34940

Az oktatásügyi minisztérium a rektorokkal folytatott tárgyalások után hajlandó átértékelni a tervezett módosításokat, melyek 2013. januári hatállyal történő bevezetését Dušan Čaplovič szorgalmazta.

A rektorok nem akarják, hogy heti 58 órára korlátozzák munkaidejüket. A levelező tagozatos képzés meghosszabbítását sem támogatják.
Az egyeztetésre az új, főiskolákról szóló törvény megalkotásával kapcsolatban került sor. A SzK Főiskoláinak Tanácsa és a Szlovák Rektori Konferencia (SzRK) is egyetért abban, hogy a főiskolai pedagógusoknak csak egy teljes munkaidős állásuk lehessen. Nem értenek egyet azonban az óraszám konkrét korlátozásával. A SzRK elnöke, Libor Vozár szerint nem helyes, ha a főiskolán tanítók további tevékenységét korlátozzák, legyen szó más főiskolán, kutatóintézetben vagy magáncégnél való működésről.
A heti 58 órás korlátozást a miniszter azon tanárok ellen irányozta, kiknek három-négy teljes munkaidős állásuk is volt, különböző egyetemeken.
A rektorok kifogással éltek a távutas oktatás képzési idejének meghosszabbítása ellen is. Čaplovič a távutas alap- és mesterképzést is meghosszabbítaná 1-1 évvel, vagyis a képzési idő két évvel tovább tartana. A miniszter ezzel a képzés minőségén szeretne javítani, mivel szerinte a távutas hallgatóknak, a munka mellett, több időre van szükségük a tanulmányaikhoz, mint a nappali tagozatos hallgatóknak. Az SzRK szerint azonban az új szabályok előnyhöz juttatnák a Szlovákiában működő külföldi főiskolákat és újabbakat vonzanának az országba. A külföldi főiskolák ugyanis anyaországuk jogrendszere szerint működnek nálunk is. Jelenleg 4 cseh főiskola működik Szlovákiában.
A rektori konferencia ülésének további fő témája a komplex akreditációs rendszer volt. A rektorok nem értenek egyet a távutas hallgatók tandíjának csökkentésével sem.

SITA nyomán Felvidék.ma