Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

Kazinczy Ferenc tanév végi könyvjutalmazási és könyvtárbővítési pályázat 2019

PrintFriendly and PDF

2019. 05. 09.,08:00 - 2019. 06. 08.,17:00

A TINTA Könyvkiadó pályázati felhívása iskolai és közkönyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron. Határon túli intézmények pályázatait is várják.

A pályázat célja

A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

A pályázható könyvek, szótárak listája:

Anya-nyelv-kincs (Újdonság) 2. Anya-nyelv-búvár 3. Poétikai kisszótár (Újdonság) 4. Itt van a kutya elásva! 5. Nyelvészeti kisszótár 6. Nincsen rózsa tövis nélkül 7. Nem csak szóból ért az ember 8. Nagy magyar tájszótár (Újdonság) 9. Magyar ellentétszótár 10. Régi szavak szótára 11. Magyar-olasz alapszótár (Újdonság) 12. Top 2000 ungarische Wörter (Újdonság) 13. Magyar-angol szólásszótár (Ismét kapható) 14. Vámmentes gondolatok 15. Miért értjük félre egymást? (Ismét kapható) 16. Meseszótár (Ismét kapható) 17. Kutyaszótár 18. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai 19. Mai magyar nyelvújítás 20. Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet (Újdonság) 21. Nyelvjárástani munkafüzet 22. A tulajdonnevek helyesírása 23. Szókincsbővítő munkafüzet 24. Szövegtani munkafüzet 25. Hasonlatok munkafüzet 26. Szövegértési feladatok 27. Etimológiák, szóelemzések a Czuczor-Fogarasi szótárból 28. Magyar közmondások könyve 29. Jézus és a démonok imája 30. Magyar motívumok kifestőkönyve 31. Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve 32. Középkori szentek bölcsességei (Újdonság) 33. Tégy szert bölcsességre! (Újdonság) 34. Úton Isten felé 35. Szent Biblia (Káldi-féle)

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

 

A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

A pályázat időtartama

A Kazinczy Ferenc tanév végi könyvjutalmazási és könyvtári állománygyarapítási pályázatra 2019. május 7-től 2019. június 8-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló könyvtár, intézmény vagy alapítvány a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2019. június 14-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A határon túli intézményeknek eurós átutalásos számlát ír ki és 10 eurós szállítási költséget számít fel. Minden pályázóval felveszik a kapcsolatot és egyeztet a részletekről.

További információk

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is.

Részletek

Kezdés:
2019. 05. 09.,08:00
Vége:
2019. 06. 08.,17:00
Esemény Category:
MEGOSZTÁS