A horvátjárfalui magyar közösség bemutatása

Kemp József bevezette a magyar misék rendszeres, hétről hétre történő bemutatását. Ezek időpontja 2015 januárja óta kedd, este hat óra. Körülbelül harminc hívő jár ezekre az alkalmakra. Nagyon változatos a miserend, hiszen a jelenlegi plébános jóvoltából a magyar és szlovák mellett hetente horvát és latin misék is vannak, tehát összesen négy nyelven kerülnek bemutatásra.

Szent György napja – az igazi tavasz kezdete

Mind a keleti, mind a nyugati keresztény egyház vértanúként és szentként tiszteli. A leghíresebb katonai szentek egyike.

Bemutatjuk a pozsony-főrévi magyar katolikus közösséget

Fogyatkozó, de kitartó közösségről van szó, köszönhetően annak, hogy vannak stabil, oszlopos tagjai, akik az egész közösséget éltetik.

Alleluja, hála legyen az Istennek, Krisztus feltámadott!

Jézus a mai szeretetszolgálatot tevők felé is nagy odaadással és szeretettel fordul. Mindannyian a feltámadott Krisztus tanúi lehetünk családunkban, ismerőseink között, és a reánk bízottak körében.

Valóban feltámadt az Úr…

A feltámadás napján a pápa a Szent Péter téri ünnepi misén mondja el hagyományos húsvéti üzenetét és urbi et orbi (a városhoz, vagyis Rómához és a világhoz intézett) apostoli áldását.

Este Jézus feltámadását ünneplik a katolikus templomokban

Nagyszombaton Krisztus kereszthaláláról elmélkednek a keresztények, az esti vigília-szertartással a katolikus templomokban pedig már kezdetét veszi húsvét, a kereszténység legnagyobb, Jézus feltámadását hirdető ünnepe. A...

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának a napja

A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem húsvét.

Ferenc pápa: Az egyház ne féljen azonosulni az egyszerű emberekkel!

A húsvéti nagyhetet megnyitó csütörtöki krizmaszentelő misén Ferenc pápa ismételten arra szólította fel az egyházat, hogy kerüljön minél közelebb az egyszerű emberek, szegények, elnyomottak,...

A malackai Szent lépcsők-zarándoklat

A Szent lépcsők története Krisztus Pilátus előtti szenvedéseihez, megaláztatásához vezethető vissza. Különlegessége, hogy Rómán, a Szentföldön kívül csak kevés helyen, tájainkon éppen itt, a hegyháti Malacka ferences templomában található.

Virágvasárnap, a nagyhét kezdete

Virágvasárnap a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepéhez, húsvéthoz vezet el bennünket.

A közös református látásmód kimunkálása

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) első alkalommal rendezte meg Rimaszombatban hivatalos formában a református külügyi fórumot. A találkozónak a Csillagház – a Felvidéki Református Zsinati Központ adott otthont április 8-a és 10-e között. A résztvevők külügyi stratégiát terveztek, s megismerkedtek Gömör-Nógrád természeti és kulturális értékeivel is.

SZRKE: a himnusztörvény durva beavatkozás a lelkiismereti- és vallásszabadságba

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is elítéli az elmúlt napokban komoly közfelháborodást kiváltó törvénymódosítást, mely megtiltja az „idegen” himnuszok nyilvános éneklését Szlovákiában. Az egyház...