Először ülésezett Dunaszerdahely önkormányzatának képviselő-testülete az április végén beiktatott új polgármester, Hájos Zoltán vezetésével.

Mintegy harmincegy programpont megtárgyalása szerepelt a napirenden. Viszont képviselői javaslatra megszavazták, hogy három programponttal –- a közbeszerzési pályázatok belső szabályozásával, a Pro DS kártya igénylésének feltételével, valamint az üzletek és vendéglátó létesítmények nyitvatartási idejének szabályozásával – a következő, rendkívüli önkormányzati ülésen foglalkozzanak majd . A főbb programpont közé tartozott a sikabonyi játszótér eladásának a kérdése, egy új, eddig még nem működő vagyonjogi bizottság létrehozása, valamint a természetes és jogi személyek számára létrehozandó támogatási rendszer megvitatása.

Több városi képviselő is szorgalmazta a lakótelepek parkolási gondjainak megoldását, egyesek utaltak arra is, hogy az új polgármester választási programjában ígéretet tett erre. Hájos elmondta, hogy ezt így is szeretné, de annak megvalósítása nem megy egyik napról a másikra, hiszen az előkészületi munkák hosszadalmasak. Voltak, akik a város fő utcájának tehermentesítését javasolták, de olyan megjegyzések is elhangoztak, hogy az utóbbi időben több olyan épület épült Dunaszerdahelyen, amelyek nem illenek a város összképébe. Ezzel kapcsolatban hangzott el az a javaslat, hogy az építkezések engedélyeztetését a képviselő-testületben is véleményezhessék.

A képviselők ugyán már korábban elfogadták az idei évre tervezett beruházások kiadásait, de a pontos összegekkel tételesen csak most ismerkedtek meg, miután lezárultak a közbeszerzési pályázatok. A beruházások az oktatásügyet, a kultúrát, a sportot és az utak rekonstrukcióját illetik. Mivel a végösszeg magasabb lett a tervezettnél, emiatt valószínű, hogy módosítani kell a város költségvetését is.
A város vagyonáról és gazdálkodásról szóló állami számvevőszéki jelentést tudomásul vették a képviselők, és azokat az intézkedéseket is, amelyeket a hiányosságok elhárítására hoztak. Elnapolták a sikabonyi játszótér eladását, bár a tervezettel a polgármester korábban egyetértett, de több képviselőnek nem tetszett, hogy a helyette felépítendő, uniós normáknak is megfelelő játszótérnek olyan helyet szemeltek ki, ami veszélyes a gyerekek számára, hiszen a közelében kocsma, trafóállomás és szennyvíztározó van.
A képviselők megszavazták a héttagú vagyonjogi bizottság létrehozását, melynek elnöke a város alpolgármestere, Hulkó Gábor lett. Rábólintottak arra az új támogatási rendszerre is, amely alapján a város területén működő sport, kulturális és egyéb tevékenységet kifejtő csoportok és szervezetek egy meghatározott pontrendszer alapján pályázhatnak a város költségvetéséből támogatásért . A rendelet 2009 június 1-én lép hatályba.

A képviselőt-estület következő, rendkívüli ülésére május 29-én kerül sor, amelyen a főellenőr megválasztása, az idei költségvetés módosítása és a városháza hivatali működésének átalakítása szerepel majd a napirendi pontok között.

Felvidék Ma, sk