Előadás az ipolysági zsidóság sorsfordító mozzanatairól

Az ipolysági történelmi egyházak a Honti Múzeum és Galéria Baráti Körével közösen szervezték meg a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából a beszélgetéssel egybekötött előadását.

A magyar 1. hadsereg offenzívája a Kárpátok előterében

Hetvenöt esztendővel ezelőtt egyre sötétebb viharfelhők tornyosultak a Magyar Királyság és hadserege fölött. A németek 1944. március 19-én megszállták hazánkat és nyomásukra döntés született...

A Csemadok és én – hetven év távlatából (14.)

A közgyűlésen foglalkoztak a NÉPES kérdésével is és jóváhagyják az előző írásomban idézett, Lőrincz elvtárs által ismertetett gondolatot. Átadták az együttest a Kulturális Megbízottak Hivatalának. Az együttesben dolgozóknak 1955. március 31-ei határidővel felmondtak, mehetett vissza mindenki az eredeti munkahelyére, ha még létezett a volt munkahelye, amennyiben nem, kereshetett új munkahelyet.

Csáky Károly naplójából: Emlékeim Czine Mihályról

Mindenre szakított időt, mindenki fontos volt számára, aki valamiképp a magyar ügyet szolgálta.

A múlyadi fürdő története

Elképzelhető, hogy ha a nagykürtösi járásbeli, 300 lelket számláló Rárósmúlyad nem az Ipoly jobb partján, közvetlenül a szlovák-magyar határ mellett terül el, napjainkban ismert...

Hont és Nógrád mindeneséről, Pajor Istvánról, az irodalommal is kacérkodó szülöttünk...

Százhúsz éve, 1899-ben hunyt el a Palócföld egyik jelentős személyisége, a sokoldalú közéleti ember, számos író, költő és tudós barátja, Pajor István. Kiscsalomján még áll egykori...

A legfiatalabb aradi vértanú születésének bicentenáriuma

Kétszáz esztendeje, 1819. április 11-én született Karl August Graf zu Leiningen-Westerburg alt Leiningen, akit mi gróf Leiningen-Westerburg Károly néven ismerünk, és az Aradon 1849....

A Csemadok és én – hetven év távlatából (13.)

Ezerkilencszáznegyvenkilenc március 5-én, Pozsonyban a Belügyi Megbízotti Hivatal épületének koncerttermében, Szlovákia magyarlakta területéről mintegy 300 személy, meghívott jelenlétével megalakították a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesületét,...

Rákóczi Ferenc a nemzet iránt való hűség és önfeláldozás példaképe

Ő az államférfiúi minőség mércéje, karizmatikus megjelenése hódolatot és tekintélyt keltett az ellenségben is. Hűsége a hazához magasztos jelszavában: „CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE” is megnyilvánult.

A tanácsköztársaság hétköznapjai

A proletárdiktatúra a győzelme után igyekezett az élet minden területét szocializálni, azaz birtokba venni. A lóversenyterek felszámolása Az Úrlovasok Szövetkezete a korábbi évek szokásának megfelelően 1919...

Átalakított országzászlós emlékmű

Mint ismeretes, ebben az időben az anyaországban törvény kötelezte a településeket az első világháborús emlékművek felállítására, s mivel a visszacsatolás után az országzászlós emlékműveket is szorgalmazták,  számos helyen ezt a kettőt összevonták, és országzászlós világháborús emlékművet állítottak.

Czine Mihály közöttünk

Ilyen különleges tehetsége nemzetünknek évszázadokként csak egyszer születik, aki Tanár Úrként, sokak Czine Miskájaként fáradhatatlanul vitte a világ magyar közösségeibe Ady üzenetét: A magyarság szükség és érték az emberiség és az emberiség csillagokhoz vezető útja számára!