Az Eucharisztia összeköti a Kárpát-medencei népeket

Az Eucharisztia összeköt bennünket, minden népet a Kárpát-medencében és a világon. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus által is megerősödünk katolikus identitásunkban, mely egyben reményt ad az azt követő időre is.

Szentmise Esterházy János boldoggá avatásáért

Két éve működik Alsóbodokon az Esterházy János Zarándokközpont, mely a felvidéki magyarok zarándokhelyévé vált. A kápolna 2017. szeptember 16-án történt megszentelése és Esterházy János hamvainak...

CRUX – Megváltottál

Megjelent a CRUX zenekar legújabb, saját szerzeményű dala Megváltottál címmel, egy videoklip formájában. A CRUX egy felvidéki keresztény zenekar, melynek célja, hogy saját dalai által...

Mindenszentek és halottak napja

November elseje mindenszentek ünnepe, másodika pedig a halottak napja a keresztény világban. Mindenszentek (latinul Festum Omnium Sanctorum) a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek...

„A testi feltámadás és az örök élet hitével”

Mindenszentek napján, november 1-jén ünneplik a katolikusok az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, november 2-án, halottak napján pedig megemlékeznek minden elhunytról. Mindenszentek ünnepe kötelező...

Reformáció napja – a mindennapi hitbéli megújulás jelképe

„Számomra a reformáció a mindennapi hitbeli megújulást jelenti. Ezt hirdették a reformátorok is. Az egyházak, gyülekezeteink is csak akkor tudnak megújulni és visszatérni az Igéhez, ha a hívek egyenként megújulnak” – fogalmazott a Felvidék.ma-nak Antala Éva, nagyölvedi református lelkész, a Barsi Református Egyházmegye esperes-helyettese.

Érsekújvár utazó papja: Cirill atya 18 éve szolgálja a magyar hívőket

Kovalcsik Cirill szentendrei ferences házfőnök 2001 óta szolgál minden hétvégén és ünnepen a Nyitra parti városban. Hosszú, közel két évtizedes szolgálatáért, a város alapításának ünnepnapján...

Erdő Péter bíboros Nagyszombatba hozta Kőrösi Márk koponyaereklyéjét

Október 12-én a Nagyszombatban 1635-ben egyetemet alapított Pázmány Péter hercegprímás utódja, dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek látogatott el a magyar Rómának is...

Ünnepi istentisztelet a losonci református templomban

Október 13-án közös ünnepi istentiszteleten vettek részt a losonci anya- és a füleki leányegyház tagjai a református templomban, abból az alkalomból, hogy lelkészük, Miklós...

Akinek hite van … annak semmi se lehet terhes

A nevem Bándy Katalin, 40 éves, 12 éve vagyok házas, 3 élő gyermek édesanyja, rajz-zene szakos pedagógus, jelenleg hittanári szakon Győrben elsőéves hallgató. Milyen ma...

Az állami támogatást a gyülekezetek híveinek száma alapján ítélik meg

A médiatanács által jóváhagyott törvényjavaslat olyan anyagi támogatást biztosít az egyházak és gyülekezetek részére, amellyel az állam segíti működésüket, ugyanakkor az egyházak a pénzösszeggel...

Református templomot szenteltek Oroszkán

Ünnepi istentisztelet keretei között szentelték fel vasárnap délután a Barsi Református Egyházmegyébe tartozó oroszkai gyülekezet közösségi termét és templomát. A templomépítő gyülekezet életének jelentős...