koalicio_2011_10

A Szlovák Nemzeti Tanács befejezte ülését, a szavazás végeredményekén a mentőcsomag és Radičová kormánya megbukott!  Frissítve: 22.13 

Iveta Radičová nyilván élete egyik legnehezebb éjszakáját élte át, és kész megtenni, amit ilyenkor a becsület megkíván: távozni a kormányfői posztjáról. Csak ez mentheti még meg a szlovák kormányt. Élénk hazai és külföldi médiaérdeklődés mellett mi is figyelemmel kisérjük az eseményeket, és frissített hiradásokban adunk tájékoztatást a végső politikai küzdelemről. Ennek előjátéka már ma 9.00 órakor a Koalíciós Tanács ülésével megkezdődött. Hogy ma valóban jól szórakoztunk–e, az estére kiderül. Lehet, közben sírni és nevetni fogunk, de ez a jól megírt dráma küldetése, mint ahogy a sors szerepe is az életben. Tragédiát, vagy kabaré nézünk-e ma végig? Majd holnap közösen eldöntjük!

Rendkívüli kormányülés
Október 11-én 9.45-kor véget ért a Kolíciós Tanács rendkívüli ülése, amelynek eredményéről, illetve eredménytelenségéről  a kormányhivatalben megjelent újságírók előtt Iveta Radičová számolt be. Bevezetőjében rövid belpolitikai helyzetismertetést tartott, amely a Szlovákiában felcsapott elégedetlenségi hullámról, a ma megkezdődött tiltakozások soráról is szólt.Tarthatatlannak nevezte, hogy a politikusok állandó feszültségben tartsák Szlovákia polgárait, a problémák pedig megoldatlanul halmozódjanak. Ezért az euró-védősáncról folytatott újabb sikertelen egyeztetés után úgy döntött, hogy a témáról folytatandó ma délutáni parlamenti szavazást a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítvánnyal köti össze. Mivel erről az egész kabinetnek dönteni kell, 10.30-ra rendkívüli kormányülést hívott össze. A liberálispárt (SaS) székházában zárt ajtók mögött ülésezik a párt Országos Tanácsa, hogy döntsön a Radičovának a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítványáról.

Frissitve: 11.55

A liberálisok (SaS) Országos Tanácsa döntése értelmében, a párt képviselői a mai parlamenti ülésen az euró védősáncról szóló tárgyalási pont parlamenti szavazásán nem vesznek részt. Ez a gyakorlatban azt is jelentheti, hogy a Szlovák Nemzeti Tanács a szavazáskor határozatképtelen lesz, és döntés újra nem születik, ha a legnagyobb ellenzéki párt képviselői, a szlovák szociáldemokraták (Smer-SD) sem vesznek részt a voksoláson. Sulík kijelentése szerint, a két téma parlamenti összekötése visszatérést jelent a Fico-érába, és ehhez nem kívánnak asszisztálni. Ezért maradnak távol a szavazástól. Megerősítette, hogy a liberalista párt a kormány tagja akar maradni és folytatni a megkezdett gazdasági reformokat.
A rendkívüli kormányülés is véget ért. A kormány jóváhagyta Iveta Radičová javaslatát, és az eurósánc parlamenti szavazását összekötik a kormány elleni bizalmatlansági indítvánnyal. A politológusok Radičová-kormányának bukását jósolják, mivel ilyen körülmények között Fico pártja (Smer-SD) a védősáncra és a kormány megmentésére nem fog szavazni.

Frissítve: 15.18

A Szlovák Nemzeti Tanács ülése, amelynek mai egyetlen napirendi pontja az második euró mentőcsomag jóváhagyása, időben és rendben megkezdődött. Az ülést néhány perc után megszakították, mivel a szavazás a Radičová-kormány elleni bizalmatlansági indítvánnyal lett összekötve, és ehhez a képviselői csoportoknak is állást kell foglalnia. Várhatóan az ülés 14.00 órától folytatódik. A politológusok és újságírók már az előrehozott választásokról és az új kormány összetételéről folytatnak elméleti vitát. Bugár Béla kizárja a koalíció lehetőségét a Fico vezette szociáldemokratákkal. Arról is szó van, hogy Ivan Gasparovič megszakítja külföldi útját, és hazatér, hogy hivatalában tudja követni az eseményeket, illetve ellátni feladatát, amely a kormány bukása esetén személyére hárul. A szünet után a Szlovák Nemzeti Tanács folytatta ülését.  A bevezetőben Ivan Mikloš pénzügyminiszter indokolta a második védőcsomag szükségességét, Szlovákia hozzájárulásának fontosságát az euró és az euróövezet megszilárdításához. Próbálta eloszlatni azokat a kételyeket és mítoszokat, amelyek a mentőcsomag ellenzőit a támogatás elutasítására serkentik. Felszólalásában kérte a képviselőket a törvénytervezet támogatására.
Az indoklás után Jozef Kollár (SaS) tájékoztatta a parlamentet a képviselői klubok, valamint a parlamenti bizottságok álláspontjáról a két téma összekapcsolásával kapcsolatban. A parlament valamennyi bizottsága elutasította a második mentőcsomagról való döntés összekapcsolását a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítványról szóló szavazással. A vitában elsőként a parlament elnöke, Richard Sulík a parlament elnöke (SaS) kért szót, aki saját szempontjából indokolta a második mentőcsomag feltöltéséről szóló törvénytervezet elutasítását. Negatív álláspontját az euróövezetbe tartozó országok átlagkeresetével magyarázta, amely többszöröse – Litvánia kivételével – a szlovák átlagkereseteknek. A vita a két előző felszólaló érveire tett reagálásokkal folytatódott, majd Iveta Radičová kért szót. Mondanivalójában az európai szolidaritásra hívta fel a figyelmet, és az ebből eredő szlovák felelőségre. A vita várhatóan 18.00 óráig tart, utána kerül sor a szavazásra.

