Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

 • Ez az event elmúlt.

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás 2018

PrintFriendly and PDF

2017. 11. 21.,08:00 - 2017. 12. 19.,14:00

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: BGA Zrt) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

 A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

Igényelhető támogatás:
Igényelhető 500.000 Ft – 2.000.000 Ft közötti összeg

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat megvalósítási paraméterei:
Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.

Benyújtási határidő: 2017. december 19. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

A pályázat benyújtásának formája:
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy a BGA Zrt. honlapjáról.

A pályázati csomag elemei ITT tölthetők le:

 • pályázati felhívás
 • pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
 • 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató
 • Általános Szerződési Feltételek

 A pályázati felhívások tárgya

I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása

Ezen belül:

 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása
 • egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek)
 • magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok támogatása
 • szakképzést végző oktatási intézmények programjai
 • magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása
 • iskolabusz-üzemeltetésének támogatása
 • amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása
 • a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő kulturális programok támogatása

 

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása

Ezen belül:

 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
 • szakmai kiadványok támogatása
 • honlap létrehozása és fejlesztése

 

III.  Civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása

Ezen belül:

 • jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázói kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
 • a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása
 • magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények valamint országos és regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések.

A feltüntetett információ részleges, a teljes kiírást ITT érik el.

Részletek

Kezdés:
2017. 11. 21.,08:00
Vége:
2017. 12. 19.,14:00
Esemény Category:
Esemény Tags:
MEGOSZTÁS