35329

A Kétnyelvű Gömörért és Nógrádért Társulás aktivistái Rimaszombat után Füleken is megmozdulást tartottak a kétnyelvű feliratokért. Figyelmeztettek, a csupán szlovák nyelvűfeliratok törvényellenesek, ha az adott településen 20% felett más nemzetiségűek is lakják.

“2012. augusztus 25-én füleki barátainkkal valósítottuk meg a második plakátakciónkat, ezúttal Füleken. Egy tucatnyi plakátot helyeztünk el a városban és annak környékén azzal a céllal, hogy felhívjuk polgártársaink figyelmét a nyelvi jogaink évek óta tartó ignorálására. Vasárnap folyamán a plakátok egy részét, körülbelül a kétharmadát eltávolították. Bízunk benne, hogy ezt olyan jog- és törvénytisztelő polgártársaink tették, akiket zavart, hogy mások tulajdonjogát megsértettük. Bízunk benne, hogy ezek a jog- és törvénytisztelő polgártársaink ugyanilyen következetesen fellépnek azok ellen is, akik évek óta figyelmen kívül hagyják és sértik a magyar anyanyelvű és magyar nemzetiségű lakosság alapvető nyelvi jogait. Bízunk benne, hogy az ő segítségükkel is sikerül egy olyan kölcsönös tiszteleten és elfogadáson alapuló együttélést kialakítanunk a szlovák és magyar ajkú lakosság között – nem csak Füleken és Rimaszombatban, hanem minden többnyelvű településen –, melyben a tolerancia nem csak jól csengő üres szólam, hanem valós mindennapi gyakorlat. Ha majd – hogy neves költőnket parafrazáljuk – a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a kisebbségi Kánaán. Majd akkor mi is felhagyunk a jogsértő plakátakcióinkkal” – olvasható a Társulás közleményében.

Felvidék.ma