44152

Felvidéken 263 magyar alapiskolában várták a kiselsősöket a beiratkozások alkalmával. Az előzetes adatok szerint összesen 3545 gyereket írattak be a magyar iskolákba, ez tizennéggyel kevesebb, mint az idei tanévben.

Pozsony megye – 82 kiselsős
A Pozsony kerületben a következő tanévben összesen 82 gyerekkel számolnak, ez több, mint az idei (idén 77 elsős van). Ez járásonként a következőképpen oszlik meg: a Szenci járásban 37, a Pozsonyi járásban 16, Pozsony városban 29 a jelentkező a következő tanévre. Éberhardon megszűnt a kisiskola. 

Nagyszombat megye – 917 kiselsős
A Dunaszerdahelyi járásban összehasonlítva az előző évvel összességében csökkent az egyes iskolákban a beiratkozó gyermek száma idén 778, míg jövőre 727 lesz.  
Dercsikán, Madon
és Lúcson viszont nem lesz kiselsős, szomorúan közölték az igazgatók. A legnagyobb visszaesést a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin MTNYA-ban lehet látni, ahol idén 88 tanuló van, s jövő tanévben 68 kiselsős iratkozott be.
Ezzel kapcsolatban portálunknak az igazgató, Masszi János a következőket nyilatkozta: „ 2013-ban a 99 beíratott elsősből csupán 66-ot tudtunk felvenni helyszűke miatt. Ez a hír elterjedt a régióban, emiatt a kisebb szám, de még ez is több mint amennyit fel tudunk venni intézményünkbe. A szülők többsége tisztában van a szabad választással, viszont ilyen esetekben azzal is, hogy az iskola vonzáskörzetébe tartozó diákokat a meglévő törvényi rendeletekkel összhangban, előnyben kell részesíteni. Nem értek egyet az ilyen korai statisztikákkal, és elhamarkodott elemzésekkel, hiszen egyelőre beíratásról van szó, a felvételről május végéig kell dönteni és a szeptemberi kezdésnél még mindezek ellenére változások szoktak történni.”

Somorján a Corvin Mátyás Alapiskolában 46 kiselsős lesz, a városhoz tartozó Tejfalun, családias környezetben működő vonzó kisiskolában pedig további 15 elsős kezdi szeptemberben az iskolát.
Sárosfán 6, Csenkén 10, Albáron 5, Alistálon 9 s a református alapiskolába szinrtén 9, Bősön 35, Gellén 26, Hegyéten csak 2, Illésházán 10, Ekecsen 29  óvodás írattak be az iskolába.
Doborgazon egyosztályos kisiskola működik. Eddig a négy évfolyam diákjai egy osztályba jártak. Jövőre 8 kiselsősük lesz. Ez rekordszám, még ennyi elsősük nem volt. Az iskola részt vett a pozsonyi tüntetésen is. Felsővámoson 4 kiselsőst írattak be, a pedagógusok részt vettek a dunaszerdahelyi megmozduláson, a pozsonyi tüntetésre nem jutottak el.
Pozsonyeperjesen örülnek a 18 elsősnek, mos 16 van. Szentmihályfán 6 elsős lesz, ez igaz több mint tavaly volt, de az igazgatónő elmondta, hogy ő két éve van ebben az iskolában, előtte Bögellőn volt, ahol már átélte az iskola bezárását, itt nem szeretné.
Dióspatonyban 24 elsős lesz, Patason 9 első osztályos, tavalyhoz képest megnőtt a létszám. Nyárasdon 27 gyermek, Nagyabonyban pedig 5 gyermek lesz az első osztályban.
Nagymegyeren a Bartók Béla MTNY Alapiskolában 70 kiselsőst várnak, ami hattal több, mint idén.
Nagymagyaron a tavalyi iskolakezdési halasztást kért és kapott kisdiákokkal együtt a beíratottak száma 22. A leendő kiselsős közül valószínű hárman nem kezdik el a tanévet – szüleik halasztást kérnek.
A Galántai járásban adatok inkább csökkenő tendenciát mutatnak, azaz többnyire egy-két gyermekkel kevesebbet írattak be az első osztályba, a járásban összesen 190 elsős lesz.
Taksonyban egyetlen gyermeket sem írattak be és Jókán a tavalyi 17 elsőshöz képest eddig 10 kiselsőst jelentettek be az első osztályba.
Galántán 34, Hidaskürtön 12, Tallóson 19, Nádszegen 31, Nagymácsédon 13, Nagyfödémesen 12 jelentkező van. (SZÉ)

