43146

A 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterére várható a miniszteri ösztöndíjas részképzős pályázat – teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra – közeljövőben való megjelenése!
A pályázat várható megjelenése: 2013. december második fele
A pályázat várható beadási határideje: 2014. január második felében
A pályázat meghatározó, egyik legfontosabb melléklete a magyarországi intézménytől kapott Befogadó nyilatkozat.
A késői megjelenés miatt javasoljuk az intézménytől még a jelen, 2013/2014-es tanév őszi szemeszterének (vizsgaidőszak) végéig beszerezni a tavaszi félévre vonatkozó befogadó nyilatkozatot. A miniszteri ösztöndíjas részképzésről létezik egy a magyarországi fogadó felsőoktatási intézmény számára szóló Tájékoztató leírás. A befogadó nyilatkozat kérésekor szükség esetén ezt a tájékoztatót a pályázni kívánó hallgatók ismertessék a fogadó intézménnyel!
A teljes szemeszter időszaka a 2013/2014. tanév teljes tavaszi féléve, viszont a tanulmányút leghamarabbi kezdete február 24. lehet. Azaz február 24. és június 15 között lehet a tanulmányút időszaka.
Javasoljuk még továbbá, hogy a várható január közepi beadás miatt a tanulmányokra (az utolsó két lezárt tanulmányi félév átlagáról, a mester képzési ciklusban első évfolyamban tanulmányokat folytató hallgatók esetében az utolsó 2 alapképzés tanulmányi félév átlagáról és ezen félévek indexmásolata – a tanulmányi osztály hitelesítésével, szülőföldi hallgatói jogviszony igazolást, szülőföldi intézmény részéről jóváhagyott egyéni tanulmányi terv vagy a tanulmányok megszakításáról szóló hivatalos igazolás azon pályázóktól, akik a hallgatói jogviszonyukat a részképzés idejére megszakítják, stb.), egyéb tevékenységre (publikáció, tanulmányi verseny, közösségi tevékenység stb.) vonatkozó igazolásokat, lehetséges mellékleteket készítsék elő illetve szerezzék be a pályázni kívánó hallgatók!
A pályázathoz szükséges dokumentumok letölthetők itt:
Befogadó nyilatkozat
Táljékoztató
Felvidék.ma