magyar-szlovak08

“Már több mint százan veszítették el szlovák állampolgárságukat” – állt az elmúlt napokban több hír címében. Képzeljük csak el, mi lenne ha létrejönne a magyar határ mellett, de még Szlovákiában egy olyan terület, ahol a lakosságnak mondjuk 80%-a magyar, s 20%-a szlovák állampolgár?

A volt Fico-kormány állampolgársági törvénye miatt, a máig hatályos jogszabály szerint ugyanis elveszíti eredeti állampolgárságát az a szlovák állampolgár, aki felveszi egy másik ország állampolgárságát. Robert Fico kormánya válaszlepésként hozta volt e törvényrendelkezést a a határon túli magyarok könnyített honosítását lehetővé tevő magyar lépésre.

Megvallom ősszintén tetszik nekem a szlovákok által talált megoldás: elvenni a szlovák állampolgárságot azoktól, akik megkapják a magyart. Kétlem azonban, hogy ezt alaposan végiggondolták.

Ugyanis Magyarország és Szlovákia egyaránt EU-tagország, állampolgáraik az Unió területén bárhol lakhatnak, rendelkezhetnek ingatlanokkal, vállalhatnak munkát, illetve beleszólhatnak a közügyekbe (azaz van szavazati joguk). Következésképpen az immár csak magyar állampolgársággal rendelkezõ szlovákiai magyar ember élete csak annyiban változna, hogy többé nincs szlovák útlevele, de van helyette magyar.

Eddig semmi különös, a fentiekbõl csak az derül ki, hogy különösebb veszélyt nem jelent a felvidéki magyarokra nézve ez az intézkedés, nem valószínû, hogy megijednének tõle, s nem igényelnék a magyar állampolgárságot. De menjünk tovább csak egy lépést, s képzeljük csak el, mi lenne eme lépés következménye: létrejönne a magyar határ mellett, de még Szlovákiában egy olyan terület, ahol a lakosságnak mondjuk 80%-a magyar, s 20%-a szlovák állampolgár. Ugye logikus lenne azt követõen felvetni azt a kérdést, hogy melyik országhoz tartozzon az illetõ terület?

Szlovákiával kapcsolatosan jut eszembe még egy javaslat:

1. Alázatosan kérnünk kellene Magyarország csatlakozását Nagy-Szlovákiához.

2. Szlovákia jelenlegi lakossága 5 millió, velünk együtt 15 millióan lennének, abból pedig minimum 10,5-11 millió magyar lenne.

3. Megvan a 2/3-os többség, egy frappáns alkotmánymódosítással Szlovák Köztársaságból Magyar Köztársaságot alapítunk.

Aszalos István (A szerző írasai elérhetőek a terrasiculorum.wordpress.com-on)