Nyitra megye – 1212 kiselsős
Nyitra megye öt járásában – Nyitrai-, Lévai-, Vágselyei-, Érsekújvári és a Komáromi járásban mintegy nyolcvan magyar tannyelvű alapiskola található. Az oktatási intézmények közel negyede 1-4 évfolyamos, emellett több óvodával összevont iskola is működik a megyében.
Az összesített adatok alapján 2013/14-es tanévre 1202 gyermek iratkozott be. Az idei beiratkozás adatai alapján ez a szám 10 fővel megemelkedik. Megjegyzendő, hogy portálunk kérdésére több intézmény sem tudott a hétvégéig pontos adatot mondani a jövendő elsősök tekintetében.
A legtöbb magyar iskolával rendelkező Komáromi járásban 17 fővel növekedett a beíratott tanulók száma, összesen 620.
Komáromban a Jókai Mór Alapiskola látványos emelkedést mutat, 46 elsőssel kezdte a tanévet, szeptemberben 60 kiselsőst várnak. A Munka utca alapiskolába 66, az Eötvös utcai alapiskolában 65 elsős lesz. A Marianumban, ahogyan idén, jövőre is 27 kiselsős kezdi meg tanulmányait.
További jelentősebb növekedés tapasztalható Ógyallán. A Feszty Árpád Alapiskolában 41 leendő elsős kezdi meg tanulmányait szeptemberben, tavaly 30 gyermeket írattak be.
Gúta három alapiskolájában szintén emelkedett a létszám 2013-hoz képest. A Corvin Mátyás Alapiskolában például 11 fővel több elsős lesz a tavalyihoz képest, azaz 40. A II. Rákóczi Ferenc Alapiskolában 33, az egyházi alapiskolában 22.
Ez a tendencia nem mondható el a községekben működő intézményekkel kapcsolatban. Perbetén a tavalyi 22 fő helyett csak a fele, 11 iratkozott be februárban. Hasonló a helyzet Dunamocson is, ott 5 gyerek lesz.
Dunaradványban drasztikus csökkenés figyelhető meg. Míg 2013-ban 12 gyermek iratkozott be, addig idén az iskola vezetője szomorúan konstatálta a Felvidék.mának, hogy csupán 3 kis nebuló jelentkezett be.
Izsán ellentétes folyamat ment végbe, a tavalyi adatokhoz képest nagyban emelkedett a számuk, 4-főről 13-ra. Lakszálláson (23), Madarban (15), Naszvadon (22) és Keszegfalván (10) egyaránt növekedett a beíratottak száma. A járásban nem található olyan iskola, melybe ne írattak volna be gyereket.
A Lévai járásban 16 magyar tanítási nyelvű iskola van. Összességében megállapítható, hogy majdnem ugyannyi a beíratottak száma: 163.
Léván
, a szórvány magyarságban lévő járási székhelyen két tanulóval többen iratkoztak be, így 13 fő kezdi el a betűvetést a Juhász Gyula Alapiskolában. Ipolyság két intézményében is enyhe növekedés mutatkozik, a Pongrácz Lajos alapiskolában 25, a Fegyverneki F. egyházi iskolában 24.
Nagyarányú csökkenést mutat Nagysalló, 13 főről 4-re. Továbbá Nagyölved, ahol 4 fővel kevesebben, mindössze 8-an kezdenek bele a betűvetés tudományába. Ám akadt olyan falu is, ahol növekedés mutatható ki Palást (6), Ipolyvisk (6), Érsekkéty (6). Megjegyzendő, legtöbb esetben egy-egy fővel növekedett a létszám. Zselízen 28 kiselsős lesz.
A Nyitrai járásban hét iskola működik, többségük kisiskola, összesen 12 kiselsős lesz. Több intézménybe egy gyermeket sem írattak be, sőt akad olyan is, ahol az előző évben sem jött elsős kisdiák (Zsére, Pográny, Gímes, Alsóbodok). A nagycétényi iskola örömmel tudatta, duplájára növelték az elsőseik számát, így a magyar tagozaton 9, Kolonban 2, Nyitracsehin 1 elsős kezdi meg tanulmányait
Az Érsekújvári járásban 19 iskola működik, egy kivételével mindenhol érkeznek új elsősök. A járás legnagyobb iskolájában, a párkányi Ady Endre Alapiskolájában 82 főt írattak be, ez kettővel kevesebb tavalyhoz képest. Érsekújvárban található Czuczor Gergely Alapiskolában 41 elsős kezdi meg tanulmányait.
Tardoskedden a tavalyival megegyező a létszám, 19. A pozbai intézménybe egy tanulót sem írattak be, úgy ahogyan Kisújfalun sem. Kürtön (16), Szőgyénben (16) és Muzslán (25) növekedett a létszám.
Összesített adatok szerint 2013 szeptemberében 309-en kezdték el tanulmányaikat. Mostani adatok alapján mintegy 316-an iratkoztak be.
A Vágselyei járásban nyolc magyar iskola van. Vágselyén, a járási székhelyen lévő Pázmány Péter Alapiskolában (15) és Negyeden (18) emelkedett a létszám kettővel, illetve öttel. Legnagyobb létszámú csökkenés a vágfarkasdi iskolában (19) figyelhető meg. Itt kilenccel kevesebben kezdik el a következő iskolaévet.
Járási szinten előző évben 116-an iratkoztak be, idén ez a szám alig haladta meg a százat. (PP)

