35107

2012-ben ismét arra készülnek a cserkészek, hogy világszerte, amerre magyarok élnek, tábortüzeket gyújtanak augusztus 20-án 21.00 órakor.

Alább a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felhívását tesszük közzé.

Az 1933-as gödöllői jamboree idején a Magyar Cserkészszövetség Magyar Szolidaritás Napot rendezett. Az előre megbeszélt napon cserkészeink tábortüzeket gyújtottak egész Magyarországon és az elcsatolt területeken. A megbeszélt időben lobbantak fel a szolidaritás lángjai Gödöllőn, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak.
2003 augusztusában, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség felújította e fontos kezdeményezést. Ennek nyomán otthon, a Kárpát-medencében, Kazahsztántól Honoluluig, Svédországtól Buenos Airesig, a Föld minden magyarok által lakott részén fellángoltak a tábortüzek vagy gyertyácskák lángjai.
Ma már az évi munkatervünk állandó része a Magyar Szolidaritás Tüze. Kérjük csapatainkat, barátainkat, hogy ezt figyelembe véve, valósítsák meg e tervet.
Eddigi tapasztalatok alapján kérjük, hogy a láng mindenhol a helyi időszámítás szerint, augusztus 20-án este 21.00 órakor lobbanjon fel. A tábortűz/gyertyaláng a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra, tehát Új Zéland, Ausztrália vonalától keljen útra és végigkísérve augusztus 20-át, Honoluluban (Hawaii) aludjék ki. Így amikor Budapesten felröppennek a Szent István-napi tűzijáték első rakétái, a Magyar Szolidaritás lángja már 11-12 órája van úton és Honoluluig még ugyanannyi órai útja van hátra.

Valószínűleg nincs olyan időzónája a Földnek, ahol nem élnének cserkészeink és más magyarok, így csak szervezés kérdése a megvalósítás: Tábortűz Croydonban, Fillmore-ban, Los Angelesben, egy gyufavillanás a Hargitán, gyertyák a budapesti lakásokban, mécses Dunaszerdahelyen, tábortüzek Buenos Airesben, Caracasban, Sydneyben, Csíkszeredán, Münchenben, Oslóban, Torontóban, Krasznahorkán, Calgariban, New Yorkban vagy Körösmezőn. Azok, akik a budapesti tűzijátékot nézik, a felreppenő első rakétát tekintsék a Magyar Szolidaritás Tüze fellobbanásának.
Kérjük a magyar szervezeteket is, OTTHON ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON, csatlakozzanak e kezdeményezéshez! Ez a világot átölelő testvéri összetartozás kifejezése váljon hagyománnyá és legyen a magyar identitástudat egyik pillére.
Kérjük a szervezeteket, egyházakat és személyeket, hogy részvételüket jelezzék e-mailben: smcorvinus@gmail.com

Jó Munkát!

Lendvai-Lintner Imre cscst
Elnök.
Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Magyaródy Szabolcs, cscst.
Hunyadi Öcs. Mk.
KMCSSZ

AJÁNLOTT PROGRAM:

Köszönettel vennénk az illő programra, illetve szertartásra vonatkozó RÖVID javaslatokat.
Például:

1. Himnusz
2. RÖVID bevezető, az akció leírásával.
3. Ünnepélyes tűzgyújtás.
4. A jelenlévők egymás után felsorolhatják a Magyarországi, trianoni határokon kívül élő barátaik címét (város és állam)
5. Gondoljunk azokra, akik ma is üldöztetést, megveretést, jogfosztást szenvednek el magyarságukért (Malina Hedvig, Gubík László és a többi szlovák állampolgárságuktól megfosztott magyar vagy kegyetlen börtönbüntetést szenvedő, olyan vétségért, amiért a szerbek tizedannyi büntetést nem kapnak (Temerini fiúk)
6. Az ünnepi tábortűz vagy gyertya, mécses lángjánál mindenki meggyújthatja a magával hozott vagy kiosztott gyertyákat, mécseseket.

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik már több éve vesznek részt e mozgalomban és azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk a világ minden tájáról.

Jó Munkát!

Magyaródy Szabolcs
cscst.
Hunyadi Öcs. Mk.