A Lévai járás több községében felháborodottságukat fejezték ki azon lakosok, akik a 2011. évi személy-, ház- és lakásösszeíráshoz magyar nyelvű kérdőíveket igényeltek, azonban ezeket a számlálóbiztos nem tudta átadni. Léván, ahol a magyar lakosság aránya nem éri el a törvény által megszabott 20 %-ot, egyáltalán nem volt magyar nyelvű kérdőív.

A panaszok jogosságának kiküszöböléseként rájöttek, hogy a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala nem járt el megfelelően a magyar kérdőívek kézbesítésekor. A probléma a mai nappal megoldódott. Azon községekben, ahol eddig nem volt, valamint Léván is a mai naptól elegendő mennyiségű magyar nyelvű kérdőív áll rendelkezésre. A községek a Körzeti Hivatalban, a lévaiak a Lévai Városi Hivatalban átvehetik az említett íveket.
A népszámlálás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében javasoljuk minden magyar anyanyelvű lakosnak, hogy bátran kérjék a számlálóbiztosuktól a magyar nyelvű kérdőíveket.