A virtuális múzeum háttérképe (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

Az 1823-ban született Petőfi Sándor költő, forradalmár a szabadságharc szimbóluma. Ennek kapcsán a 2022–2023-as évet a Magyar Országgyűlés Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította, a Nemzeti Kulturális Alap pedig Petőfihez kapcsolódó pályázatok kiírásával színesítette. A Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett pályázat kiemelt célja volt az eddig feltáratlan, vagy kevésbé ismert források feldolgozása által még közelebb hozni az érdeklődőkhöz Petőfit, korát és kortársait korosztályi sajátosságokhoz igazodó megoldások által.

Ennek a felhívásnak tett eleget a Nagykapos és Vidéke Társulás egy virtuális múzeum létrehozásával, mely Petőfi Sándor és kortársa, Erdélyi János kapcsolatát, közös vonásait, az Ung-vidéket és Bodrogközt érintő életmozzanatait tárja fiatalos és közérthető formában a közönség elé.

Erdélyi János (1814–1868) költő, kritikus, esztéta, filozófus és népköltési gyűjtő volt, aki nemzetőrként ugyanúgy részt vett a szabadságharc eseményeiben, mint Petőfi Sándor és hozzá hasonlóan a reformkori irodalmi élet meghatározó egyéniségének számított. Az egykori Kiskaposon született, így a mai nagykaposiak számára alakja jelentős: évente megemlékezéseket szerveznek a tiszteletére, Nagykaposon nevét utca, iskola, énekkar viseli, emlékét pedig emléktáblák, szobor és múzeum is őrzi. A nagykaposi Magyar Közösségi Házban található Erdélyi János Emlékmúzeumban megtalálhatóak összegyűjtött írásai, az unokái által adományozott korhű dokumentumok, másolatok, Erdélyi-krónika a megvalósult megemlékezésekről.

A nagykaposi Erdélyi János Emlékmúzeum belső tere (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

Petőfi Sándornak a Felvidéken tett 1845-ös és 47-es utazásai örökre emlékezetesek maradnak: a költő nemcsak verseiben, hanem útirajzaiban is megörökítette azokat. Ekkor érintette Bodrogköz és az Ung-vidék térségét, melyhez kapcsolódva a térségben számos Petőfi-emlékhely jött létre.

A virtuális múzeum márciustól a https://www.petofierdelyi.com/ oldalon, valamint a szervezet weboldalán keresztül ingyenesen elérhető bárki számára.

Olyan kevésbé ismert tényeket mutat be Petőfi Sándor és Erdélyi János élete kapcsán, melyek mentén párhuzam vonható a két reformkori alak életútjában.

A virtuális múzeum fiatalos formában, interaktív elemekkel tarkítva gazdagítja ismereteinket. A felnőttek mellett a gyerekek számára is érdekességeket tartogat: a verseken és hangfelvételeken kívül játékos feladatok megoldására és a bodrogközi és Ung-vidéki Petőfi-, illetve Erdélyi-emlékhelyek felkeresésére csábítja a múzeum látogatóit.

A nagykaposi Magyar Közösségi Házban található Erdélyi János Emlékmúzeum (Fotó: Vályi Edit/Felvidék.ma)

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően Petőfi Sándor és Erdélyi János virtuális múzeuma nemcsak a távoli „látogatók” számára érhető el, de a nagykaposi Magyar Közösségi Házban található Erdélyi János Emlékmúzeum is bővült egy digitális készülékkel, melyen keresztül helyben is megtekinthető az emlékmúzeumot személyesen felkereső látogatók számára.

(Vályi Edit/Felvidék.ma)