Frissítve: 18.10

Az eddig elhangzott vitahozzászólásokból egyre valószínűbb a Radičová-kormány bukása.  A liberális (SaS) képviselők mellet a Most-Híd társpártja, a konzervatívok (OKS) és a mélynemzetiek is a mentőcsomag elfogadását támadják. A legnagyobb ellenzéki párt pedig elvből nem fogja támogatni, mert a jóváhagyását a kormány iránti bizalmiszavazáshoz kötötték. Úgy tűnik, a koalíciós hármas (SDKÚ-DS, KDH és Most-Híd) saját csapdájába esett, és a kormány bukása elkerülhetetlen. Csak a csodában reménykedhet. A kormány bukását vetítik előre, hogy a pénzpiacon az euró folyamatosan gyengül és az amerikai kötvénypiac is mínusszal kezdte mai üzletkötéseit.
A vezérszónokok ajánlását és a képviselői vitahozzászólások tartalmát figyelve, a mentőcsomag elfogadása ellen van: a Smer-SD, az SNS, az OKS, a SaS és az Egyszerű Emberek pártja. A kormány és a mentőcsomag támogatása mellett van: az SDKÚ-DS, KDH és a Most-Híd párt. Ha az erőviszonyokat nézem (ha mindenki szavaz) 115:35 arányú kormánybukást jelent.

Frissítve: 19.10

Rober Fico a szlovák szociáldemokraták vezére, már előre dörzsöli a tenyerét, a parlamentben minden az ő elképzelése szerint alakul. Felszólalásában meglepően „enyhe” kritikát mondott a keresztényunió felé. Csupán annyi szemrehányást mondott, „hogy mindenről magatok tehettek”, és főleg a liberálisok felé mutogatott, hogy az SDKÚ-DS miért a liberálisokkal szövetkezet, miért nem őket fogadta partnernek és nem velük kötött nagykoalíciót. A vita során újra előkerült a magyarkártya, most a KDH-ás modrai Július Brocka képviselő ijesztgette a SNS képviselőit a magyar hadsereggel, a tankokkal, meglehetősen gusztustalanul.

Frissítve: 20.35

A vita lassan a végéhez közeledik. A pártok vezérszónokai után a két független képviselő is szóhoz jutott. Igor Matovič és Anna Belorusovová hozzászólásában két közös elem volt: mindketten a jelenlegi helyzetért fő hibásnak az Európai Unió bürokrata hivatalnokait, illetve a koalícióspartnerek kompromisszumképtelenségét okolták. Matovič továbbra is szorgalmazta a megoldás keresését, még itt a parlamenti vita során is. Belorusovová kemény bírálta a koalíciót és a kormány bukását kívánta. Egyben javasolta, hogy az előrehozott választásokat kössék össze népszavazással, amelynek témája a mentőcsomagról való népítélet volna. Az újságíróknak nyilatkozva Mikulás Dzurinda kijelentette, hogy a második mentőcsomag elfogadása Szlovákia számára létkérdés, és bízik a parlamenti jóváhagyásában. Ezt megerősítette Ivan Mikloš pénzügyminiszter is, szerint a mentőcsomag még a héten elfogadásra kerül. Arról, hogy kivel és mikor, nem nyilatkozott.

Frissítve: 21.40

Ebben a pillanatban befejeződött a vita. Az utolsó felszólalók igyekeztek felhasználni a kamerák jelenlétét saját pártjuk és személyük népszerűsítésére, mintha mindenki már az előrehozott választásokra készülne. Az ülésvezető, Richard Sulík időt adva a képviselőkluboknak a megbeszélésre, 22.00 óráig szünetet rendelt el, és a második mentőcsomag törvénytervezetének támogatásáról, illetve a Radičová-kormány iránti bizalomról szóló szavazást erre az időpontra rendelte el.

Frissítve: 22.13

A mentőcsomagról és a Radičová-kormány iránti bizalomról szóló szavazás eredménye: Jelenlévő képviselő: 124 fő, igennel szavazott 55, ellene volt 9, tartózkodott 60 képviselő. A javaslat nem kapta meg a jóváhagyáshoz szükséges 76 igen szavazatot, ezért a a második mentőcsomag együtt bukott a kormánnyal.

A szavazás előtt Iveta Radičová még szót kért és kapott. Nem a  a személyére és kormányára, hanem Szlovákia polgárai tekintettel kérte a képviselőket az előterjesztett két javaslat támogatására. A képviselők szavazata önmagáért beszél. Hogy mi következik ezután? Azt már más címen, más írásokban közelítjük meg Önöknek. Bevallom, magam nem erre a végkifejletre számítottam. De ez lett. Várhatóan egy új fejezet kezdődik Szlovákia politikai életében.

Köszönöm a türelmüket, és azt, hogy velem tartottak. Jó éjszakát kiván, tisztelettel

Dunajszky Géza

Felvidek.ma