Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

 • Ez az event elmúlt.

Az NSKI rajz- és esszépályázata a magyar címer és zászló megünneplésére

PrintFriendly and PDF

2018. 01. 16. - 2018. 02. 26.

A zászló és a címer a közösség összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennek az összetartozásnak – a Himnusz mellett – a legfontosabb jelképe a magyar zászló és a nemzeti címer.

Magyarország Kormánya Hunyadi Mátyás 575., és királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából a 2018-as évet Mátyás király emlékének szenteli. Ezért ebben az évben – az emlékévhez kapcsolódóan – pályázóink Mátyás, az igazságos témakörben IS benyújthatják pályamunkáikat. 

A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb ünnepéül március 16-át jelölte ki. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely küldetéséből eredően az emléknaphoz kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében kiemelt feladatot vállal – az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkárságával közösen, a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára pályázatot hirdet.

A pályázatok két témakörben (Magyar zászló és címer, valamint Mátyás, az igazságos), illetve két műfajban (rajz és esszé), és a rajzpályázat esetében hét, míg az esszépályázat esetében három korcsoportban kerülnek kiírásra.

A rajzpályázat korcsoportjai:

 1. korcsoport: Óvoda
  2. korcsoport: Alapiskola I-II. osztály
  3. korcsoport: Alapiskola III-IV. osztály
  4. korcsoport: Alapiskola V-VI. osztály
  5. korcsoport: Alapiskola VII-VIII. osztály
  6. korcsoport: Középiskola
  7. korcsoport: Egyetem

A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, valamint saját Mátyás király ábrázolását a rajz, a grafika, a kollázs, illetve a festészet bármelyik (monochrom vagy színes) technikájával megjelenítheti, azt valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben ábrázolva.

A benyújtott pályamunka az 1-3. korcsoportban (Óvoda, Alapiskola I-II. és III- IV. osztály) A4–es formátum, a 4-5. korcsoportban (Alapiskola V-VI és VII-VIII. osztály) maximum A3–as formátum, az 6-7. korcsoportban (Középiskola és Egyetem) pedig szabadon választott formátum lehet.

Mindegyik kategóriában a pályaművek anyaga papír, karton, farost vagy vászon lehet.

Az esszépályázatnak három korcsoportja van:

 1. korcsoport: Alapiskola VII-VIII. osztály

2. korcsoport: Középiskola

3. korcsoport: Egyetem

Ennek keretén belül a pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, velük összefüggő történelmi személyiség életét, valamint Mátyás királyt jelenítheti meg az esszé műfajában 4 000 – 10 000 leütésben, azt tetszése szerint, valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben írásban ábrázolva. A pályamunka PDF formátumban digitális úton küldhető be. Kérjük, hogy a pályázó az esszét a kiírásban szereplő adatok, valamint saját e-mail elérhetőségének feltüntetése mellett küldje be!

Egy pályázó egy műfajban egy pályázatot nyújthat be.
A postai úton beküldött pályamű hátoldalán (attól elválaszthatatlanul) vagy – az elektronikusan elküldött pályázat esetében – az e-mail szövegében kötelező jelleggel fel kell tüntetni az alábbi adatokat:

 • a pályamű címét
 • a pályázó nevét
 • a pályázat műfaját
 • a pályázó korcsoportját
 • a pályázó elérhetőségét (telefonszámot mindenképp, e-mail címet lehetőség szerint)
 • a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)
 • a tanintézmény megnevezését és e-mail elérhetőségét
 • a diaszpóra szervezet vagy magyar iskola nevét és e-mail elérhetőségét.

A pályázatok beküldésének módja:

A rajzpályázat esetében a Kárpát-medencében élő pályázók postai úton az alábbi postacímre: Nemzetstratégiai Kutatóintézet 1368 Budapest Pf.: 178. küldhetik pályázataikat.

Az esszépályázatot benyújtók pályamunkáikat az alábbi e-mail címre küldhetik: essze@nski.gov.hu.

A művek beérkezési határideje 2018. február 26., hétfő déli 12.00.

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik (felkészítő tanáruk nevének kiírásával) feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak.

Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem. Felkészítő tanár feltüntetése nem kötelező.

Díjazás

A pályamunkák műfajonként és korcsoportokként kerülnek elbírálásra. A korcsoportok első három legjobbnak ítélt pályamunkáinak alkotói jutalomban részesülnek. A kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatják.

A díjazott pályázók felkészítő tanárai (ha a pályamű beküldésekor a leírtak szerint megjelölésre kerülnek) szintén elismerésben részesülnek.

Rajzpályázat:

Az 1-5 korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 50.000 Ft (160 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 25.000 Ft (80 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 15.000 Ft (50 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom

A 6. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 100.000 Ft (325 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 50.000 Ft (160 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 25.000 Ft (80 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom

A 7. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 150.000 Ft (500 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 100.000 Ft (325 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 50.000 Ft (160 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom

Esszépályázat:

Az 1. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 50.000 Ft (160 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 25.000 Ft (80 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 15.000 Ft (50 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom

A 2. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 100.000 Ft (325 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 50.000 Ft (160 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 25.000 Ft (80 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom

A 3. korcsoport helyezettjeinek díjazása:

 1. díj: 150.000 Ft (500 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom
  2. díj: 100.000 Ft (325 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom
  3. díj: 50.000 Ft (160 euró) értékű tárgy- és könyvjutalom

A pályázat fővédnöke:

Dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára

A pályázat védnökei: 

Wittner Mária, ’56-os szabadságharcos
Németh Szilárd, országgyűlési képviselő, FIDESZ alelnök

Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, a Mátyás király emlékév ötletadója
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

A rajzpályázat zsűrije:

A zsűri elnöke: Jankovics Marcell Kossuth-díjas, Leonardo da Vinci-díjas, a Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetett grafikusművész, filmrendező, Magyarország Érdemes Művésze, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke.

A zsűri tagjai továbbá: Somogyi Győző Kossuth-díjas, Munkácsy Mihály-díjas festőművész, grafikusművész, Magyarország Kiváló Művésze, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja; Rényi Krisztina Ferenczy Noémi-díjas, IBBY-díjas, a párizsi „Oktogon” grafikai nagydíjjal kitüntetett grafikusművész; Molnár János, a Magyar Kultúra Alapítvány és a Jászok Egyesületének Nívódíjával kitüntetett festőművész, grafikusművész; Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója.

Az esszépályázat zsűrije:

A zsűri elnöke: Takaró Mihály Magyar Örökség Díjas, Erdélyi Magyar Örökség Díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett író, irodalomtörténész, tanár

A zsűri tagja továbbá: Sebők Melinda, irodalomtörténész, tanár

Egyéb tudnivalók: A pályázat eredményét a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a honlapján (www.nski.hu) teszi közzé. A díjak, és elismerések ünnepi keretek között történő átadására 2018. március 16-án kerül sor. A díjazottak az esemény részleteiről külön tájékoztatást kapnak. A pályázattal kapcsolatos esetleges egyéb információk a rajz@nski.gov.hu, illetve az essze@nski.gov.hu e-mail címen kérhetőek.

 

Részletek

Kezdés:
2018. 01. 16.
Vége:
2018. 02. 26.
Esemény Category:
Esemény Tags:
MEGOSZTÁS