Besztercebánya megye – 817 kiselsős
A Nagykürtösi járásban hét magyar alapiskola van, ebből Inámban megszűnik az oktatás, most összesen négyen tanulnak még itt, akik jövőre Ipolynyékre járnak majd. Itt a Balassi Bálint MTNY Alapiskolában összesen 15 elsős lesz (most 8 van). Csábon közös igazgatású alapiskolában működnek magyar osztályok. Az iskola szlovák igazgatónője erős szlovák nemzeti érzelmekkel bír, s érdeklődésünkre bennünket is kioktatott, hogy „Na Slovensku po slovensky” (Szlovákiában szlovákul), 1 kiselsős jelentkezett ide magyar osztályba.
Ipolybalogon hattal lesz kevesebb, 11, Ipolyhídvégen 3, Lukanyényén 5, Óváron 1 kiselsőssel számolnak. Ipolyvarbóra pedig nem irattak be elsőst. A járásban összesen 36 kiselsős lesz.
A Losonci járásban tizenhat magyar alapiskolát jegyeznek, összesen 172 kiselsős iratkozott be. Losoncon a Kármán József MTNY Alapiskola és Óvoda 12 kiselsőssel (ez hárommal kevesebb mint ebben a tanévben), Füleken az egyik alapiskolában 57, a másik, a Mocsáry Lajos MTNY Alapiskolában 26 kiselsős lesz. Összességében ez a szám magasabb, mint a 2013/2014-es tanévben, viszont a vidéki iskolákban emiatt csökkent a gyerek létszáma.
Síd község iskolaigazgatója a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy összesen 15 iskolaköteles van idén, de abból csupán 9 gyereket írattak a falusi iskolába, a többiek elköltöztök vagy a városba jelentkeztek Most 19 kiselsős van Síden, így ez jelentős csökkenés. Úgy ahogyan Ragyolcon is, ahol 10 kiselsős van a tavalyi 15-höz képest. Bénán viszont a duplájára nőtt a számuk, 6 gyerekkel számolnak. Bolgáromban 5, Fülekpüspökin 11, Csákányházán 7, Csomán 7, Fülekkovácsiban 9, Galsán 4, Vilkén 3, Nagydarócon 4 a beiratkozott elsős.
A Rimaszombati járásban harmincöt alapiskola működik. Idén egy kisiskola megszűnt Détérben. A beiratkozási adatok még csak információ jellegűek, mert vannak olyan községek, ahol az iskolaköteles gyerekeket nem vitték el beíratni a megadott időben. Így pl. Bátkában is 24 gyerek iratkozott be, de 35 az iskolaköteles magyar gyermek. Van jó pár olyan iskola, amelyet az új törvény szerint a megszűnés fenyeget. Füge község alapiskolájának az igazgatónője elkeseredve panaszolja, hogy a kisgyerekeket elviszik a városba Tornaljára. Legalább nyolc gyerekre számított, de csak 4 gyereket írattak be. A szomszédos Oldalfalából is hozzájuk jártak, de most onnan is a városa vitték a gyerekeket. Győzködik a szülőket, mert így összesen csak 22 gyerekük lenne az új tanévben, ami veszélyezteti a fennmaradásukat. Hasonló helyzetben van pl. Rimajánosi is, ahol 5 gyerek lesz. Örülnek viszont Gortván, ahol 10 kiselsőssel kezdenek majd.
Rimaszombatban a Dúzsa úton 25, a Tompa Mihály Alapiskolában 58 kiselsős iratkozott be.
Abafalán 4, Baracán 13, Balogfalán 10, Csízben 2, Dobócán 16, Almágyban 17, Ajnácskőn 13, Várgedén 22, Gesztetén 15, Hanván 7, Feleden 36, Kálosán 19, Sajószentkirályon 11, Rimaszécsen 34, Nemesradnóton 17, Uzapanyiton 9, Nagybalogon 13, Szútorban 15, Kövecsesen 10 kiselsős lesz.
A Nagyrőcei járáshoz öt alapiskola tartozik. Tornalján a Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskolában megőrzik az idei 72 fős létszámot, jövőre is ennyien jelentkeztek ide. Harkács-Gömörfalván emelkedett a kiselsősök száma, itt a következő tanévben 25 elsős lesz, így azt tervezik, hogy két osztályt is nyitnak. Deresken 8, Sajógömörben 7, Gicén 5 gyerek lesz. Így összességében a járásba 117 gyermeket, tizeneggyel többet, mint idén írattak magyar iskolába. (HE)

