A Dunaszerdahely területén működő összes óvoda megfelelő szakmai szinten látja el feladatát. Mindannyian szoros együttműködést folytatnak a pedagógiai−pszichológiai tanácsadóval és a logopédussal.

Szakmai tanácsokkal látják el a szülőket, együttműködnek az általános iskolákkal és a nyilvánossággal. Az összes óvópedagógus rendelkezik a szükséges szakképzettséggel, és jól felkészült a 2 és 7 év közötti gyermekekkel való foglalkozásra.

1. Erzsébet téri magyar nevelési nyelvű óvoda, 3 osztály

A nevelő−oktató tevékenység gerincét a szocializáció elősegítése és az értelmi képességek fejlesztése alkotja. A gyermekek megismerkednek a szlovák nyelv alapjaival, a mennyiségi fogalmakkal és elsajátítják az íráshoz szükséges mozgáskészségeket. Az óvodában iskolafelkészítő fejlesztő program folyik az iskolaköteles gyermekek részére, szülők részvételével. A gyermekek az óvoda tornatermében és tágas, zárt, biztonságos udvarán élhetik ki fokozott mozgásigényüket.

2. Jesenský utcai szlovák nevelési nyelvű óvoda, 5 osztály — „Egészséges óvoda“.

Kiemelt területe az egészséges életmódra, a biztonságos közlekedésre és a környezetvédelemre nevelés. Az óvodában három szakkör működik: agyagozó, német nyelvi és színjátszó. Az óvoda jól felszerelt udvarral rendelkezik.

3. Komenský utcai szlovák és magyar nyelvű óvoda, 4 osztály – „Egészséges óvoda”.

Az óvoda kiemelt hangsúlyt fektet az egészséges életmódra való nevelésre. A tehetséges gyermekek rajzkör, színjátszó és népi hagyományőrző kör közül választhatnak. Mozgásigényük kiélését jól felszerelt, tágas udvar teszi lehetővé.

4. Október utcai magyar nevelési nyelvű óvoda, 3 osztállyal.

Barátságos és szeretetteljes környezetben való nevelés, szoros együttműködésben a családdal. A kisgyerereket oldott, derűs légkör várja, amelyben biztosított a harmonikus lelki és testi fejlődésük. Nagy hangsúlyt helyezünk az értelmi képességek, továbbá az esztétikai és zenei ízlés fejlesztésére, a néphagyományok ápolására. A szlovák nyelv alapjainak elsajátítása játékos módon történik, emelett az angol nyelvvel is ismerkedhetnek az óvodások. Óvodánkban kézműves kör is működik.

5. Barátság téri szlovák és magyar nevelési nyelvű óvoda, 6 osztály

Az óvoda hangsúlyos figyelmet fordít az egészséges életmódra való nevelésre, az anyanyelv fejlesztésére és a hagyományápolásra. Széles skáláját kínálja a kézműves, bábjátszó, és a gyermekek kreativitását fejlesztő egyéb tevékenységeknek, alkotásaikból kiállításokat rendez, játékos módon elsajátíttatja a szlovák nyelv alapjait.

6. Széchenyi utcai szlovák és magyar nevelési nyelvű óvoda, 3 osztály
Az óvoda csendes, nyugodt környezetben található, tágas udvara, szépen berendezett, tágas osztályai vannak. Szakkörök: angol nyelvű foglalkozás és úszótanfolyam.

7. Halpiac téri szlovák és magyar nevelési nyelvű óvoda, 7 osztály

Az óvodát az érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes, élménygazdag légkör jellemzi. Az óvónők elősegítik a gyermekek harmonikus fejlődését, és változatos tevékenységek keretében biztosítják sokoldalú képességfejlesztésüket.

8. Rózsaligeti szlovák és magyar nevelési nyelvű óvoda, 3 osztály

Az 5−6 évesek angol nyelvet tanulhatnak. A tehetséges gyermekeket benevezzük a városi sportversenyekre és az országos képzőművészeti versenyekre. Az óvoda nyugodt, csöndes helyen található, udvarán korszerű, fából készült játékok várják a kicsiket.

9. Szlovák Nemzeti Felkelés téri szlovák és magyar nyelvű óvoda, 4 osztály

Az óvoda meghatározónak tekinti a családdal tartott jó kapcsolatot és szoros együttműködést. Nagy hangsúlyt fektet a gyermekek kézügyességének fejlesztésére, amelyet az Ügyes kezek szakkör szolgál. Ugyancsak fontos szerep jut a természet ismeretére ésvédelmére való nevelésnek, amely egy vidéki óvodával együttműködve folyik.

Az óvodai beíratások március 1−én kezdődtek és a hónap végéig, március 31−ig tartanak. A 2008/2009 nevelési évre szóló jelentkezési lapokat közvetlenül a szülők által választott óvodában kapják meg.A kitöltött, orvosi igazolással ellátott jelentkezési lapot és a gyermek születési bizonyítványának másolatát az óvoda igazgatónőjének kell átadni. A jelentkezéseket érkezési sorrendben iktatják. Az óvoda igazgatónője legkésőbb 2008. április 30−ig írásban értesíti a szülőket a gyermek felvételéről vagy felvételi kérelmének elutasításáról.

DH