgokkal dicsekedjen, és Istent gyalázza negyvenkét hónapig. Ezért Isten ellen beszélt, káromkodott, gyalázta Istent és nevét, Isten lakóhelyét és a Menny többi lakóit is. Azt is megengedték neki, hogy Isten népe ellen harcoljon, és legyőzze őket. Hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött, hogy a Föld lakói imádják a szörnyeteget. Igen, de csak azok, akiknek neve a világ teremtése óta nincsen beírva az Élet Könyvébe. Ez a könyv a Bárányé, akit megöltek…” (Jelenések 13:1-8)

A tengerből kiemelkedő szörnyeteg az Antikrisztus. A tenger a Biblia szóhasználatában a népek tengere. Tíz szarva volt, a szarvak a hatalom jelei, tehát tíz ország vagy egyesített birodalom felett uralkodik majd. (Az egy világkormány, mely valószínűleg eléri majd, hogy az egész világ mindössze tíz egyesített birodalom, hegemónia legyen, a ma fennálló 195 nemzetállam helyett). Az Antikrisztus ugyanis tíz egyesített „unió” vagy „birodalom” felett uralkodik majd, mert látjuk, hogy a Biblia pontosan megadta e számot.

Aztán olvastuk tovább, hogy „a sárkány átadta neki a saját erejét, trónját és nagy hatalmát.” A sárkány a Bibliában egyértelműen sátánra utal. Ő a sárkány és az őskígyó a Szentírásban. Tehát egyértelmű e szavakból, hogy az Antikrisztus magától a sátántól kapja majd az erejét, a trónját, tehát az uralkodás lehetőségét és a hatalmát, és a föld népei imádni fogják őt, mert hatalmasnak tűnik majd, s az egy világuralom, az egy világkormány politikai kormányzója ő lesz.

Amint látja a kedves olvasó, ha a Biblia alapvető jelképrendszerével tisztában vagyunk, egyáltalán nem lehetetlen értelmezni a Jelenések könyvét. Sőt, nagyon fontos olvasnunk és értelmeznünk a Jelenések könyvét (is), hiszen e könyvben van az emberiség jövője, s ha figyelmesen olvassuk, láthatjuk, hogy sok minden már a szemünk előtt kezd beteljesedni ezek közül az előre leírt események közül.

A Jelenések könyve az Antikrisztus megjelenésének és uralkodása körülményeinek bemutatása után áttér a sátáni hármas második személyére, aki a hamis próféta. Mert tudjuk, hogy sátán próbálja másolni és leutánozni Istenünk uralkodásának mikéntjét, a Szentháromságot. Ezért megpróbálja felállítani az ő saját triumvirátusát: a sátán, az Antikrisztus és a hamis próféta gyalázatos hármasát.

Ha a Jelenések könyvét ott folytatjuk, ahol abbahagytuk, akkor következik a hamis próféta bemutatása. Nézzük, mit ír róla Isten Szava.

„Azután megint láttam: egy második szörnyeteg emelkedett ki a földből. Két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez a szörnyeteg odaállt az első szörnyeteg elé, és ugyanolyan hatalommal rendelkezett, mint az. Hatalmát arra használta, hogy a Föld minden lakóját rávegye, hogy imádják az első szörnyeteget, akinek halálos sebe begyógyult. A második szörnyeteg nagy csodákat is tett, olyannyira, hogy az emberek szeme láttára tüzet hozott le az égből a földre. Ezekkel a csodákkal az első szörnyeteget szolgálta, és becsapta az embereket, mert hatalmat kapott rá. A Föld lakóinak megparancsolta, hogy készítsék el az első szörnyeteg tiszteletére annak szobrát. Ez az első szörnyeteg az, akinek a kard által okozott sebe begyógyult. A második szörnyeteg hatalmat kapott arra is, hogy lelket adjon az első szörnyeteg szobrába. Így ez a szobor beszélni tudott, sőt azt is megparancsolta, hogy öljék meg azokat, akik nem imádják őt. A második szörnyeteg kényszerített mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, hogy a jobb kezükön vagy a homlokukon egy bizonyos jelet viseljenek. Azért tette ezt, hogy csak az adhasson el, vagy vehessen meg valamit, aki ezt a jelet viseli. A jel pedig a szörnyeteg neve, vagy a nevének megfelelő szám volt. Ehhez kell a bölcsesség! Aki értelmes, értse meg, mit jelent a szörnyeteg száma, mert az emberi szám: hatszázhatvanhat.” (Jelenések 13:11-18)

Kedves olvasó! Remélem átérzed azt az örömet, amikor az ember szeme és értelme előtt egy egészen új világ tárul fel! Amint olvastad – immár egy kis bibliai tudással felvértezve – valószínűleg értetted is ennek a bibliai passzusnak a lényegét. Mert a fenti idézetben a „második szörnyeteg” a hamis próféta, s róla szól e rész. Aki az „első szörnyeteg”, tehát az Antikrisztus kiszolgálója lesz, s arra használja hatalmát, hogy a föld lakóit rávegye az Antikrisztus imádatára. Csodákat tesz, s ezzel félrevezeti az embereket, de amint olvashattuk fentebb, kegyetlen lesz, mert aki nem hajlandó az Antikrisztust imádni, azt a hamis próféta kivégezteti. Valamint szintén ő, a hamis próféta szerez majd érvényt annak a tervnek is, hogy mindenki vegye fel magára az Antikrisztus jelét, mely a hatszázhatvanhat.

Hogy ez hogyan és mikor valósul majd meg emberi történelmünk folyamán, azt részletesebben kifejtem a YouTube-csatornámon megtekinthető kisfilmekben. YouTube-csatornám címe: A hit próbája: a mindennapok.

Kisfilmjeimből választ kap az e témával felmerülő további kérdéseire is.

(Cúth Katalin)