A Szülőföld Alap 2010. évi második kiírásának pályázatai szeptember 16-án jelentek meg és október 10-ig lehetett  pályázni a forrásokra. A beérkezett pályázatok száma meghaladta a 2,5 ezret, azok teljes összege az öt milliárd forintot. Egyre inkább az elektronikus beadási formát használják a pályázók, mert a pályázatok több mint 70 százaléka az interneten keresztül érkezett be a Szülőföld Alaphoz. Az alap 1,315 milliárd forintot osztott szét, 1181 pályázatot támogatott, feltehetőleg utoljára, mert az elmúlt héttől az Országgyűlés előtt van a benyújtott indítvány, amelynek elfogadása esetében januártól szerepét átveszi a Bethlen Gábor Alap.

 

Szlovákiát a Szülőföld Alap minden kollégiumában egy-egy kurátor képviseli – a Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumban Ladányi Lajos, az Oktatási és Szakképzési Kollégiumban Bíró László, az Önkormányzati és Informatikai Kollégiumban Bób János. A pályázatok eredményét ezen három kollégiumban november 24-én délután hozták nyilvánosságra az Szülőföld Alap honlapján. Ebből kiderült, a szlovákiai igénylők a teljes keret 14 százalékát (184,1 millió forint – 665 ezer euró) nyerték el. Nem visszatérítendő támogatásról van szó, amelyek megvalósulásának ideje 2010. március 15. és 2011. május 31. közé kellett esnie. A sikeres pályázóknak a jövő év június 30-ig kell a megkapott források felhasználásáról elszámolniuk.
A Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumhoz benyújtott pályázatok esetében az igényelt összeg nem egész 12 százalékát kapják meg a felvidéki sikeres pályázók, amely 52,1 millió forintot tesz ki. Az országos vagy regionális szinten kiemelt jelentőségű kulturális, művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények, szervezetek számára országon belüli tájolási programok és új produkciók megvalósítására, illetve a szlovákiai magyar alkotóművészeti intézmények és szervezetek (képző-, ipar- és fotóművészet) programjainak a támogatására összesen 100 pályázat érkezett be, ebből 6 volt érvénytelen. A 94 pályázóból 32 részesül az összesen 22,5 millió forintnyi támogatásban. Ennél a pályázatnál a legalacsonyabb megpályázható összeg 300 ezer a legmagasabb pedig 8 millió forint lehetett. Magyar nyelvű könyv- és lapkiadás támogatására 55 pályázat került beadásra, amelyből 52 volt érvényes. A megpályázott összeg 300 ezer és 3 millió forint között volt. Támogatásban 13 pályázó részesül, 6 millió forint összegben. Magyar nyelvű elektronikus média működési és beruházási költségeinek támogatása esetében 23 érvényes pályázatból 6 kap támogatást – összesen 4 millió forint nagyságban. Itt 200 ezer és 2 millió forint közötti összegre lehetett pályázni. Épített kulturális örökség, tájházak és egyházi épületek állagmegóvásának és felújításának támogatására 65 érvényes pályázatból 25 kap anyagi forrásokat – 17 millió forint összértékben.A pályázati összegnek 0,5-4 millió forint között kellett elhelyezkednie. Lebonyolító szervezetek részére kulturális, művészeti, közgyűjteményi, közművelődési intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatása továbbpályáztatás céljából 1 továbbpályázási igényt adtak be, amely összesen 2,6 millió forint támogatást kap az Alaptól.
Az Oktatási és Szakképzési Kollégiumban voltak a legsikeresebbek a felvidéki pályázók, mivel az igényelt összeg 44 százalékát kaphatják meg. A felnőtt-, szak-, illetve tovább- és átképzési programok támogatására a 27 érvényes pályázatból 22 volt sikeres, ők összesen 33 millió forintot kapnak. Ebben az esetben 1-10 millió forint közötti összegre lehetett pályázni.A szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása elnevezésű kiírásra összesen 3 pályázat érkezett be, amelyből kettő sikeresnek is bizonyult, s 30 millió forintnyi támogatásban részesül. Az elnyerhető támogatás ebben az esetben 2 és 10 millió forint közötti összeg volt. Szakképzési és felnőttképzési programokat megvalósító intézmények és szervezetek működési és eszközbeszerzési támogatására összesen 20 millió forintot osztott szét a Kollégium, amelyből 17 pályázó részesülhet. A megpályázható összeg ennél a kiírásnál 500 ezer és 5 millió forint volt. Szórványban levő intézmények által, vagy szórványban élők számára nyújtott felnőtt- és szakoktatási, szakképzési programok és működési költségek támogatása kiírásban mind a 10 beérkezett pályázat támogatást nyert el, összesen 13,5 millió forint összegben. A pályázati összeg 500 ezer és 3 millió forint között lehettek. A lebonyolító szervezetek részére szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok támogatására továbbpályáztatás céljából 9,6 millió forintot ítéltek meg. Ebben az esetben csak egy pályázat érkezett be.
Az Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégium pályázatain a szlovákiai szervezetek igénye 69 millió forint volt, a megítélt támogatás ennek mintegy 35,5 százaléka, azaz 24,5 millió forint. Önkormányzati és EU források igénybevételét elősegítő programok támogatására 18 érvényes pályázat érkezett, amelyből 16 sikeresnek bizonyult, az odaítélt összeg 13 millió forint volt. Ebben az esetben 500 ezer és 2 millió forint közötti összegre lehetett pályázatokat benyújtani. Kistérségi és önkormányzati együttműködési programok, informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés és működés támogatása kiírásra összesen 29 pályázat érkezett be, amelyből 17-nek anyagi támogatást is ítéltek, együtt 10,2 millió forint nagyságban. A megpályázható összeg ennél a kiírásnál 500 ezer és 2 millió forint között volt. Lebonyolító szervezetek részére továbbpályáztatás céljából magyar nyelvű közösségi portálok létrehozására, működési költségére kategóriában egy pályázat került beadásra, amely 1,3 millió forintos támogatásban részesült. Azt itt elnyert támogatás majd továbbpályáztatás során kerül szétosztásra és az összeg újabb szervezetek számára teszi lehetővé portálok létrehozását, fejlesztését.

Felvidék Ma

{iarelatednews articleid=”25711,25576,25580″}