A határon túli területekre szervezett osztálykirándulásokat ösztönözné a Fidesz, és erről a héten határozati javaslatot is benyújt az Országgyűlésnek.
Először pályázat útján, majd normatív alapon támogatná a Felvidékre, Erdélybe, Kárpátaljára és a Vajdaságba szervezett foglalkozásokat a kormányzó Fidesz. A tervezet szerint iskolai emléknap lenne június 4-e, a trianoni békeszerződés megkötésének évfordulója is.
Pokorni Zoltán, a parlament oktatási bizottságának fideszes elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy már a hat évvel ezelőtti kettős állampolgárságról szóló népszavazás után felvetődött az ötlet, mert szerinte az általános iskolásoknak, és a középiskolásoknak is képet kell kapniuk a határon túli magyarságról. „Itt vagyunk Trianon 90. évfordulóján. Tudjuk, hogy nem elegendő néhány törvény és deklaráció, hanem minden egyes gyermek számára átélt tapasztalattá, élménnyé kell tennünk, hogy határon túli gyermekközösséggel találkozik, ha általános iskolás. Ha középiskolás, akkor azt a feladatot, hogy határon túli magyar közösségben valamilyen értelmes munkát, feladatot végez. Menjen oda, és segítsen, dolgozzon” – nyilatkozta Pokorni. A fideszes politikus úgy látja, hogy az első három évben pályázat útján, 2014 januárjától pedig már normatív módon támogatná az állam a határon túlra szervezett kirándulásokat. Példamutatónak tartotta a minisztersége idején létrehozott Apáczai Közalapítvány Határtalanul osztálykirándulási programját, illetve a Rákóczi Szövetség hasonló programját.

Pokorni felidézte a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló jogszabályt, ám hozzátette: a múlt feldolgozása, alaposabb megismerése az egyik oldala az éremnek, legalább ennyire fontos a jelen megismerése és megértése.

A Pokorni Zoltán,Kövér László és Révész Máriusz képviselő által benyújtott indítványban szerepel még a Magyarok Házának a létrehozása, amely segítséget nyújthatna az osztálykirándulások, az iskolai emléknapok megszervezéséhez és azok előkészítéséhez. A várhatóan 2012-re felálló, Terror Házához hasonló intézmény a Kárpát-medencei magyarság történetével, jelenével, sokféleségével is foglalkozna. “A napjaink tájékozódását szolgáló pedagógiai-közművelődési intézmény nem a trianoni dráma történelmi feldolgozásának múzeuma lenne” – jelentette ki Pokorni.

A kormány iskolai emléknappá nyilvánítaná június 4-ét, a Trianoni Békeszerződés megkötésének évfordulóját is, amely a negyedik emléknappá válna az aradi vértanúk kivégzésének, a holokauszt és a kommunista diktatúra áldozatainak napja mellett.

Felvidék Ma