44047a

Tiltakoztak az urán kitermelése ellen az aktivisták február 10-én. Mint ismert Kassától északra, légvonalban 5 km-re gazdag uránlelőhelyet találtak.  

Ez a terület – a helybéliek kedvenc kirándulóhelyén és sípályáik környékén, a Kuructetőn – az Eprestető területén -, az egykori Otília-menedékház tőszomszédságában, mely a várostól északi irányban – Felsőtőkéstől csak 2 km-re fekszik. Az öt km-es körön belül fekszik Kassabéla, Alsótőkés, Hilyó, Kavocsán a kassai állatkerttel együtt és a bukóci víztározó, mely részben Kassának biztosítja az ivóvizet. Így ez 300.000 ember életét közvetlenül érinti! A 2007-es becslések szerint, az 5 millió tonna urán-molibdénérc 250-650 m mélyen fekszik. Ebből az óriási mennyiségből csupán 14.000 tonna (0,28%) urán nyerhető. A maradék 4,896 millió tonna a meddőre kerül, ahol gondok forrása lesz, hiszen sugároz és csúfítja a környezetet.
A kanadai bányászcég megalapozatlan állításokkal kívánta leszerelni az ellenzőket. Azzal, hogy a bánya környezetbarát lesz. Ez csak óhaj. Mert ha gazdaságossá, illetve haszonnal kecsegtető vállalkozássá kívánják tenni a kitermelést, akkor vissza kell fogni a költségeket. Gondolom, nem nehéz kitalálni, mely területeket fogja érinteni a takarékoskodás. A másik oldalon, egészséges uránbánya a mesék birodalmába tartozik! Igaz, az emberek szeretik, ha mesékkel etetik őket. De ez ebben a vonatkozásban halálos szenvedély.
Ám miképpen hihetünk a fenti állításoknak, ha nyolc év kutatás alatt egyetlen egy alkalommal sem tették közzé az érclelőhelyen fúrt száz szonda radioaktív radón koncentrációját? – kérdezzük együtt a környezetvédőkkel.
A mindmáig bonyodalmakat okozó Memorandumot Tomáš Malatinský gazdasági miniszter 2012. december 14-én írta alá, mely „a megértésről és együttműködésről” szól „az energetikai szektorban”. Ez egyrészt minisztériuma, másrészt az European Uranium Resorces (Európai Uránforrások) nevű cég írta alá. Ebben mindkét fél elkötelezte magát a termelés mellett, melynek azonban be kell tartania az összes EU-s és hazai előírást, törvényt. Ennek 6. pontja teljesen illogikusan leszögezi, ez az irat semmilyen nemzetközi jogi kötelezettséggel nem jár. Érvénytelen papírfecni lenne? Akkor minek írták alá? Vagy csak homályos radioaktív felhőbe óhajt burkolózni és meg kívánja nyugtatni a kedélyeket? Mi az utóbbira tippelünk a fejlemények láttán. A kitermelés az államháztartásnak 40 millió eurós bevételt jelentene, a feltételezett adó további 80 milliót biztosítana.
A kassai környezetvédők egy éve, 2013. február 11-én tiltakoztak az összvárosi önkormányzat épületében, a Fehér Házban. A tüntetők akkor megígérték, amennyiben az ügyben nem történik érdemi előrelépés, egy év múlva ismét hallatják szavukat.
Az önkormányzat viszont csak egy év múlva, 2013. december 16-án fogadta el a város álláspontját a Memorandummal kapcsolatosan, melyet a miniszter Kassa Összvárosi Önkormányzata és főpolgármestere tudta nélkül írt alá. A 785/2013-as számú határozat a környezetvédők álláspontját a magáévá tette.
A gazdasági minisztérium azóta is hallgat, mint a csuka. Ami nem meglepő. A virtuális zsebükben bizsereg már a 120 milliós bevétel.
Mivel a kitermelő társaság döntőbíráskodással fenyeget, hivatkozva az említett Memorandumra – mégiscsak van annak valamilyen kötelező nemzetközi jogi vonatkozása, vagy csak blöffölnek? -, a kassai környezetvédők felkérték a képviselőket, szólítsák föl a minisztert, vonja vissza aláírását.
