(Fotó: Firesz - Duna Mente)

A Firesz – Duna Mente első idei tinialkalmára május első hétvégéjén került sor Bátorkeszin. Témája a hitelesség egy keresztyén ember életében.

Kellemes tavaszi szellő és tizenegy önkéntes fogadta a tavaszi Tinihétvége harminchat résztvevőjét, akiknek nagy része először járt Firesz-alkalmon. A helyszín Bátorkeszi, a téma pedig a hiteles keresztyén életvitel, amit Tóth Krisztián lelkész fiatalos lendületű előadásai vizsgáltak meg különböző bibliai személyeken keresztül.

Egy kreatív ismerkedős játéksorozattal nyitottak, melynek során közelebb kerültek egymáshoz a résztvevők. A jó időt kihasználva néhány csapatjátékkal megmozgatták az iskolapadban üléstől elkényelmesedett fiatalokat, majd egy hangulatos vacsorával megkoronázták a pénteket, közben a dicsőítő csapat segítségével megkezdték a témára való hangolódást; gitárral, dobbal, zongorával és tucatnyi tizenéves hangszállal.

(Fotó: Firesz – Duna Mente)

Mindezt Krisztián első előadása követte, melynek tárgya a Biblia egyik legnépszerűbb figurája, Dávid király Betsabével való bűnös kalandja volt. Krisztián rávilágított arra, hogy Isten a botlásai ellenére is kiemelkedő szolgájának tekintette Dávidot, akit végül Nátán próféta bírt jobb belátásra.

A történet arra a fontos tényre világított rá, hogy a hiteles keresztyén embernek elsősorban nem a bibliai személyeket kell követnie, hanem azt az Istent, akit ők is követni próbáltak.

A felmerült kérdéseket ezután kisebb csoportokban tárgyalták meg, majd a pénteket két bizonyságtétellel zárták. Az első igyekezett a keresztyénségtől távolabb álló résztvevők számára is befogadhatóvá tenni a témát, míg a másik egy személyes történeten keresztül világított rá, milyen könnyű akaratunkon kívül is háttérbe szorítani az Úrral való kapcsolatunkat.

Szombaton tovább boncolgatták a hitelesség kérdéskörét Krisztián segítségével. Második előadásában Jeremiás prófétáról beszélt, aki évtizedeken keresztül hirdette Isten tanításait, és mindvégig kudarcok övezték az útját.  Jeremiás végül a kétségbeesés szélére került, egy ponton még a saját születése napját is elátkozta. Mégis hű maradt Istenhez, és végül meg is lett a jutalma, amikor próféciái beteljesedtek. Valószínűleg minden keresztyén érezte már magát Jeremiás helyzetében, így ez a figura tökéletes motiváció az ifjúság „tragédiákkal” teli mindennapjaihoz.

Délután egy kis játékkal dobták fel a hangulatot. A fiatalokat csoportokra osztották, majd a Bátorkeszi különböző pontjain lévő vezetők felé irányították őket, akik mind egy-egy feladattal vártak rájuk. Ezek lehettek ügyességi, logikai, de akár bibliai ismeretekre alapuló próbák is.

(Fotó: Firesz – Duna Mente)

A játékot négy workshop követte, melyeket egy-egy vezető tartott egy általa választott témáról. A táborozók betekintést nyerhettek a repülőgépek történetébe egészen napjainkig, megvitathattak pár gyakori sztereotípiát a lelkészek munkájáról, édességkészítés közben beszélgethettek fiatalos témákról, de akár kereket cserélni és inget vasalni is megtanulhattak az udvaron. A délután utolsó programjában különváltak a fiúk és a lányok, majd a saját nemük körében felmerülő gyakori kérdéseket vitathatták meg a vezetőkkel és egymással.

A szombat estét Krisztián harmadik előadása nyitotta meg. Ebben egy szokatlan igerészt, a Jézus származását taglaló tizenhét verset elemezte, mintegy rávilágítva, hogy Isten valóban betartotta Ábrahámnak tett ígéretét, és hatalmas népet fakasztott az ő házasságából.

Az estet egy újabb bizonyságtétel zárta, melyben érdekes párhuzamokat vontak az Ószövetség, az Újszövetség és egy 20. századi esemény között.

(Fotó: Firesz – Duna Mente)

A vasárnapot ismét egy résztvevő indította reggeli áhítatával, majd csoportokra osztva megtárgyalták a hétvége pozitívumait és negatívumait. Egy keresztelővel egybekötött istentisztelettel zárták a rendezvényt, melyben Krisztián a táborozók és a gyülekezet számára is összefoglalta, miről is szólt a hétvége, és miért fontos követni Istent, akkor is, ha nehéz.

A 2019-es év nagyon ígéretesnek tűnik a Firesz számára, akár a résztvevőket, akár a vezetők odaadását, akár Isten folyamatos áldásait tekintve.