35454

Alább hat keleti alapiskola – Bodrogszerdahely, Boly, Kisgéres, Nagygéres, Zétény és Bodrogszentes alapiskoláinak tanévnyitóiról közlünk rövid beszámolót.

Bodrogszerdahelyi MTNYAI – örvendetes tanévnyitás volt a Bodrogszerdahelyi MTNYAI-ban szeptember 3-án. 15 új kiselsős foglalja el a helyét az iskolapadokban, ami a tavalyi évhez képest 6 gyerekkel több. A megnyitón jelen volt a szülői szövetség elnöke, az iskolatanács elnöke, a görög katolikus plébános Tóth Mihály is, aki áldást is mondott az új iskolai évet kezdő diákokra és tanárokra egyaránt – nyilatkozta az iskola igazgató helyettese, Kovács Magdolna. Egyben azt is megemlítette, hogy hiányoznak a tankönyvek és a munkafüzetek, ami bizony már jó lett volna, ha megvan az iskolai év kezdetére.

Boly – Szeptember 3-án ünnepélyes keretek között zajlott a tanévnyitó ünnepség. Az iskolatanács elnöke nyitotta meg, üdvözölte a Szülői Munkaközösség alelnökét, mint vendéget, majd felkérte az iskola igazgatóját, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét, melyben szólt a szülőkhöz, pedagógusokhoz, diákokhoz. Ezután következett az elsősök és az ötödik osztályhoz csatlakozó új diákok köszöntése. Ami változás az elmúlt tanévhez a tantestületben, hogy a szlovák nyelvet a nyugdíjas tanár helyett új, képesített tanerő, valamint a második idegen nyelvet német szakos tanár tanítja majd szeptembertől. Az iskolában idén 25 elsős kisdiák kezdi tanulmányait az első osztályban, ami létszámban növekedést jelent az elmúlt tanévhez viszonyítva. A tanévnyitó ünnepség után a diákok osztályfőnökük kíséretében visszatértek az iskola épületébe, ahol rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak.

Kisgéres – AI 1-4 – Az idén 5 gyermek lett elsős a kisgéresi AI-ban. A tanévnyitó ünnepélyes keretek között, kultúrműsorral színesítve zajlott. Ünnepi beszédet mondott az iskola igazgatónője, Asszonyi Zsuzsanna. Jelen volt a község polgármestere is, Furik Csaba, aki szintén köszöntötte az egybegyűlteket. Jelen volt a helyi lelkész, Blanár Erik is. Az igaz, hogy az elmúlt iskolai évhez képest a mostani elsősök száma 1 gyerekkel kevesebb, de ez a fogyás a szaporulat csökkenésének az oka, mivel ez iskolai évben is minden iskolaköteles kis elsőst a helyi MTNYAI-ba írattak be a szülők.

Nagygéres – Ebben a MTNYAI-ban 8 gyermek kezdi az új tanévet az első osztályban, ami ugyanolyan létszám, mint az elmúlt iskolai évben. Itt is, a többi AI-hoz hasonlóan, ünnepélyes keretek közt zajlott a tanévnyitó. Kovács Tibor, az iskola igazgatója mondott ünnepi beszédet és köszöntötte a kis elsősöket és minden diákot és pedagógust egyaránt. A tanévnyitó ünnepségen jelen volt a szülői tanács képviselője is. A gyerekeket ez iskolai évben felújított tornaterem várja, amely a szünidő alatt lett felújítva, hogy már így várja a diákságot az új tanévben.

Zétény – A zétényi 1-4. osztályos AI-ban 6 kis elsős kezdi tanulmányait a 2012/2013-as tanévben, ami 1 gyerekkel több, mint az elmúlt iskolai évben. A tanévnyitó itt is ünnepélyes keretek között zajlott, ahol ünnepi beszédet az iskola új igazgatónője, Vicsápi Edit mondott és bemutatta az iskola új tanító nénijét is, Gyurkó Erzsébet személyében, aki szintén most kezdi tanítói munkásságát ebben az iskolában.

Bodrogszentes – Ebben az 1-4. osztályos iskolában is örvendetes az öt fős kis elsős közösség a tavalyi kettőhöz képest. Az ünnepélyes tanévnyitón ünnepi beszédet mondott az iskola igazgatónője Tokár-Rácz Mária. Jelen volt a község polgármestere és lelkésze is, valamint a helyi kis óvodások és a jövendőbeli elsősök is.

MV, Felvidék.ma