Ezért tiltakoztak az aktivisták február 10-én az összvárosi önkormányzat ülése előtt és alatt, valamint nyílt levélben szólították föl a főpolgármestert és a képviselőket Kassa városa és környékének lakossága nevében, hivatkozva arra, hogy az önkormányzat már a kitermelést elutasította és az ellentétben áll a lakosság érdekeivel és az összvárosi önkormányzat több döntésével (1243/2006, 578/2013, 710/2013). A város kinyilvánította, számára nem kötelező érvényű egyetlen e tárgyban elfogadott dokumentum sem, mely megengedné az urán kitermelését, vagy feldolgozását és tekintettel az alkotmányra, mely szavatolja a polgárok környezetvédelmét, ezért jogosan várják el, hogy Kassa képviselői továbbra is erőfeszítéseket tesznek az irányban, hogy az urán feldolgozását, illetve kitermelését meggátolják.
A kassai aktivisták e döntést Fico kormányfő és a szaktárca vezetőjének tudomására hozták, akik igazolták levelük átvételét, ám semmilyen érdemleges választ nem adtak. Az országot vezető teljes politikai garnitúra spektruma ignorálja a polgárok akaratát! A Szlovák Halastó kft. vezetése csukákból áll. Itt lehet csak zavarosban halászni!
Az aktivisták levelükben azt is megemlítik, hogy időközben Peter Žiga környezetvédelmi miniszter a Ludovika Energy Társaság (LET) fellebbezésével kapcsolatosan engedett, mert állítólag húsz milliós összeggel fenyegették meg Szlovákiát, ha nem kutathatnak tovább. Tehát a LET a kifogásolt memorandumot zsarolásra használja. Ezért szólítják föl a környezetvédők az önkormányzatot, hogy ezt meg kell gátolni – írja az Urán Stop Kassa (Urán Stop Košice) nevében Ladislav Rovinský jogász.
Mellékletükben megküldték a képviselő-testület tagjainak a határozatjavaslat szövegét is. E szerint, az önkormányzat tekintettel a 785/2013-as határozatára, felszólítja a gazdasági minisztert, hogy vonja vissza aláírását a Memorandum alól és bízza meg a város főpolgármesterét, hogy erről a követelésről tájékoztassa a gazdasági szaktárca vezetőjét.
Nyomatékul, ígéretükhöz híven, az önkormányzat ülése előtt, február 10-én reggel az aktivisták már osztogatták röplapjaikat és transzparenseikkel tiltakoztak a bejárat előtt, majd bevonultak az ülésterembe.
Azt mondhatjuk, ezt a csatát megnyerték!
Az ülésen ugyanis Süli János képviselő javaslatára, 7.1-es pontként a kérdés bekerült a tárgyalás napirendjére. A jelenlévő képviselők mindegyike megszavazta, hogy ezt a pontot napirendre tűzzék, majd egy tartózkodás mellett, azt elfogadták azzal a kiegészítéssel, hogy a környezetvédelmi minisztériumot és az egész kormány tájékoztatni kell e döntésről.
Most tehát a kormánynak kell lépnie. Kiderül, mennyire veszik figyelembe állampolgáraik megalapozott követelését és érdekeit. Vagy megint csukaként fognak hallgatni!?
A mese szerint, a csuka ellen rengeteg panasz érkezett a kisebb halaktól. Azzal vádolták, hogy senkinek sincs biztonságban miatta az élete. Összeült hát az erdei bíróság. Az ügyész a Dobroslav névre hallgató róka lett, akiről azt suttogták, hogy napi haladagját a csuka szállítja, de azt senki sem tudta bizonyítani. A sugarasúszójú halak osztályába tartozó vádlott azonban a bizonyítékok súlya alatt megtört és mit tehetett, inkább bölcsen hallgatott. Innen származik a mondás: “hallgat, mint a csuka”. Így a bíróság a csukát kötél általi halálra ítélte. Azonban az ügyész súlyosbításért fellebbezett. Ezt a bíróság helyben hagyta és így vízbefullasztásra ítélték a szerencsétlen delikvenst. A csukának azóta még nagyobb oka van a hallgatásra. Így fogta meg a csuka a rókát, majd a róka a csukát. Hogy ez már egy másik mese? Szlovákia is mesés ország. A politikában az egyik mese a másikat kergeti, ahogy ezt az “Ezeregyszlovákia” meséiben megszokhattuk.
Mi a valóság folytatását várjuk! Illúzióink nincsenek, fárasztó út vezet majd a győzelemig, máskülönben a radioaktív felhő mindent besugároz. Akkor Kassa és környéke a morbus uranus cassoviensisnek köszönhetően kipusztul.
Ezért is kérünk mindenkit, hogy a www.uran-kosice.webnode.sk  oldalára figyeljen. Uránra “megy” a halálos valóság!

44047aa44047bb44047c44047u44047z

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”38180,38377″}