31495

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat Elnöksége a következő állásfoglalást tette közzé:

A Szlovák Köztársaság hatóságai az ottani alkotmányba ütköző állampolgársági rendelkezésekre hivatkozva számos Szlovákiában született, ott őshonos családból származó, magyar anyanyelvű személyt fosztott meg szlovák állampolgárságától. Tette ezt azért, mert e személyek formális közjogi kapcsolatot létesítettek az etnikai önazonosságuknak megfelelő és kultúrájú Magyarországgal. Ezen döntéseik az emberi méltóság kiteljesedését, saját anyanyelvük, kultúrájuk megerősítését, a kulturális, nyelvi, vallási sokféleség kiteljesítését szolgálták. Ezek a rendelkezések és intézkedések alkalmasak arra, hogy lehetetlenné tegyék a szülőföldön való teljes méltóságú életet, tekintettel arra, hogy a politikai jogok gyakorlásától és a gazdasági és szociális, kulturális jogok gyakorlásáig szinte minden jogosítványtól megfosztják az ott élő magyar azonosságú személyeket. Ezzel szülőföldjük elhagyására kényszerítik azokat, akik a Szlovákiához főződő állampolgári kapcsolatuk sértetlenül hagyása mellett egy etnikai azonosságuknak megfelelő állammal közjogi kapcsolatot létesítenek. Az Európai intézmények és szerződések elismerik az autonómiához (önrendelkezéshez) és a szabad helyváltoztatáshoz, a tartózkodási hely megválasztásához való jogot, mindenki jogát a szülőföldhöz és a szülőföldön való teljes értékű élethez. Az állampolgárságnak etnikai jellegű közjogi döntést hozó személyek sérelmére való megvonása ezért sérti a megkülönböztetés tilalmának elvét, amely szerint tilos minden megkülönböztetés egyebek mellett nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás és nemzeti kisebbséghez tartozás miatt. Ellentétes továbbá olyan egyezmények és bennük foglalt alapelvek tartalmával, amelyek a helyi önkormányzatok és a regionális nyelvek védelméről szólnak, mert ezen elveket nem tudja gyakorolni az a személy, akit megfosztanak a szülőföldjén való teljes méltóságú élet politikai és szociális feltételeitől. A mai Szlovákia területén őshonos, magyar állampolgárságot is választó személyek előbbiek szerint történő jogfosztása sérti az Európai Unió Alapjogi Chartájába és a 1966-ban megkötött Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezség Okmányában, továbbá a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezség Okmányában foglalt elveket, nem felel meg az Emberi Jogok Európai Egyezményének sem. Ezért kérjük és elvárjuk, hogy Magyarország Kormánya minden lehetséges jogszerű eszközt igénybe vegyen a magyar nemzethez tartozó személyek jogsértett ill. veszélyeztetett csoportjának hathatós jogi és politikai védelme érdekében.
A Nemzeti Jogvédő Szolgálat lehetőségeihez képest megadja a segítséget a jogsértetteknek a vele együttműködő ügyvédek közreműködésével, felajánlja segítségét a tervezett Kárpát-medencei jogsegélyszolgálatban való részvételre.
Nemzeti Jogvédő Alapítvány és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat