Október 18-án került sor az Abaúj-Tornai Egyházmegye II. Kórustalálkozójára Kassa egyik városrészében, a Sacca-buzinkai református templomban. A házigazda Szabó Krisztián, a Sacca-buzinkai vegyes ajkú gyülekezet lelkipásztora volt.

Igét Orémus Zoltán esperes hirdetett, melynek alapigéje az énekléshez kapcsolódik. “Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, egyszerre megnyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.” (Apostolok Cselekedetei 16:25-26.).
A találkozón négy kórus vendégszerepelt. A kőrösi, a nagyszalánci és a rozsnyói női kar ill. a kassai gyülekezet vegyeskara.
A rendezvény szeretetvendégséggel zárult.

Felvidék Ma, Balassa Zoltán

A Sacca-buzinkai református templom (Fotó: Dr. Urbán Károly)