Az Ady Endre Iskola történetének fontos mozzanata a Léda Galéria megnyitása. Megalakulásának legfőbb szándéka, hogy az iskolába járó diákok számára hozzáférhető közelségbe kerüljön a kortárs képző- és fotóművészet.

A műalkotások így közvetlen kapcsolatba kerülnek a legfiatalabb közönséggel, és a vizuális nevelés hathatós szereplőivé válhatnak. Segítik a vizuális nyelv értelmezését és a képzőművészeti tájékozottságot.

Galériánk kedvező környezeti adottságokkal rendelkezik, így reményeink szerint a helyi művészeti élet részévé válik. A vizuális nevelés terén is szeretnénk a galéria létrehozásával előbbre lépni. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a műalkotás mellett magáról az alkotóról, és az alkotás folyamatáról is többet megtudjanak diákjaink. A rendhagyó rajzórákon a képelemzések, a különböző rajztechnikák megismerése mind-mind közelebb viszik tanulóinkat a művek megértéséhez. Szükségét érezzük ennek azért is, mivel a tantárgy óraszáma minimum, így a lehetőségek is csökkentek.
Miért Léda Galéria? Az Ady Endre Alapiskola e névvel utal arra, hogy a múzsának, az ösztönzésnek, a lelkesítő erőnek mindig nagy szerepe van az alkotásban.

Terveink szerint a kiállításmegnyitó ünnepségekre nagy gondot fordítunk, mert ez az alkalom teremt lehetőséget a tárlat iránti érdeklődés felkeltésére, a ráhangolódásra, a műelemzésre, és nem utolsósorban iskolánk tehetséges tanulói is szerepelhetnek az irodalom, zene területén.

Napjainkban olykor úgy tűnik, hogy visszaszorulóban van az igazi értékek iránti igény. Iskolánk sem lehet közönyös a tény iránt. Megoldani biztosan nem tudjuk a negatív jelenséget, de megpróbáljuk visszaszorítani a médium felénk áradó manipulációját, lehetőséget teremtünk arra, hogy gyerekeink nyitottak, érdeklődők, igényesek maradjanak az új és különböző kifejezési eszközök iránt.
A kortárs művészet megértése és befogadása komoly előítéletekbe és gyakori elutasításba ütközik. Sikerként fogjuk elkönyvelni, ha diákjaink tudatosítják, hogy a modern képzőművészet megítélése szubjektív, és a vele szemben mutatkozó ellenérzés megváltoztatásához tájékozottságra van szükség. Legfontosabb céljaink egyike egy-egy alkotás esetleges negatív fogadtatásának leküzdése, és a vizuális kultúra megértése.

Reméljük, diákjaink érdeklődését felkeltjük a művészetek iránti, hogy merjenek és tudjanak beszélni egy-egy műalkotásról.
A Léda Galéria első kiállítója 2009. január 28-án Bugyács Sándor helyi képzőművész volt. A művész alkotásait április közepéig láthatják az érdeklődők a párkányi Ady Endre Alapiskola épületében.

Felvidék Ma, zs