30122

„Pozsony és Petőfi-szobor” című kamara kiállítással, szemináriummal és ünnepélyes koszorúzással emlékeztek Petőfi Sándor szobra leleplezésének 100. évfordulója alkalmából. A pozsonyi Medikus kertben több százan fejezték ki tiszteletüket az 1848/49-es szabadságharc lánglelkű költőjének Pozsonyhoz is szorosan kötődő életpályája előtt.

A pozsonyi Petőfi-szobrot – először – 1911. szeptember 8-án leplezték le. A pozsonyi születésű Radnai Béla szobrászművész alkotása a 100 év alatt hányattatásoknak és megpróbáltatásoknak volt kitéve. A Petőfi-szobrot a mai Hviezdoslav téren (az akkori Kossuth téren), szemben a Nemzeti Színházzal leplezték le. Trianon után a szobrot csupán bedeszkázták, majd lebontották, darabjait ládákba tették és elhelyezték a Frigyes (mai Grassalkovich) palota garázsába, ahonnan 1928-ban átszállították a Marhavásártér (vágóhíd) istállójába. A II. világháború után, csak 1955-ben bukkantak rá Petőfi szobrára egy elhagyott városszéli telep raktárában. Egy év múlva, a város vezetésének határozata alapján a ligeti parkban föl lehetett állítani a költő szobrát Itt gyakran vandalizmus áldozatává vált. A megrongált és megcsonkított Petőfi-szobor nyolc éve fölújítva a pozsonyi Medikus kertbe, azaz belvárosi környezetbe került.

Szeptember 6-án a Szlovák Nemzeti Múzeum – a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság  „Pozsony és Petőfi-szobor” címmel rendezett kamara kiállítást a költő pozsonyi szobra leleplezésének 100. évfordulója alkalmából. A kiállítás helyszíne a pozsonyi Brämer-kúria (Žižka utca 18.) volt, a tárlatot Miklósi Péter, a Petőfi Sándor Emlék Bizottság alapító tagja nyitotta meg.

Szeptember 8-án ünnepi szemináriumot tartottak a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetében, ahol Kollai István, a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének igazgatója üdvözölte a megjelenteket. Az ünnepi szeminárium programja a következő volt:
Kis Szemán Zsófia: Radnai Béla, a pozsonyi Petőfi-szobor alkotója
Kovács István: a Petőfi-szobor Tarnowban
Mayer Judit Emlékeim Petőfi Sándor pozsonyi szobráról című előadását felolvasták
Daniel Hevier: Kedves Sándor, a magyar költő
Kovács László: Petőfi, Pozsony és az 1848-as országgyűlés
Juraj Štern, a Szlovák Külpolitikai Társaság elnöke, a pozsonyi Közgazdasági Egyetem volt rektora Petőfi és a város kapcsolata címmel szlovákul és magyarul is beszélt.
Petőfi Sándor Pozsonyban írt verseit Kiss Szilvia és Gál Tamás adták elő.

Ugyancsak csütörtökön délután a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság, a Magyar Köztársaság Nagykövetsége, a Pozsonyi Fővárosi Önkormányzat, a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete és a Csemadok Pozsonyi Városi Választmánya ünnepélyes megemlékezést és koszorúzást tartott a pozsonyi Medikus kertben. A centenáriumi rendezvény együttműködő partnerei voltak a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, a Duna utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium is. A rendezvény fővédnökségét Milan Ftáčnik, Pozsony főpolgármestere vállalta.
Az ünnepség a Józsa Mónika vezette galántai Kodály Zoltán Daloskor előadásával vette kezdetét, majd Gál Tamás színművész szavalataival folytatódott. A szervezők nevében Jégh Izabella üdvözölte a mintegy 300 főnyi ünneplő közönséget, köztük a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetségének képviseletét (Bozsaky Katalin követasszony, ideiglenes ügyvivő vezetésével), a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának osztályvezetőjét Haraszti Attilát, Radnai Béla szobrászművész rokonait (köztük Paphalmy Zsuzsannát, Radnai Béla unokáját Budapestről ), a magyarországi Kiskunfélegyháza küldöttségét (Szamosi Endre önkormányzati képviselővel az élen), Pozsony főpolgármesterének első helyettesét, Pozsony Óváros polgármesterét, Nagy József környezetvédelmi minisztert, a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társulás (Erdős Péter vezetésével) a Csemadokot Hrubík Béla országos elnök vezetésével, a cserkészszervezetek és iskolál képviselőit, a Most-Híd küldöttségét (Vörös Péter, Pfundtner Edit, Jakab Elemér) és az MKP képviseletét (Berényi József pártelenök és Bárdos Gyula, az Országos Tanácsának elnöke) is.
Viera Kimerlingová, Pozsony főpolgármesterének első helyettese zseniális költőnek nevezte Petőfit, aki nem csak a költészetben hagyott példaértékű örökséget maga után, hanem a szabadságvágy és a szülőföld iránti szeretet terén is. Pozsony Óvárosának polgármestere, Tatiana Rosová parlamenti képviselő is kifejezte tiszteletét Petőfi iránt. Ünnepi beszédet Duka Zólyomi Árpád, a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság elnöke mondott, majd következett a koszorúzási szertartás.

A Petőfi-szobor talpazatánál koszorút helyeztek el:

–    a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetség és MK Kulturális Intézete
–    a Petőfi Sándor Emlékmű Bizottság
–    a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszérium Nemzetpolitikai Államtitkársága
–    Kiskunfélegyháza küldöttsége
–    a fővárosi és Pozsony-óvárosi önkormányzat
–    a Csemadok Országos Tanácsa és Pozsonyi Városi Választmánya
–    a Most-Híd párt
–    a Magyar Koalíció Pártja
–    az Magyar Koalíció Pártja Szenci Járási Elnöksége
–    a királyfiakarcsai Petőfi Sándor Baráti Társulás
–    a Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda
–    a pozsonpypüspöki Árpádházi Szent Erzsébet cserkészcsapata és Szent László öregcserkészek csapata
–    a Magyar Kultúra Múzeuma
–    a Duna utcai Gimnázium és Alapiskola
–    a Csemadok Galántai Teerületi Választmánya és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Az ünnepség végén Kiss Szilvia színművésznő elszavalta Petőfi Sándor Honfidalának szlovák változatát, Ján Smrek szlovák költőfordításában, majd felcsendültek a Szózat hangjai.

ON, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”30118,30065″}

{phocagallery view=category|categoryid=265|limitstart=0|limitcount=0}