28681

MUDr. Kiss László orvostörténész május 18-án a Csemadok Pozsonyligeti Alapszervezetének szervezésében „Variációk a Kreutzer szonátára, avagy Tolsztojról kissé másképpen” címmel tartott nagyon érdekes és értékes előadást Pozsonyban, a Csemadok Nagytermében.

Dr. Kiss László, orvostörténész, író a történelemtudományok kandidátusa Csilizradványon gyakorló körorvos. Azonban igényes, felelősségteljes munkája mellett szakít időt arra, hogy foglalkozzon a múlttal a történelemmel. Mint felvidéki születésű elhivatott lokálpatrióta, tudományos munkásságában javarészt szűk pátriánk, a Felvidék orvostörténetét kutatja. Hitvallása szerint az eltévedt emberek akkor kerülnek végveszélybe, ha már olyan sűrűn hull a hó, hogy a lábuk nyomát befújja, s nem tudnak hátrafelé tájékozódni. Ezért fontos számunkra, hogy tudjunk hátrafelé tájékozódni, tehát lássuk, honnan jöttünk. Dr. Kiss László több rangos díj tulajdonosa. Többek között átvehette a Jedlik Ányos díjat Szímőn és egyidőben egyik tanulmányáért a budapesti Orvosi Hetilap Markusovszky –díját Siófokon, egy orvosi konferencia keretében. Dr. Kiss László azonban előnyben részesítette a Jedlik-díj személyes átvételét Szímőn, mert ahogy vallja, azt kell előnybe részesíteni, amit az ember a földijétől kap. A tudós orvos pedig megajándékozza a földijeit kutatásai gyümölcseivel, a könyvkiadványaival. Az eddig megjelentek közül egynéhány: Mély titkok könyve, Doleo ergo sum, Recept nélkül, Orvostörténeti helynevek a Felvidéken, Kérdezze meg orvosát…A Kínok tövisében című könyvéhez Dr. Czeizel Endre, a neves orvosgenetikus írta az előszót, melyben többek között ezeket írja: „Külön köszöntöm a határon túli, a nehéz kisebbségi sorban élő magyarokat. Emlékeztetni szeretném őket, hogy ….közös magyar kultúránkat senki nem veheti el tőlünk”.
{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/05/28681_02.jpg” width=”200″ height=”150″ title=”A hallgatóság” }{/japopup}Tolsztoj, aki fiatal korában meglehetősen kicsapongó és mulatozó életmódot folytatott, megtérése után azonban igyekezett Istennek tetsző életet élni – mondta előadása bevezetőjében Dr. Kiss László. Amikor az 1880-as években Tolsztoj azon töprengett, vajon keresztényi – e a házasságon belüli nemi élet, az Evangéliumban keresett erre választ, melyet véleménye szerint meg is talált Jézus tanításában: „Mondanák néki tanítványai: Ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem jó megházasodni…” (Máté ev. XIX. 10-12.) Az idézett evangéliumi szöveget később feltüntette a Kreutzer-szonáta című tömör elbeszélésének mottójaként. Az egész elbeszélést – a gyilkosságot kivéve – önéletrajzi jellegűnek tekinthetjük, amikor az író már egy ideje küszködik környezete meg nem értésével, a lelki magánnyal, és az emberi kapcsolatok megromlását a házasságon belüli testi szenvedély romboló hatására vezeti vissza.
A tartalmas, nagyon élvezetes előadás befejezése képpen Dr. Kiss László a résztvevők nagy örömére bemutatta néhány kiadványát is, melyből válogathattak a jelenlévők. Ezzel a kedves figyelmességgel mi, pozsonyiak megtisztelve éreztük magunkat annál is inkább, hogy folyó év január végén megszűnt a Magyar Kultúra Könyvesbolt, melynek hiányát fájón érezzük – tájékoztatta honlapunkat Zsidek Veronika a Csemadok Pozsonyligeti Alapszervezetének elnöke

Felvidék.ma