Az új oktatási törvényre összpontosította figyelmét az intézményvezetők szakmai találkozója

Aktuális oktatási kérdések kerültek előtérbe az intézményvezetők Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Komáromi és Érsekújvári Területi Választmánya által szervezett szakmai találkozóján. A Patfürdőn megtartott találkozó központi témája a most elfogadott oktatási törvény volt.

Kezdődnek a szóbeli érettségi vizsgák

Május 20-án kezdődnek és június 7-ig tartanak a szóbeli érettségi vizsgák. 43 ezer diák ad számot a tudásáról több mint 700 középiskolában. A diákok...

Beíratási körkép a Nagykürtösi járás magyar iskoláiban

A Nagykürtösi járás  magyar tanítási nyelvű alapiskoláiban április folyamán  megtörtént az iskoláskorú gyermekek beíratása a 2019/2020-as tanévre.  Nincs új a nap alatt, még mindig  találkozni olyan...

Szép lassan fogyatkozunk

Olvasom a Honti Lapok utolsó számát. Azon újságét, melynek megjelenéséről hírportálunk is havonta beszámol. Most a „Beiratkozások Ipolyságon és a régióban” című táblázatos közlésre...

Megosztott győzelem a Katedra Alsó Tagozatos Versenyen

Az idei verseny témáját a Mátyás-mesék képezték. A szeptembertől decemberig zajló levelezős fordulókon 39 csapat mérte össze a tudását, ezek közül a legjobb eredményt elért 15 csapat, vagyis 44 alsó tagozatos tanuló nyert a döntőbe meghívást.

Hogy gyermekeink jobban beszéljenek szlovákul

A napokban a közösségi médiát böngésztem, mikor egy bejegyzésre lettem figyelmes, amely a Szlovákul játékosan című tankönyvet ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Mivel manapság ez...

Köszönjük néked, iskolám! – elballagtak a vén diákok

Negyvennyolc ünneplőbe öltözött, örömtől sugárzó fiatal vonult végig a Pozsonyi Duna utcai Alapiskola és Gimnázium épületének tantermein, folyosóin, hogy tanulmányaik befejezése után a ballagási...

Gyarapodott a magyar iskolát választók száma a Felvidéken

A Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség (SZMPSZ) által közzétett beiratkozási adatok tükrében idén ismét nőtt a felvidéki magyar iskolaválasztók száma. A 2019/2020-as tanév kedvező beiskolázási adatai illeszkednek...

Helyére került a somorjai Kiskakas Bölcsőde és Óvoda alapköve

A bölcsőde két 15 fős, az óvoda pedig három 15 fős csoporttal működne, a gyerekeket felekezeti hovatartozás nélkül fogadná.

Jövőre csökken a magyar elsősök száma?

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elvégezte az előzetes felmérést a 2019/2020-as tanévre beiratkozott elsősök számát illetően. Ennek tanúsága szerint a Felvidéken 3 499 iskolaköteles...

A Selye János Egyetemen zajlott a Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny felvidéki...

A szervezők nem titkolt célja volt, hogy minél nagyobb számban felkutassák azokat a diákokat, akiknek szakmai pályáját a kémia tudománya felé lehet irányítani, s hogy ezekkel a diákokkal egyetemi hallgatóként néhány év múlva a Selye János Egyetem falai között újra találkozhassanak.

Kiss Beáta: Nemzetiségi jogaink további szűkítését jelenti a pedagógustörvény

A magyar iskolák jogbiztonságát minden területen az oldaná meg, ha a közoktatási törvénybe végre bekerülne a nemzetiségi oktatásról egy önálló cikkely, amely szabályozná intézményeink tartalmi működését, ellenőrzését, módszertani segítését, illetve a továbbképzések rendszerét is.