31267

 Alap- és középiskolák, valamint civil szervezetek vagy a helyi önkormányzatok is kérelmezhetik a marginális roma közösségek (MRK) oktatásának támogatására szánt, vissza nem térítendő kölcsönt, melynek összege 100.000 eurótól 500.000 euróig terjed.

Az Oktatásügyi Minisztérium EU Strukturális Alapok Ügynöksége (ASFEU) november 21-én tette közzé a folyamatos pályázati felhívás második fordulóját, az Oktatás Operatív Program keretében, amelynek beadási határideje 2012. január 20.

Az Európai Szociális Alapból és az állami költségvetésből származó támogatás összege 17 millió euró. Az oktatásügyi tárca felhívja a figyelmet, hogy a kérvényezők lehetnek egyházi és magán alap- és középiskolák, valamint művészeti alapiskolák is. „Fontos feltétele a felhívásnak, hogy a kérelmező már részesült a Helyi stratégiák komplex megközelítése (LSKxP) támogatásban, vagy partnerként szerepelt az említett kísérleti projektben,” – jegyezte meg a minisztérium.

Az MRK oktatáshoz való hozzáférésének elősegítése, beleértve a további oktatásukat is elnevezésű projekt, aktualizált folyamatos pályázati felhívása, az LSKxP támogatások folyósításának kísérleti felhívására épül, melyet az SzK Kormányának roma közösségekkel foglalkozó biztosának hivatala hirdetett meg, 2009. szeptember 16-án. A kísérleti felhívás célja a foglalkoztatás és az iskolai végzettség növelése az MRK tagjainak körében, valamint életkörülményeik javítása. Ezek az Oktatás Operatív Program részcéljainak keretében is teljesülnek.

Az aktuális felhívásokkal kapcsolatos részleteket az érdeklődők megtalálhatják a www.asfeu.sk honlapon. Az esetleges kérdésekkel kapcsolatban az opv@asfeu.sk e-mail címen kaphatnak tájékoztatást, vagy forduljanak személyesen az ASFEU regionális információs irodáihoz, melyek elérhetőségei megtalálhatók a felhívásban.

sme.sk nyomán, Felvidék.ma