Kassa megye – 517 kiselsős
Az elsődleges adatok szerint idén a kassai kerületben található magyar tanítási nyelvű alapiskolák első osztályaiba 11 gyermekkel kevesebbet írattak be.
Míg a Rozsnyói, Kassa környéki járásokban és Kassa városában 12 gyerekkel többet írattak be idén, mint tavaly, addig az elsősök száma a Nagymihályi és főleg a Tőketerebesi járásokban csökkent. A két járásban összesen 23 gyermekkel van kevesebb a tavalyi iskolai évhez képest.
A Rozsnyói járásban fokozott növekedés állt be. A csoltói (9), dernői (11), krasznahorkai (9), szilicei (8) alapiskolákba és a rozsnyói Fábry Zoltán MTNY Alapiskolában 5-ös létszámú növekedés van.
A manapság ritka jelenség ellenére a Fábry Zoltán Alapiskolában két első osztály is nyílik. 26 új elsőst írattak idén be, és további 22 gyerek lép az első osztályba, akik már a tavalyi évben a nulladik osztályt is az iskolában látogatták. Az iskolában későn kezdték a beiratkozást, mivel még pontosításokat végeztek a tehetséges gyerekek számára nyílni készülő első osztály körül, ahová egyenlőre 8 gyermeket írattak be. A rozsnyói református alapiskolába 12 gyerek jelentkezett. A hosszúszói alapiskolába nem írattak be idén egyet sem.
A járásban tizennégy magyar alapiskola működik, ezekben előreláthatólag 107 gyermek fog járni.
A Kassa városában található Márai Sándor MTNY Alapiskola és Gimnázium tartotta a tavalyi létszámot, idén eggyel több beíratás történt. Idén 23 kis diák kezdi el látogatni az iskolát.
A Kassa környéki járásban, a 7 magyar tanítási nyelvű alapiskolába idén 6 gyermekkel lett több beíratva. Ezt a számot a Buzitán, Szepsiben és Tornán beíratott elsősök száma adja ki. Így idén 113 kis elsős fog beülni a padok mögé.
A Tőketerebesi járásban 18 magyar tanítási alapiskola található, ahol várhatóan idén 168 elsős kezdi meg tanulmányait. Kiugróan nagy csökkenés egyik iskolánál sincs, hanem fokozatosan majdnem mindegyik iskolában felfedezhető a kevesebb létszám.
Növekedés a létszámban a bolyi (19), tiszacsernői (13), leleszi (4), bodrogszerdahelyi (15), nagykövesdi (5) és battyáni (11) alapiskoláknál van. Battyánban idén a faluban élő iskolaköteles gyerekek közül mindegyiket a magyar tanítási nyelvű alapiskolába íratták. A lekérdezés során több igazgató is jelezte, hogy a létszám még változhat, ugyanis jellemző, hogy a szociálisan gyenge családokban „elhanyagolják” a beíratásra megszabott időpont fontosságát. Ezeket a családokat a tanárok még felkeresik.
A Nagymihályi járásban nyolc magyar tanítási nyelvű alapiskola található, ahol idén 106 gyermek kezdi el tanulni az írás – olvasás tudományát. A tavalyi évhez képest 9 gyermekkel kevesebb lett beíratva. Ezek közül ötben kevesebb a beíratott elsősök száma, viszont a járás legnagyobb létszámú iskolájában, az Erdélyi János MTNY Alapiskolában Nagykaposon az ünnepélyes beiratkozásra csak február 23-án kerül sor, ide előreláthatóan 36 gyerek jelentkezik. Nagyszelmencen 22, Kaposkelecsényen 12, Mokcsamogyoróson 5, Vaján 14, Deregnyőn 8, Vajkócon 2 kiseslős lesz. (BB)

Felvidék.ma
Az előzetes beiratkozási adatok összegyűjtésében  a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség volt a segítségünkre. 
{iarelatednews articleid=”43922,43738,43647,43496″}