Szabad-e bordélyházat üzemeltetnünk, hogy annak hasznából felépíthessük a templomot ?! Régi kérdés, bár legtöbbször sokkal árnyaltabb, finomabb formában tálalva teszik elénk, és a jóhiszemű balekok, a tájékozatlan „palimadarak” és a „mindegy az, csak legyen miből” stílusú ostobák könnyen rá is harapnak.
És most ismét ezt juttatta eszembe egy furcsa könyvreklám hatalmas táblája, kikerülhetetlenül a földalattira várakozókkal szembeni falon. A csalogató felhívás azt ösztökéli, hogy a vásárló ennek a megvételével egy nemes célú jótékony intézmény létrehozásához is hozzájárul, és a szerzők többsége valóban ezzel a céllal egybecsengő szellemiségű. Ám az egyik kilóg a sorból. No nem azzal, hogy az illető más úton járna, mert nyilatkozataiban gyakorta vallja, hogy ő is magyar és humanista, meg nyitott és toleráns, csakhogy ő ezen az úton az ellenkező irányban közlekedik. Olyan, aki mondja, hogy van Teremtő, de ennek megvallásához sem templomra, sem egyházra, sem nemzeti közösségre nincs szükség, és magyarnak gondolja magát, de ehhez neki elegendőek az egyéni szabadságjogok, mert szerinte a hagyomány, nyelv, kultúra, család ehhez képest számára másodrendű. Mindez még elfogadható is lenne, ha csak egymaga élne egy lakatlan szigeten, ahol legfeljebb önmagát bódítaná az ilyen maszlaggal…

Lám, micsoda rafinált dolog, hogy miként furakodnak közénk báránybőrbe rejtőzve (esélyegyenlőséget hirdetve), hogy megfertőzzék az egészséges közgondolkodást, miközben ráadásul a mi pénzünkön tartják fenn magukat, s jutnak el olyan tisztességes helyekre, ahová egyébként nem lenne belépési kódjuk. Úgy terjeszkednek, mint egy vírus, mint a HIV, amit a védekező rendszer nem tud felismerni testidegen kórokozóként, mert külsőre megtévesztő, de ha bejut a szervezetbe, ott már szabadon (liberális módon) fejti ki romboló hatását. Nem betegséget gerjeszt, hanem „csupán” az immunrendszert (a belső védekező mechanizmust) kapcsolja ki, ami után már bármi fertőzés halálos kimenetelű lehet. A megtámadott egyén, ha nem is mutatja a kór jegyeit, de máris vírushordozóvá és terjesztővé válik, méghozzá úgy, hogy még egészségesnek gondolja és hiszi magát. A szellemi HIV (lélekromboló vírus) ennél is veszedelmesebb, mert az emberidegen, természetidegen gondolatok zsákutcába , züllésbe, önfeladásba és pusztulásba vezetnek népeket, nemzeteket, hiteket, egyházakat, vagyis emberi értékeket őrző közösségeket. Ezután a nagy manipulátorok, akik egyébként saját laboratóriumaikban szaporítják a lelki fertőzés vírusát, és ráadásul a mi pénzünkön (mint például ilyen könyv megvásárlásával) maradnak felszínen és emelkednek fölénk, a csordává alázott tömeget saját istállójukba csábítják vagy terelik. Ráadásul ehhez a léleknyomorító tevékenységhez még egyéb helyekről is hatalmas támogatásokat kapnak azoktól a hatalmas pénzintézetektől, amelyek kölcsöneikkel adóssá, majd kiszolgáltatott koldussá teszik kiszemelt áldozataikat. A leleplezéstől nem félnek, mert kezükbe ragadják a hírközlést, sajtót, reklámot, tömegtájékoztatást, a közvélemény-kutatást és az oktatásügyet. Anyagilag vagy szellemileg függővé teszik az igazságszolgáltatás teljes struktúráját, a politikai pártokat és a törvényhozást, ezáltal egy székből (páholyból) vezérlik a mindenkori kormánypártot és az ellenzéket egyaránt. Szerveznek sztrájkokat, tüntetéseket és ellentüntetéseket, hogy a szólásszabadság látszatának fenntartásával elhitessék az emberekkel, hogy van beleszólásuk a dolgok alakulásába, holott már mindent előre lekottáztak, és a tömegnek legfeljebb annyi szabadsága lesz benne, hogy milyen hangosan szóljon a zene, de a tempót máshonnan vezénylik, s a bevétel üzleti titok marad… Propagandistáik pedig, akik politológusnak, pszichiáternek, esztétának avagy költőnek esetleg újságírónak neveztetik magukat, a maszlaggyártás nagymesteri fokozatának elnyerése után egymást tűntetik ki díjakkal, írnak egymásról dicshimnuszokat, s elhitetik a szebb időket is megélt honpolgárokkal, hogy ők a téma (bármily téma) legjobb szakértői…holott csak korcs utánzatai a bolsevik példaképeiknek, akiket persze ugyanabból az akolból szalasztottak rétjeink lepusztítására.

Mihályi Molnár László