Az eseményen fellépett Fekete Éva, Fekete Vince, Borsányi Boris és Romano Fulmek Ervin (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány közösen szervezte meg február 18-án a Jókai-díj átadását a komáromi Kultúrpalotában, Jókai Mór születésének 198. évfordulóján, a magyar széppróza napján. Az idei téma Petőfi Sándor alakja volt Jókai Mór írásaiban – a költő születésének bicentenáriumának alkalmából.

Az ünnepségen Keszegh Margit, az egyesület elnöke üdvözölte a jelenlevőket, többek között Keszegh Béla polgármestert, Csütörtöky József múzeumigazgatót, valamint Végh József író-zsűritagot, aki Szénássy Árpád mellett a Jókai-díj másik ötletgazdája. Ezt követően Nick Ferenc, az alapítvány elnöke megtartotta beszámolóját a Falvak Kultúrájáért Alapítvány sokrétű tevékenységéről, kiemelve a Magyar Kultúra Lovagja cím adományozását, nemzetegyesítő kulturális rendezvények megvalósítását, a falvak kulturális örökségének ápolását, illetve kiadványok, irodalmi művek szerkesztését, megjelentetését.

„Volt. Van. Lesz. Jókai Mór örök időszerűsége” címmel tartotta meg előadását a 2017-es Jókai-díjas Arany Lajos irodalomtanár Debrecenből, aki jól felépített, logikus érveléssel

nyomatékosította, a legnagyobb prózaíró alkotásai nem évülnek el, Jókai alkotásai még száz-kétszáz év múlva is a legolvasottabb, nagy esztétikai értékű magyar művek között lesznek.

„Ezerszínű elbeszéléseit, máig eleven erejű, gazdag publicisztikáját olvassák majd” – vélekedett, hozzátéve, értőn kell tanítani páratlan írásművészetét. „Jókai korántsem puszta mesemondó; mély hittel ötvözött, biblikus mélységű ember- és világismeret jellemzi, s írásművészete a ma kissé kiveszőben levő humor ezernyi árnyalatát vonultatja fel. Műveiben mintegy 50 ezer egyedi szó, kifejezés található, ez megközelíti nyelvünk teljes szókészletét. Minél több művét olvassuk, annál közelebb kerülünk az ember, önmagunk és a világ megismeréséhez is, s közben gazdagodik szókincsünk” – mutatott rá.

Keszegh Margit, Nick Ferenc és Arany Lajos (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Ezt követően került sor a díjazott és a nyertes pályaművek kihirdetésére. A magyar széppróza napján a tatabányai Borka Zsuzsanna színvonalas pályaművét arany díszoklevéllel jutalmazták.

A Jókai-díj tárgyiasult formáját, Jókai Mór kezének márványból készített, arannyal bevont másolatát pedig másodszor vehette át Rőszerné Fodor Ágnes, Martfűn élő nyugalmazott irodalom- és zenetanár.

Az eredeti műalkotást még Jókai Mór életében Donáth Gyula szobrászművész készítette el. Az erről készült másolat Miskédi György bánki műköves mester munkája – hangzott el a díj átadásakor.

Rőszerné Fodor Ágnes, a 2023-as év Jókai-díjasa, illetve Borka Zsuzsanna díjazott (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az eseményen felléptek a Komáromi Művészeti Alapiskola tanárai: Fekete Vince, akinek hegedűjátékát zongorán Fekete Éva kísérte, illetve Borsányi Boris és Romano Fulmek Ervin.

Végezetül Keszegh Margit meghirdette a Jókai-díj következő évfolyamának témáját, melynek címe: Nemzeti dalaink, a Himnusz és a Szózat párhuzamos története.

A legfeljebb 25 oldal terjedelmű munkákat 2023. október végéig várják a pályázat kiírói.

A rendezvény a Himnusz eléneklésével ért véget, majd a hagyományokhoz híven a Jókai-díj tizenhetedik évfolyamának győztese megkoszorúzta Jókai Mór Duna Menti Múzeum előtt álló szobrát, Berecz Gyula alkotását.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)