(Fotó: SJG)

Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások mérhették össze tehetségüket a komáromi Selye János Gimnázium aulájában 2022. november 25-én. A Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenyt a gimnázium  tanárai hívták életre.

Cornides István 1920. december 7-én a felvidéki Komjáton született. Tehetségét nyolc évig a komáromi bencés gimnáziumban csiszolta. Saját erejéből a tömegspektrometria világszerte ismert kutatójává küzdötte fel magát. A jeles matematikus-fizikus 1968-tól nagy áldozatvállalással segítette a fizika és kémia oktatását a volt Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, ahol 1990-től vendégprofesszorként tanított, és a Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziummal is rendszeres kapcsolatban állt. Cornides Istvánról a verseny megnyitóján dr. Morvay László, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem nyugalmazott egyetemi docense emlékezett meg.

2001-ben a komáromi Selye János Gimnáziumban a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenynek nevezték el, amelyen évente több tucat felvidéki és magyarországi középiskolás négy kategóriában vesz részt.

A szellemi bajnokság díjkiosztó ünnepségére idén is a magyar kultúra napja közeledtével, január 20-án került sor RNDr. Bukor Emőke tanárnő, a gimnázium matematika tantárgybizottságának elnöke és Hevesi Anikó tanárnő, a gimnázium fizika tantárgybizottságának elnöke vezetésével.

Az 1. helyezettek Cornides Istvánné, a 2. és 3. helyezettek A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre ajándékát kapták. A díjakat dr. Kalácska József, az öregdiákok baráti körének alelnöke – Cornides Istvánné megbízásából –, a Selye János Gimnázium nevében pedig Andruskó Imre igazgató adták át.

(Fotó: SJG)

I. évfolyam:

 1. Antal Barnabás – Szent István Gimnázium, Budapest
 2. Nagy Nándor – Szent István Gimnázium, Budapest
 3. Ďurčovič Ádám – Selye János Gimnázium, Komárom

II. évfolyam:

 1. Németh József – Bencés Gimnázium, Pannonhalma
 2. Szilágyi Barnabás – Bencés Gimnázium, Pannonhalma
 3. Bóna Alexander – Szent István Gimnázium, Budapest

III. évfolyam:

 1. Rossz Koppány – Eötvös József Gimnázium, Tata
 2. Vitálos Eszter Tünde – Selye János Gimnázium, Komárom
 3. Káli Balázs – Szent István Gimnázium, Budapest

IV. évfolyam:

 1. Csolti Ákos – Szent István Gimnázium, Budapest
 2. Szeidemann Márton – Eötvös József Gimnázium, Tata
 3. Barna Benedek – Szent István Gimnázium, Budapest

2023 novemberében is nagy szeretettel várjuk a felvidéki és magyarországi középiskolák diákjait a Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny következő fordulójára.

(SJG/Felvidék.ma)