Nagyböjti lelki nap Pozsonyban

A pozsonyi magyar katolikus közösség március 16-án nagyböjti lelki napot tartott Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének épületében. A lelki napot Boldog Brenner János vértanú pap és Mindszenty József bíboros, hercegprímás életpályájára feltekintve és égi közbenjárását kérve szervezte meg a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora Molnár Tamás atya.

Kezdetét vette a nagyböjt és a bűnbánat időszaka

A katolikus egyház mára enyhített a korábbi szabályokon: szigorú böjtöt hamvazószerdára és nagypéntekre ír elő, ekkor a 18 és 60 év közötti hívek a nap folyamán háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól.

A közös imádság ereje

Dr. Molnár Imre Esterházy-kutató, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója a szentmise végén kihirdette, hogy március 25-én Krakkóban bejelentik Esterházy János boldoggá avatási perének elindítását.

Esterházy Jánosra emlékeztek az érsekújvári plébániatemplomban

A jövőt az építi helyesen, aki számításba véve az adottságokat, nem gátakat és válaszfalakat emel, hanem a félreértések tisztázásához és a békés együttélés feltételeinek megteremtéséhez járul hozzá.

Húshagyókedd, hamvazószerda és torkos csütörtök

Az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán és nagyböjt első vasárnapján keresztet rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!”

Hálaadó szentmise az Ipoly menti egyházi felújításokért

A nagytúri Magyarok Nagyasszonya és Tours-i Szent Márton Plébániatemplomban tartották meg az hálaadó szentmisét a magyar állam hathatós támogatásából megújult egyházi ingatlanokért. A magyar kormány támogatásából az Ipolysági esperesség öt településén tudták részben felújítani a templomot, az egyházi tulajdonú iskolát, valamint a magyarországi segítséggel építettek új templomot.

Hittel és reménnyel őseink nyomában

Amikor egy héttel ezelőtt Farkas Zsolt atya kihirdette a Mária-út Szőgyén és Cigléd (Kürt) közötti szakaszának kitisztítására szóló felhívást, sokan még nem sejtették, hogy...

Isten népe konkrét lépéseket vár a kiskorúak védelmében

Az áldozatok meghallgatását és védelmét szolgáló egyházi irányelvek bemutatásával vette kezdetét a kiskorúak elleni erőszak témájára összehívott püspöki tanácskozás a Vatikánban csütörtökön. Az első...

A szovjet sztori

Befejezésül Zsolt atya hangsúlyozta:  egyetlen megoldás marad a keresztények számára Európában: Krisztus parancsainak követése, a szeretet törvényének betartása, és ennek értelmében az alapvető erkölcs és értékrend ismerete és gyakorlása. 

Csíksomlyóig vezessen minket a lelkiismeretünk

Június elsején Európa legnagyobb kisebbsége felkerül a média, a világsajtó címlapjára. Megragadva ezt a különleges figyelmet pozitív üzenetet közvetíthetünk a magyarságról.

Ferenc pápa elismerte Mindszenty bíboros hősies erényeit

A bíboros kitért arra: fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik.

A Pozsonyi Főegyházmegyében imaévet hirdetnek új papi hivatásokért

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség is örömmel csatlakozik a kezdeményezéshez, az érsek atya által megfogalmazott imaszándékhoz. Jó alkalomnak véli, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülés jegyében új papi hivatásokért is imádkozzanak, hiszen az Oltáriszentség és a papság szorosan összetartozik, mindkettő alapítása az Utolsó Vacsora termébe vezet minket.