A szlovák oktatási tárca az államnyelv ismeretéből vizsgáztatná azokat a tanárokat, akik nem érettségiztek szlovák nyelvből. A szlovákiai magyar pedagógusok döntő többsége – a középiskolai tanulmányaik zárásaként – kötelező vizsgát tett szlovákból. Rájuk nem vonatkozna a vizsgakényszer.

Pedagógusaink, mivel szlovák egyetemeken, főiskolákon végeztek, igenis beszélik a szlovák nyelvet. Kevésbé jól beszélnek azok a pedagógusok, akik házasság révén jutottak Szlovákiába, és Magyarországon, vagy más országban végeztek főiskolát – mondta Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke.
Ők azonban addig nem taníthattak, amíg nem honosították a felsőfokú oklevelüket Szlovákiában. A felvidéki magyarok nagy többsége úgy gondolja, oktalan és alaptalan zaklatás a magyarellenességéről elhíresült Szlovák Nemzeti Párthoz tartozó tárcavezető buzgalma.
Másfél éve volt Szlovákiában a kormányváltás, s ezalatt a másfél év alatt, ami a gazdaság területét illeti, mint magyar tanítási nyelvű iskola, nem látunk, nem érzünk semmilyen hátrányt. Viszont a pszichikai nyomás, ami naponta tapasztalható a médiumokban, a televízióban, a rádióban, az újságokban, valószínű, hogy negatívan hat mindnyájunkra – mondta Duka Róbert, a Marcelházi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója.

Az oktatási tárca szóvivője megerősítette: a következő tanévtől jobban odafigyelnek majd az államnyelv használatára az iskolákban. A vizsgakényszer csak olyan tanárokra vonatkozna, akik nem Szlovákiában diplomáztak, és érettségi vizsgát sem tettek a nyelvből.
Duna TV