Ján Mikolaj (SNS) iskolaügyi miniszter már régóta hangoztatja azt a véleményét, hogy meg kívánja erősíteni a szlovák nyelv oktatását a nemzetiségi iskolákban. A Nemzetiségi Iskolaügy Tanácsába benyújott javaslat azonban már számol azzal a lehetőséggel, hogy amennyiben az adott iskola szeretné, megemelheti a magyarórák számát.

Az alapiskolák tanulói heti hat órában tanulnák az anyanyelvüket és a szlovák nyelvet is. A középiskolák esetében hárommal több nyelvórával számolnak. Ha a magyar nemzetiségi iskola úgy dönt, hogy a szabadon felhasználható óraszámban az első osztály részére a magyar nyelvvel kíván foglalkozni, akkor a jelenleginél több anyanyelvi órát tarthatnak, véli a benyújott javaslat alapján a miniszter, aki szerint nyolcvan százalékban mindenki egyetért vele.
„Javasolni fogjuk, hogy az egy az egyhez arány továbbra is megmaradjon, de a kötelező óraszám ötre csökkenne mindkét nyelv esetében” – reagált a javaslatra Szigeti László (MKP). Az iskoláknak ilyen módon még négy órájuk maradna, melyről szabadon dönthetnek. „Nincs szükség további négy magyarórára, elég lenne kevesebb is” – egészítette ki a volt iskolaügyi miniszter. További alternatív megoldás lehetne Szigeti szerint az arány megváltoztatása, amelynek értelmében heti 7 órában foglalkoznának a magyar nyelvvel és irodalommal. Jelenleg az a gyakorlat érvényesül, hogy az elsős tanulók heti nyolc órában, míg az alsó tagozatat többi évfolyamában heti 7 órában foglalkoznak a magyar nyelvvel.
Mészáros András, a Nemzetiségi Iskolaügy Tanácsának tagja szerint a szlovákórák számának növelésével még nem nől a szlovák nyelvi tanítás sikeressége. Szerinte elsősorban a módszertant kellene megváltoztatni, mégpedig úgy, ahogyan az idegen nyelvet szokás tanulni, véli Mészáros.
Glevická Marcela, Sme, FelvidékMa

Kapcsolódó cikkek:

A kisebbségi iskolákban nő a szlovákórák száma

Mikolaj a szlovák nyelv helyzetét az iskolákban a magyar nyelv kárára erősítené meg